TIP gaat groen

Niet alleen zal het veelbesproken Topsportcentrum bij voorkeur in het groene Goffertpark worden gehuisvest, het centrum zelf zal ook een ‘groene’ uitstraling moeten krijgen. Dit is althans het plan van de initiatiefnemers van het TIP om de GroenLinks fractie alsnog over de streep te trekken. Zo wil men de topsporthallen en de onderwijs- en medische voorzieningen uitrusten met zonnepanelen. Ook wordt er gedacht aan andere milieuvriendelijke oplossingen zoals hergebruik van regenwater en het aanplanten van nieuwe bomen. Dit ter compensatie van de door GL verfoeide aantasting van het Goffertpark.

GL heeft in het verleden al meermalen laten weten dat de partij net als de andere fracties in het Nijmeegs college (PvdA en D66) wel achter het concept van topsport in combinatie met medische bedrijven en kennisinstellingen staat, maar dat zij dit concept liever verwezenlijkt ziet op een andere locatie dan in het stadspark. Inmiddels is er daarom opnieuw een onderzoek gestart naar de geschiktheid van de diverse locaties, ditmaal vooral met de focus op milieuvriendelijkheid en maatschappelijke impact. Het resultaat van dit onderzoek wordt eind 2010 verwacht. Overigens zal het college zelf geen geld investeren in het project en moet NEC de garantie geven dat het minimaal vijf jaar lang de huur kan betalen.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.