“Niemand bij NEC heeft mij benaderd”

Hij is de gedoodverfde nieuwe voorzitter van NEC, maar niemand weet of Ton van Gaalen wel oren heeft naar ‘de mooiste job van Nijmegen’. Een interview.

Nadat de raad van com­missarissen van NEC kort voor de jaarwisse­ling het vertrouwen in voorzitter Vincent Paes opzegde, doemde al gauw de vraag op wie hem moest gaan opvolgen. Links en rechts werden namen gedropt, maar alleen Ton van Gaalen lijkt in staat een brug te slaan tussen al­le geledingen binnen de club.

De medefirmant van het accoun­tantskantoor Horwath de Zeeuw & de Keizer kent als voorzitter van de OSRN, de businessclub van NEC, honderden zakenlieden die de club een warm hart toedra­gen. Daarnaast maakt de 53-jarige Ewijkenaar deel uit van het inves­teringsfonds dat in het verleden een aantal grote transfers realiseer­de. Ton, word jij de nieuwe voorzitter van NEC? „Dat is niet aan de orde. Tot op dit moment heeft niemand van de clubleiding mij hierover benaderd. En ik heb geen idee of dat alsnog gaat gebeuren. Over de vraag of ik al dan niet geschikt ben voor die job, laat ik me niet uit. Het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar aan de mensen bij NEC die een nieuwe voorzitter moeten aan­stellen.”

Maar als NEC jou aanbiedt om Paes op te volgen, zeg je niet bij voorbaat nee. „Nogmaals, ik kan daar pas serieus op reageren als ik rechtstreeks word gevraagd. Eerder niet.” Hoe ben je bij NEC verzeild ge­raakt? „ Als jongetje van negen kwam ik voor het eerst in De Goffert. Ik weet nog goed dat mijn oom mij meenam naar de wedstrijd NEC-Elinkwijk. Dat is nu 44 jaar geleden.” „Na mijn studie werd ik in 1978 as­sistent bij het Nijmeegse accoun­tantskantoor Vekemans & Berk. In ’ 86 ben ik samen met een stu­diegenoot voor mezelf begonnen. We kochten een accountantsprak­tijk aan de Graafseweg, pal naast de sauna. Twee jaar later bracht ik de zaak in bij De Zeeuw & De Kei­zer en werd ik mede-aandeelhou­der van die firma.” „In 1990 werden we benaderd om lid te worden van de OSRN, die een paar jaar eerder was opgericht. Twee jaar later vroeg toenmalig NEC-voorzitter Henk van deWa­ter mij om toe te treden tot het be­stuur van de businessclub. En in december ’93 volgde ik Hans Ruijs op als voorzitter van de OSRN.

Dat doe ik nu al meer dan veer­tien jaar.” Zeker veel veranderd in die periode? „Toen ik als OSRN-voorzitter be­gon, hadden we zo’n vijftig leden. Ik weet nog goed dat de eerste jaar­vergadering onder mijn leiding werd gehouden in kantine van tan­te Toos, met die formica tafels waar overdag rijexamens werden afgenomen. Inmiddels zitten we op 402 leden. En de komende jaren moeten we groeien naar 700. Daarvoor is na­tuurlijk wel nodig dat we al die mensen de nodige faciliteiten kun­nen bieden. Dat kan alleen als de uitbreiding van het stadion door­gaat.” „ De OSRN is in de loop der tijd een belangrijk zakenplatform ge­worden. Ondernemers die zich bij de kamer van koophandel melden, krijgen het advies om zich bij ons aan te sluiten. Die twee business­stoelen kosten jaarlijks tussen de 5300 en 6200 euro aan contributie, maar dat haal je er gemakkelijk uit.”

Hoe dan? „De OSRN is opgericht om NEC fi­nancieel te steunen, maar de ande­re kant van de medaille is dat wij ondernemers bij elkaar brengen en hun daarmee de kans bieden za­ken te doen. Business to business, heet dat. Daartoe organiseren we elk jaar een handvol grote activitei­ten voor de gehele businessclub, zoals de familiedag, waarop leden samen met hun familieleden en de spelers een gezellige dag door­brengen, de bekende haringparty in het stadhuis waarbij de haring voor een goed doel wordt geveild en natuurlijk ook de nieuwjaars­lunch. Dit jaar was het daar trou­wens opvallend druk, de mensen verwachtten kennelijk dat ze op­zienbarend nieuws te horen zou­den krijgen.” „ Daarnaast zetten we steeds vaker kleinschalige activiteiten op touw, ontbijtsessies en uitstapjes waar­aan beperkte groepjes van 35 à 40 ondernemers deelnemen die glo­baal afkomstig zijn uit dezelfde branche.”

Hoe belangrijk is de OSRN voor NEC? „ Als betaald voetbalclub kun je niet zonder businessclub. Wij brengen met ruim vierhonderd le­den jaarlijks meer dan 2 miljoen euro in het laatje voor NEC. Dat is tussen de 15 en 18 procent van de begroting. En vergeet niet dat het investeringsfonds vanuit de OSRN is ontstaan. De deelnemers aan het fonds waren stuk voor stuk lid.” Wat zijn de mooie herinneringen die je aan die veertien jaar hebt be­waard? „ Op de eerste plaats de promoties in 1989 en 1994 natuurlijk. Bij de eerste lieten wij van De Zeeuw & De Keizer speciale t- shirts maken. De volgende dag werden we over­stelpt met telefoontjes van suppor­ters die ook graag zo’n t- shirt wil­den hebben. Hebben we er 500 la­ten bijdrukken. Echte supporters hebben ze nog wel in de kast lig­gen.” „Ik herinner me ook nog goed de nacompetitie van 1997, onder meer met die memorabele uitwed­strijd tegen VVV. De beslissing viel uit bij Cambuur, maar de meesten van ons konden daar niet bij zijn omdat we die avond het tienjarig bestaan van de OSRN vierden. Dat was al maanden van tevoren gepland. Zaten we daar met z’n allen in de kasteeltuin van Arcen met een radiootje aan het oor.” „Maar het absolute hoogtepunt was de wedstrijd tegen RKC, waar­in we Europees voetbal haalden.” En met een hoofdknik naar het schilderij van Johan Neeskens dat aan de muur van zijn kantoor hangt: „Beter dan onder Sint Jo­hannes heeft NEC volgens mij nooit gespeeld.”

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan