Meerderheid politiek: NEC in Moskou steunen

Vandaag in de Gelderlander

Meerderheid politiek: NEC in Moskou steunen
Een meerderheid van de Nijmeegse politieke fracties steunt het idee om NEC op de vol­gende Europese uitwedstrijd in Moskou te steunen via een delega­tie. Dan gaat het in ieder geval om een afvaardiging bestaande uit bur­gemeester De Graaf en de wethou­ders Depla en Kunst. Hierbij kun­nen zich enkele raadsleden aanslui­ten. GroenLinks-leider Noël Ver­gunst zal hiervoor maandag met een initiatief komen in de vergade­ring van de fractieleiders. Ver­gunst, al jarenlang NEC-fan, was op eigen initiatief in Boekarest waar NEC dit seizoen zijn eerste Europees duel speelde. Vergunst reageert op een oproep van mister NEC, Hans van Delft. De laatste vindt dat de politiek zich iets te af­zijdig houdt van NEC.

Vervolg

Raad wil agenda aanpassen aan NEC
Noël Vergunst van GroenLinks wil met zijn initiatief aangeven dat de Nijmeegse politici wel degelijk betrokken zijn bij het wel en wee van NEC. PvdA’er Zwart benadrukt eveneens dat veel Nijmeegse raadsleden een goe­de band met NEC hebben.

Vergunst is ook zeker niet het eni­ge raadslid met een seizoenskaart. Zijn GroenLinks collega Spruit volgt eveneens vrijwel elke thuis­wedstrijd in de Goffert. En ook bij de SP, PvdA en het CDA hebben diverse raadsleden een vaste tribu­neplaats.
Vergunst hoopt dat toponderne­mer Hans van Delft op zijn beurt bereid is om de politieke delegatie in Moskou bij te praten over de toekomstplannen van de voetbal­club. Dat beloofde hij vrijdag in het Nieuwscafé. „Ik wil in ieder ge­val luisteren.”

Vergunst, maar ook de andere frac­ties willen overigens geen raadsle­den ‘dwingen’ om op voetbalreis te gaan. „Elk raadslid moet dat zelf weten”, zegt SP-leider Hans van Hooft jr. Hij vindt bovendien dat de raadsleden de trip zelf moeten betalen. Ben van Hees van Nijme­gen Nu denkt dat een kleine bijdra­ge uit het raadsbudget mogelijk moet zijn. De VVD vindt een dele­gatie van wethouders voldoende. Dat zelfde standpunt neemt het CDA in. Overigens staat er op 3 de­cember als NEC moet spelen, een raadsvergadering gepland. De frac­ties zijn bereid de agenda van die vergadering aan te passen.

Raadslid Jo Janssen ( Gewoon Nij­megen) interpreteerde de oproep van Van Delft op een bijzondere wijze. Hij stelde voor NEC vijf mil­joen euro te geven. Te gebruiken voor de verbouwplannen bij het stadion. Hij vond geen steun bij zijn collegaraadsleden. Wethouder Depla wil wel drie miljoen in de topsporthal bij het stadion steken.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan