“Supporters kunnen het verschil maken”

Directeur Jacco Swart roept achterban op achter elftal te staan.

NEC beleeft zorgelijke tijden. De Nijmeegse club kijkt de degradatie in de ogen en alsof dat nog niet genoeg is, wordt de ach­terban almaar opstandiger. Alge­meen directeur Jacco Swart roept de supporters op het stroef draaiende elftal in deze precaire fa­se te steunen.

„Dat de supporters erg ontevreden zijn en de gemoederen soms hoog oplopen, begrijp ik volkomen. Ook wij als clubleiding maken ons grote zorgen. We staan op een plek waar we bij het begin van de competitie totaal geen rekening mee hebben gehouden. Maar nu het zo ver is, moeten we de reali­teit onder ogen zien. Het gaat puur om lijfsbehoud.” „ De club, met name Carlos Aal­bers en de technische staf, is de laatste weken tot het uiterste ge­gaan om de selectie te versterken. We hebben daarmee financiële ri­sico’s genomen, al zijn die dankzij de investeerders te overzien.”

„ Natuurlijk moet nog bewezen worden dat Bas Sibum, Jeroen Drost, Dani Fernandez en Kevin Bobson voor het team de meer­waarde hebben die wij verwach­ten. Maar in elk geval hebben we een duidelijk signaal in de richting van de technische staf, het elftal en de supporters afgegeven dat wij er alles aan doen om het tij te ke­ren. Wij vinden dat we erin ge­slaagd zijn de selectie te verster­ken, kwalitatief, in de breedte, qua ervaring en creativiteit. Wij me­nen dat NEC nu een volwaardige spelersgroep heeft die in staat moet zijn de tweede helft van de competitie tot een goed einde te brengen.”

Swart erkent dat de ingrepen no­dig waren. „ NEC staat op een ge­vaarlijk kruispunt. Slaan we de ver­keerde richting in, dan komen in een akelig ravijn terecht, gaan we de goede kant op, dan wacht ons een mooie, geasfalteerde weg. Het is nu van het grootste belang dat ie­dereen achter de club blijft staan en probeert het elftal er in deze moeilijke periode doorheen te sle­pen. De supporters moeten besef­fen dat zij het verschil kunnen ma­ken. Negatieve vormen van actie­voeren, het bestormen van het sta­dion of het boycotten van wedstrij­den, dragen in mijn optiek niet bij aan het herstel.”

„Ik vraag om steun en – als het even kan – vertrouwen van de ach­terban. Daarmee wordt de kans op succes groter. Van onze kant zul­len we de komende vijftien wed­strijden met bloed, zweet en tra­nen strijden om er in te blijven. Niet alleen de spelers, de hele orga­nisatie zal zich strijdbaar opstel­len. Het wordt spannend, we zul­len ook nog wel tegen een paar ze­perds oplopen, maar als iedereen er zijn schouders onder zet, gaan we het uiteindelijk redden.” Swart bestrijdt de stelling dat de clubleiding zich in een ivoren to­ren heeft opgesloten en weigert te luisteren naar de kritiek van de buitenwacht. „ Als clubleiding zoe­ken wij juist voortdurend de dia­loog met de supporters. We heb­ben dit seizoen al twee supporters­avonden gehouden, en er volgen er nog twee. Verder hebben we de dag na de thuiswedstrijd tegen VVV een gesprek gevoerd met een aantal fans. En na het bekerduel te­gen Zwolle drong een groepje op­recht bezorgde supporters zelfs door tot de kleedkamer. Ook met hen hebben we gepraat en duide­lijk gemaakt dat wij hun zorgen de­len. We luisteren wel degelijk, maar we staan wel achter ons ei­gen beleid. En dat verdedigen we ook.”

In verband met de opgelopen spanningen rondom de club heeft de leiding van NEC – in overleg met de lokale autoriteiten – beslo­ten de veiligheidsmaatregelen te verscherpen. Zo begint de wed­strijd van morgen tegen Ajax al om 12.30 uur. Verder wordt het duel tegen FC Utrecht verplaatst van zaterdag 26 naar zondag 27 ja­nuari. De wedstrijd tegen AZ op 10 februari begint eveneens om 12.30 uur. Tenslotte geldt voor de uitwedstrijd naar Heracles op 2 fe­bruari een verplichte buscombi. Swart: „We vinden dit niet leuk, maar het kan nu even niet an­ders.” Dat hij het de laatste tijd persoon­lijk flink te verduren heeft, met na­me op de diverse supporterssites, neemt de NEC-directeur maar even voor lief. „Natuurlijk baal ik daar van, maar dat is nu eenmaal inherent aan de positie die ik be­kleed. Ik hoop alleen dat men op de bal blijft spelen, niet op de man.” 

Bron: De Gelderlander 

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan