‘Gefaseerde’ stadionuitbreiding

Het blijft een grote soap, die stadionuitbreiding van de Goffert. Lokaties, TIP, tweede ringen, boomgrenzen, wisseling van college, het houdt maar niet op. Inmiddels is daar weer eens de vermogenspositie van NEC bijgekomen. Een schuld van etterlijke miljoenen stemt immers geen enkele stadionpartner gerust over het draagvlak voor de toekomst. Een huurverhoging, zoals te verwachten valt als de plannen voor een groot gemeenschappelijk sportcomplex (TIP) doorgang vinden, kan NEC zich in de komende jaren bijvoorbeeld niet veroorloven.

Toch is iedereen binnen de club ervan doordrongen dat uitbreiding een noodzaak is. Zonder uitbreiding kunnen er geen extra inkomsten gegenereerd worden en dat betekent het verschil tussen aan blijven haken bij de middenmoot of langzaam wegzakken op de ranglijst. En dus is er ineens weer een oud stokpaardje opnieuw van stal gehaald: gefaseerde uitbreiding.

"De ambitie zoals we die hebben uitgesproken, houden we voor lan­gere termijn zeker vast. Dat mag duidelijk zijn. Maar je kunt er met verschillende routes komen. Dat kan ineens, maar ook gefaseerd", gooit Jacco Swart er tegenover De Gelderlander maar eens een dooddoener in. Desalniettemin is het ineens wel een flinke pas op de plaats in vergelijking met de grootse plannen waarmee we de afgelopen jaren gebombardeerd zijn. "Maar de economische si­tuatie en positie van de club zijn anders dan een paar jaar geleden. Het zou wat naïef zijn als we volle­dig vasthouden aan de stadion­plannen zoals die nu op tafel lig­gen", blijft Jacco realistisch.

Een uitbreiding naar zo’n 20.000 plaatsen (van de huidige 12.500) blijft nog altijd het einddoel, maar volgens de Algemeen Directeur zou het op dit moment verstandiger zijn om een tussenfase in te bouwen waarbij er in eerste instantie 3 à 4.000 stoeltjes bij komen. Een dergelijke tussenstap zou NEC de tijd geven om de financiële huishouding op orde te krijgen alvorens een volgende stap genomen wordt.

Aldus Swart: "Met een uitbreiding in stappen wordt het financieringsrisico voor de gemeente ook lager. De gemeente mag ons echt wel een aantal harde voorwaarden stel­len. Dat de uitbreiding er alleen komt wanneer we een gezonde vermogenspositie hebben, dus geen negatief vermogen. Als we een meerjarenbegroting met een sluitende exploitatie kunnen over­leggen en als we een positieve cash­flow hebben. Kortom, voorwaar­den waarmee we ook voldoen aan hetgeen het gemeentebestuur heeft opgeschreven in zijn coalitie­akkoord. Als we aan die voorwaar­den kunnen voldoen, vind ik dat de discussie wat dat betreft ook klaar moet zijn. Dan moet de ge­meente ook willen zeggen: dat sta­dion komt er."

Het lijkt er dus sterk op dat de plannen voor aandelenuitgifte meer zijn dan een opgegooid balletje. Het is cruciaal voor de toekomstplannen van de club dat het negatief eigen vermogen wordt weggewerkt. En aangezien het er niet naar uitziet dat de financiële resultaten de komende jaren een sterk positief saldo zullen laten zien, blijft aandeeluitgifte over als reddingsboei. Laten we hopen dat die boei groot genoeg blijkt om de club drijvende te houden.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.