NEC en de gemeente Nijmegen: Geen lovestory

Ook vandaag weer een stuk over NEC in De Gelderlander. Waren de berichten van gisteren nog aanleiding tot veel positieve geluiden onder de supporters, vandaag volgt dan weer de ontnuchtering.

Voor het artikel van vandaag heeft De Gelderlander gesproken met wethouder Hannie Kunst (PvdA). Zij is binnen het gemeentebestuur verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling, cultuurhistorie, maatschappelijk vastgoed en P&O. Ze is dus niet verantwoordelijk voor de sport in Nijmegen (dat is wethouder Bert Frings van GroenLinks) maar wel voor het Goffertstadion.

In het verhaal komt een aantal onderwerpen aan bod waar we graag even ons licht over willen laten schijnen.

Belangrijkste onderwerp is de vraag in hoeverre de gemeente Nijmegen wil bijdragen aan de modernisering van het stadion. Kunst is hierover heel duidelijk: de gemeente zal niets bijdragen. Dit is geen nieuws en ook geen beslissing van haar. Terecht verwijst de wethouder naar een besluit van de gemeenteraad op de Politieke Avond van 7 maart 2012. Het gemeentebestuur heeft deze avond voorgesteld met NEC in overleg te gaan over een beperkte verbouwing van het stadion maar daar bleek in de gemeenteraad geen draagvlak voor te zijn. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor een motie van de VVD waarin werd vastgesteld dat het bezit van een voetbalstadion geen kerntaak is van de gemeente en het gemeentebestuur wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de verkoop van het Goffertstadion.

De partijen VVD, Groenlinks, PvdA, D66 (5), VSP en Gewoon Nijmegen stemden voor deze motie. SP, D66 (1), CDA en Stadspartij Nijmegen NU! stemden tegen. Wij merken op dat deze gang van zaken geen aanknopingspunten biedt voor de vaak gesuggereerde linkse samenzwering tegen NEC.

Het gemeentebestuur is nu aan het onderzoeken onder welke voorwaarden het Goffertstadion verkocht kan worden. In de tussentijd wil men wel meewerken als andere partijen geld in het stadion willen steken.

Opvallend is de opmerking van de wethouder over de naamgeving van het stadion. Merkwaardig natuurlijk. Ja, de gemeente is eigenaar van het stadion en staat hier waarschijnlijk in haar recht maar wij kunnen ons niet herinneren dat er ooit bezwaar is gemaakt tijdens zes jaar “McDos Gofferstadion”. De wethouder vindt het wel goed dat er Olympia-borden in het stadion komen te hangen. Maar wat als een sponsor persé naamgever van het stadion wil zijn?  Het zou volstrekt onverantwoordelijk zijn om tijdens een zware economische crisis NEC deze extra sponsorinkomsten te ontzeggen. Hiermee toont zij zich ook een slechte behartigster van de belangen van de Nijmegenaren. Een gezond NEC betekent immers dat de club haar financiële verplichtingen aan de gemeente kan nakomen. NEC heeft overigens nog helemaal niet bevestigd dat het de bedoeling is het stadion naar de nieuwe sponsor te vernoemen. Over de exacte invulling van het sponsorcontract is NEC nog met Olympia in gesprek.

Het derde belangrijke punt uit het artikel is de opmerking van Kunst dat NEC niet zomaar kan verhuizen naar een andere locatie. Er is een huurcontract dat pas in 2043 afloopt. NEC kan hier alleen vanaf door de boekwaarde van het stadion (nu € 10 miljoen) te betalen.

Wij vatten samen: De gemeente wil niets bijdragen aan de modernisering van het stadion, eigenlijk wil ze het stadion verkopen. De club is geen baas in eigen huis, de kwestie rond de naamgeving maakt dat weer pijnlijk duidelijk. En een verhuizing lijkt door het langlopende huurcontract praktisch onmogelijk.

Dit alles maakt één ding heel duidelijk: Zowel voor NEC als voor de gemeente zou het het beste zijn van elkaar verlost te zijn. NEC koopt het stadion terug van de gemeente en moderniseert het vervolgens in eigen beheer.

Met die constatering zijn we weer terug bij gisteren, bij de rol van de investeerders. Zonder hun hulp kan NEC het stadion niet terugkopen. Het is begrijpelijk dat zij van NEC eerst een gezonde exploitatie eisen en dan pas willen investeren. Maar misschien willen ze wel alvast helpen (lening, garantstelling) om de impasse rond het stadion te doorbreken.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.