Samen staan voor een moderner stadion

Afgelopen week stond er een prima ingezonden artikel in De Gelderlander van NEC supporter Wichard Reijnen. Een helder betoog over de noodzaak van de komst van een moderner stadion voor ons NEC. Druk op lees verder en lees het artikel!

De Nijmeegse wethouder Hannie Kunst heeft aangekondigd weer met NEC in gesprek te gaan over een verbouwing van het Goffertstadion. Dat is hard nodig. Ondanks dat NEC sportief weer goed presteert, is de toekomst van de club in gevaar. Maar ook andere partijen zouden NEC kunnen helpen.

Het gaat best goed met NEC. De sportieve prestaties zijn redelijk stabiel en door bezuinigingen en herstructurering van schulden is de financiële positie sterk verbeterd.

Maar de financiële situatie is nog steeds niet toekomstbestendig en vormt op middellange termijn een ernstige bedreiging. Het seizoen 2011-2012 werd afgesloten met een exploitatietekort van maar liefst € 1,5 miljoen op een begroting van zo’n € 11 miljoen.

Door de verkoop van spelers is dit tekort gecompenseerd. In het lopende seizoen zal dit, door de verkoop van Bram Nuytinck aan de Belgische topclub RSC Anderlecht, ook wel lukken. Een paar seizoenen zonder transferinkomsten zal de club echter weer in de problemen brengen. Inkomsten en uitgaven moeten dus structureel met elkaar in evenwicht worden gebracht.

Het verlagen van de uitgaven is gevaarlijk. Met de huidige uitgaven staat NEC op de financiële ranglijst in het rechter rijtje met de 12e begroting van de Eredivisie. Gerekend over een aantal seizoenen is de positie op de financiële ranglijst bepalend voor de positie op de sportieve ranglijst. Een verdere daling op deze financiële ranglijst vergroot het risico op een sportieve neergang en degradatie.

Het verhogen van de inkomsten verdient dus de voorkeur. Een aantal clubs heeft dit de afgelopen jaren met succes gedaan. Een goed voorbeeld is FC Twente. Dat werkte nog niet zo lang geleden met een begroting vergelijkbaar met die van NEC, nu is de begroting € 46 miljoen. Maar ook clubs als Vitesse, FC Groningen en ADO Den Haag zijn NEC op de financiële ranglijst voorbij gegaan of hebben verder afstand genomen. Heracles Almelo heeft gevorderde stadionplannen en goede vooruitzichten om NEC voorbij te gaan.

Om de inkomsten te kunnen verhogen heeft NEC een moderner en groter stadion nodig. Hier is de afgelopen jaren veel over te doen geweest. Het Topsport en Innovatie Park (TIP) kwam niet van de grond. Ook een kleinere aanpassing van alleen het stadion ging niet door. De gemeenteraad wilde niet dat de gemeente Nijmegen, eigenaar van het stadion, hieraan zou meewerken. Ze vindt het geen zaak van de gemeente. Omdat het onwaarschijnlijk is dat NEC op eigen kracht de aanpassing van het stadion kan financieren, is de vraag: hoe nu verder?

Terecht heeft De Nijmeegse Fractie in de raad het gemeentebestuur opgeroepen weer met NEC in gesprek te gaan over de toekomst van het Goffertstadion. Aanpassing van het stadion mag dan geen zaak zijn van de gemeente, topsportbeleid is dit wel. NEC is met afstand de belangrijkste vertegenwoordiger van topsport in de stad. Het zou goed zijn als de gemeente aangeeft welke rol zij wil en kan spelen om NEC de benodigde faciliteiten te bieden. Wil de gemeente misschien het liefst van het stadion af? Best voorstelbaar. Als dat zo is, is er geen reden voor geheimzinnigheid. Geef duidelijkheid aan de tienduizenden supporters in de stad en misschien zijn er wel geïnteresseerde kopers.

Maar niet alleen de gemeente heeft een verantwoordelijkheid. Waar is de betrokkenheid van andere maatschappelijke partijen? Met name de grotere bedrijven in de regio Nijmegen zouden ook eens hun nek kunnen uitsteken. Bij de financiële gezondmaking van PSV, vorig jaar, hebben bedrijven uit de regio Eindhoven dit gedaan. VDL en ASML verstrekten allebei een renteloze achtergestelde lening van € 5 miljoen. Wim van der Leegte, directeur en eigenaar van VDL zei hierover dat “verantwoordelijkheid voor de regio past in het sociaal beleid van VDL Groep”. Peter Wennink, financieel directeur van ASML, gaf aan dat de bijdrage past in de strategie van de onderneming om bij te dragen aan belangrijke voorzieningen in de regio, zodat de Brainport rond Eindhoven aantrekkelijk is en blijft als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven en kenniswerkers, onder wie de ruim 5.000 werknemers van ASML op de hoofdvestiging in Veldhoven (bron: psv.nl).

VDL en ASML investeren niet in PSV uit hobbyisme maar hebben zakelijke motieven die voor bedrijven uit de regio Nijmegen ten opzichte van NEC net zo gelden.

Ook de investeerders rond NEC kunnen worden aangesproken. Zij hebben eigen geld gestoken in een voetbalclub. Dat is bepaald niet zonder risico en valt te prijzen. Maar het financieren van spelers heeft de club niet structureel meer financiële armslag gegeven. Is het op de langere termijn niet veel effectiever de investeringen te richten op het realiseren van een vernieuwde Goffert?

De investeringsgroep rond NEC is er zonder twijfel kapitaalkrachtig genoeg voor. Men zou garant kunnen staan voor een financiering of onder gunstige voorwaarden zelf een financiering kunnen verstrekken.

Tot slot de supporters. Zij moeten de club blijven steunen. Nu meer dan ooit. Met beperkte middelen wordt een uitstekend sportief beleid gevoerd. De steun van de supporters is de basis voor de toekomst. Elke wedstrijd een volle Goffert moet uiteindelijk wel leiden tot een groter stadion.

Gemeente, bedrijfsleven, investeerders en supporters. Samen kunnen ze NEC een toekomst geven die past bij een ambitieuze en groeiende stad als Nijmegen. Maar enige haast is geboden. Nog een aantal jaren stilstand kan de club zich niet veroorloven.

 

Wichard Reijnen

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.