Stadion: nog zoeken naar 10 miljoen

Nieuwe huis van topsport gaat in totaal 83 miljoen kosten.

Er wordt nog naar 10 miljoen euro gezocht om het geheel gefi­nancieerd te krijgen. Dat bedrag zal moeten komen uit subsidies van de provincie, het rijk en vanuit Brussel. Ook is deelna­me van een particuliere partij, zo­als een ziektekostenverzekeraar, denkbaar.

Gisteren werden verschillende par­tijen ingelicht over de laatste stand van zaken met betrekking tot het huis van de topsport. ‘s Middags was zo ongeveer de halve gemeen­teraad in het Goffertstadion, later op de dag waren tal van onderne­mers aan de beurt. Zij werden geconfronteerd met een plan dat duurder is dan wat enkele weken geleden werd voorge­steld. „ Nu zijn allerlei kosten mee­genomen die we toch al hebben, of we nu verbouwen of niet”, al­dus wethouder Paul Depla. „ Zo re­kenen we nu ook de totale grond­prijs mee in het project. Maar op zich is dat niet het belangrijkste; wat staat is dat we op zoek zijn naar die 10 miljoen.”

Maar liefst 66 miljoen van de tota­le kosten zijn afgedekt door de huuropbrengsten. „De tien part­ners die zondag de intentieverkla­ring tekenen zijn met elkaar goed voor een huuropbrengst van 4,6 miljoen per jaar. Met zo’n bedrag kun je die 66 miljoen lenen. Daar­door blijft er zo’n 18 miljoen over. Daarvan is ongeveer 8 miljoen al beschikbaar. Daarvan staat al 3 mil­joen in het coalitieakkoord gereser­veerd en er is al net zo’n bedrag vastgelegd voor groenvoorzienin­gen. De rest komt vrij door de sloop van de Massinkhal.”

Depla benadrukt dat in totaal 18 miljoen gemeenschapsgeld niet veel is voor een dergelijk project. „ De clubs worden er beter van en de uitstraling van het geheel is enorm. Den Haag was deze week onder de indruk. En in vergelij­king is het geen extreem bedrag. Sportpark Oosterhout, waar OSC straks gaat spelen, kost de gemeen­te 9,5 miljoen euro. Het nieuwe zwembad in Oost kost 8 miljoen en het nieuwe Doornroosje 20 mil­joen. Het zijn ook allemaal mooie projecten, maar ze hebben toch niet de impact en uitstraling als het nieuwe huis van de topsport.”

Op 4 maart praat de gemeenteraad voor het eerst over het nieuwe top­sportcentrum.

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.