Gegokt en verloren?

Woensdag 9 februari werd er door de Rechtbank Utrecht uitspraak gedaan in zaak nummer 287431. Bepaald geen opzienbarende gebeurtenis, ware het niet dat een van de partijen in deze zaak ons eigen NEC was. NEC had namelijk een rechtzaak aangespannen tegen de grote bonzen in Zeist, de KNVB.

"Eindelijk!" zullen sommigen van jullie wellicht denken. Maar nee, het ging hier niet over het permanent schorsen van scheidsrechter Liesveld, of een ultieme poging tot het wegzagen van de laatste peilers onder het maffiose zooitje aan de overkant van de Waal. De rechtzaak ging over de opleidingsvergoeding voor een zekere niet bij naam genoemde speler ‘A’ die in de zomer van 2009 de overstap maakte van FC Emmen naar NEC (goh, wie zou dat nu zijn?).

Voor zover wij als juridische leken kunnen uitvogelen is het volgende voorgevallen. In februari 2009 wist NEC speler ‘A’ (laten we hem voor het gemak ‘Rick’ noemen, dat leest wat makkelijker) los te weken bij FC Emmen. Volgens de statuten van de KNVB heeft FC Emmen in zo’n geval recht op een opleidingsvergoeding, die afhankelijk is van het aantal jaren dat de opleidende club die speler onder haar hoede heeft gehad. Voor onze nieuwe aanwinst Rick zou dit omgerekend 84.000 euro zijn (12.500 euro per jaar voor een goede 6,5 jaar). Deze vergoeding wordt door de nieuwe club van de speler indirect betaald aan de oude club, via de KNVB.

In juni 2009 klopte Emmen dan ook vol verwachting aan bij de KNVB om hun opleidingsvergoeding te incasseren. Tot hun grote verbazing wees de KNVB dat verzoek echter volledig van de hand. Hier wordt het allemaal wat modderig. Officieel is het namelijk zo dat een club alleen recht heeft op opleidingsgeld, als ze duidelijk de intentie uitgesproken heeft om het volgende seizoen met die betreffende speler verder te willen, maar de speler zelf het besluit neemt om naar een andere club te gaan. Anders zou je situaties kunnen krijgen waar een club zelf een bepaalde speler uit de opleiding gooit vanwege teleurstellende prestaties, en als deze speler vervolgens alsnog een mooie carriere opbouwt, die club opeens alsnog een vergoeding gaat eisen. FC Emmen had volgens de KNVB dan ook formeel een brief naar Rick moeten sturen, en een kopie van die brief naar de KNVB, waarin de club duidelijk zegt graag verder te willen met Rick.

Emmen pikte deze opstelling van de KNVB niet en besloot in beroep te gaan tegen dit besluit bij het zogenaamde poolcollege, een adviesorgaan dat toeziet op het goed functioneren van de opleidingsvergoedingpool (mooi Scrabble-woord). Emmen vond namelijk dat de KNVB onredelijk bureaucratisch bezig was. Immers, het was volgens Emmen in februari al helemaal in kannen en kruiken dat Rick aan het eind van het seizoen naar NEC zou gaan. Dus naderhand nog een formele brief sturen aan Rick en de KNVB dat Emmen graag verder wilde met Rick was volgens hun totaal betekenisloos papiergeneuzel. Het poolcollege gaf Emmen hierin gelijk en oordeelde dat de door alle partijen ondertekende overeenkomst in februari en de latere overschrijving van de speler van Emmen naar NEC duidelijk genoeg was. De KNVB besloot FC Emmen daarop alsnog de opleidingsvergoeding te betalen.

Nu was NEC echter ineens wakker. Formeel gezien, zo redeneerde onze club, heeft Emmen zich niet gehouden aan de verplichting om Rick op de hoogte te stellen van hun intentie om met hem door te willen gaan. En dus zou de KNVB formeel gezien dat opleidingsgeld helemaal niet mogen toekennen, maar lekker op de rekening van NEC laten staan. En dus besloot NEC een rechtzaak aan te spannen tegen de KNVB om het besluit alsnog terug te draaien. Tegenover de rechtbank schermde NEC met de door Emmen niet verzonden brief aan Rick en de KNVB, en verklaarde onze club ook dat de opleidingsvergoeding 40% van het verwachte nettoresultaat bedraagt en dat deze beslissing dus een onredelijk grote financiële strop betekent voor de club.

NEC doet het hier net overkomen alsof ze zich helemaal niet bewust waren van deze vergoeding of de hoogte ervan, maar frappant genoeg stuurde het NEC-bestuur in maart 2009 al een email naar Emmen waarin te lezen valt: "De poolvergoeding (zie ook het laatstverschenen bulletin betaald voetbal) bedraagt €12500.00 per jaar. Wij hoeven geen bevestiging te sturen dat wij de €84.000 gaan betalen. FC Emmen dient de opleidingsvergoeding te claimen bij de KNVB conform de regels mbt de Poolvergoeding. Via rekening courant KNVB wordt de betaling geregeld."

Gisteren besliste de rechtbank in het voordeel van de KNVB (en indirect dus FC Emmen). NEC moet dus toch de opleidingsvergoeding betalen en daar bovenop nog eens een kleine 4.000 euro aan proceskosten. Het lijkt er in onze ogen sterk op dat ze bij NEC gegokt hebben op een bureaucratische misstap om zo op relatief simpele wijze ineens 84.000 euro op de balans bij te kunnen schrijven. Een gok die uiteindelijk 4.000 euro gekost heeft, en wellicht wat collegiale goodwill bij FC Emmen. Of 88.000 euro, als je NEC gelooft in hun bizarre bewering dat ze écht waar, heus, niet doorhadden dat clubs een opleidingsvergoeding moeten betalen als je een jeugdspeler overneemt. Wij houden het maar op het eerste, want het alternatief is op meerdere vlakken te zorgwekkend om vannacht rustig van te kunnen slapen.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.