Jacco en Carlos geven inzage

In een extra editie van GoffertGeluiden geven Jacco en Carlos vandaag uitgebreid uitleg over de financiële huishouding bij onze stevig sanerende club. Hierbij gaan ze uiteraard ook in op de onlangs door de gemeenteraad goedgekeurde Eendracht-deal en geven ze een prognose voor de komende jaren. Uiteraard wederom hulde voor de openheid van ons bestuur, al blijft het natuurlijk moeilijk te verkroppen dat het überhaupt ooit zo ver heeft kunnen komen in de Goffert.

Allereerst gaan de beide heren in op de indeling van de club in categorie 1 van de KNVB licentiecommissie. Het bestuur zag begin dit jaar de bui blijkbaar al hangen en is naar eigen zeggen, nog voordat de tussentijdse begroting die aanleiding gaf tot deze indeling was ingediend, aan het puzzelen geslagen. Dit blijkt ook uit de vroegtijdige waarschuwing die Jacco in april al gaf. Hoe het in eerste instantie zo ver heeft kunnen komen laten de heren helaas in het midden, al kunnen we daar zelf wel steekwoorden als financiële depressie en tegenvallende transferinkomsten bij bedenken. Regeren is vooruitzien, alleen bij een voetbalclub nooit al te ver klaarblijkelijk.

Wat betekent het nou praktisch gezien om in categorie 1 te zitten? Allereerst moet een club in categorie 1 een plan van aanpak overhandigen aan de licentiecommissie, waarin wordt aangegeven hoe de club binnen 3 jaar (of 9 ‘meetmomenten’, zoals het officieel heet) weer structureel in categorie 2 terecht kan komen. Momenteel is NEC nog in afwachting of het ingediende plan van aanpak goedgekeurd wordt door de licentiecommissie. Misschien nog wel belangrijker, als aan het eind van het eerste seizoen in categorie 1 (voor ons dus juni 2011) blijkt dat de genomen acties leiden tot een liquiditeitstekort, dan eist de KNVB de garantie dat dit tekort wordt afgedekt. De straf voor het niet nakomen van deze garantstelling: het kwijtraken van de prof-licentie!

In dit licht bezien was de Eendracht-deal absoluut cruciaal. Deze deal, waarin NEC afziet van het recht tot terugkoop van de Eendracht voor een gelimiteerde som (rond de 3 ton) in ruil voor een bedrag dat een afspiegeling is van de huidige terreinwaarde, werd al sinds 2008 bediscussieerd met de gemeente. De deal levert de club eenmalig €2.220.000 op. Dit geld is niet vrij te besteden maar wordt gebruikt om achterstallige en toekomstige leningen van de gemeente tot medio 2011 af te lossen. Bovendien wordt de huur van de Eendracht verhoogd, waardoor de gemeente per saldo geen rode cent kwijt is. Hoe ver vooruit de stadionhuur hiermee gedekt is (2011 of 2013?), wordt niet helemaal duidelijk uit het stuk en wellicht kan hier op de supportersavond wat meer duidelijkheid over gegeven worden. Er wordt namelijk gezegd dat de gemeente nu eist dat NEC de huur van 2011 tot 2013 vooruit betaalt, maar of dit bedrag ook uit die Eendracht-som komt of dat voor dit doel de al eerder aangekondigde lening (met als onderpand de kaartrecettes van de komende 3 jaar) is bedoeld, is ons niet helemaal helder. Volgt u het allemaal nog?

Dan op naar de transfers van de afgelopen zomer. Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de club met handen en voeten gebonden was en dus bitter weinig kon uitrichten qua transfersommen. In totaal heeft NEC dan ook ‘slechts’ €100.000 besteed, en wel aan de transfer van Amieux. Alle andere nieuwkomers waren ofwel transfervrij (Will en George), ofwel gehuurd (Zimling en Chatelle). Daar tegenover stond de verkoop van Ntibazonkiza (toch nog €525.000 voor onze enfant terrible). Verder werden enkele spelers op meer of minder nette manier ‘afgevloeid’ om de salariskosten te drukken: El-Akchaoui, Pothuizen en Radomski waren hier ondermeer het slachtoffer van. In totaal wist NEC voor dit seizoen de personeelslasten met een kleine miljoen euro te drukken, geen misselijke snoeiactie voor zo’n relatief korte periode. Dat dit niet altijd even prettig was moge duidelijk zijn. Ook werden salarissen bevroren en werd er stevig gesnoeid in uitgaven als parkeerbeheer en programmaboekjes. In totaal worden de lasten over het lopende jaar ten opzichte van vorig seizoen naar het zich doet aanzien teruggebracht met zo’n 1,5 miljoen euri.

Zijn we nu helemaal uit de rode cijfers dan? Helaas gaat het zo snel nog niet, al zijn we volgens Jacco en Carlos wel op de goede weg. Afgelopen seizoen hadden we nog een negatief bedrijfsresultaat van ruim 1,5 miljoen eurootjes. Een deal (jaja, deals zijn duidelijk populair op Stadionplein 1) met de investeerders, waarbij investeringen werden omgezet in transferrechten, leverde ons voor dat seizoen nog wel een netto positief resultaat op van 1,5 miljoen, maar inmiddels is NEC wel zo’n beetje uitgeput wat ‘deal’-mogelijkheden betreft. Dit seizoen is de verwachting dat we met de Eendracht deal meegerekend op een netto verlies van zo’n 2 ton uitkomen, waarbij het bedrijfsresultaat een verlies van zo’n 7,5 ton laat zien. De verwachting is wel dat we aan het eind van seizoen 2011-2012 een positief bedrijfsresultaat boeken. Dat is dus het resultaat zonder allerhande schimmige dealtjes en transferopbrengsten. Het netto resultaat kan dus nog een stuk hoger liggen als we een leuke transferklapper weten te maken, maar in ieder geval is het hoopgevend om te zien dat zulke klappers en deals over een jaar of 2 hopelijk niet meer noodzakelijk zullen zijn om de broek op te kunnen houden.


Rekent u even mee?

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.