SOVS: blij met acties ADO Den Haag

De SOVS, de belangenorganisaties waarbij bijna alle officiële supportersverenigingen zijn aangesloten, is positief gestemd over de actie die ADO Den Haag in gang heeft gezet. De Haagse club heeft een motie voorgelegd aan de clubs in de eredivisie en daarin gevraagd op de komende ledenvergadering betaald voetbal de sancties van spelen van wedstrijden zonder publiek vanwege spreekkoren uit het tuchtreglement te halen. Inmiddels lijken een aantal clubs de motie al te hebben ondertekend of te hebben aangekondigd dat op korte termijn te gaan doen. Ajax, Feyenoord, NEC, Vitesse, De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Den Bosch scharen zich achter initiatiefnemer ADO Den Haag. De verwachting is dat nog een aantal clubs op korte termijn een steunverklaring zullen afgeven.


Daarmee wordt alsnog invulling gegeven aan eenzelfde verzoek die de SOVS voor de ledenvergadering betaald voetbal van 6 december 2004 aan de KNVB en de clubs had voorgelegd. De koepelorganisatie verzet zich namelijk fel tegen dergelijke groepsgewijze maatregelen om het wangedrag van een beperkte groep aan te pakken. Ze meent bovendien dat de clubs zich door in te stemmen met een dergelijke maatregel schuldig maken aan contractbreuk jegens hun seizoenkaarthouders. Bij die vergadering hebben clubs nog geen invulling gegeven aan de vraag van de voetbalsupporters, doch via de motie van ADO Den Haag lijkt men dat alsnog te gaan doen.


De SOVS is er verder tevreden over dat ADO Den Haag intern overleg voert op welke manier de belangen van seizoenkaarthouders en sponsors kunnen worden gecompenseerd indien de Commissie van Beroep de straf naar aanleiding van de gestaakte wedstrijd tegen PSV handhaaft. De Commissie van Beroep doet uiterlijk volgende week definitief uitspraak over het beroep dat ADO Den Haag heeft aangespannen tegen de eerdere veroordeling tot het spelen van 1 thuiswedstrijd zonder publiek. Deze straf werd opgelegd omdat de wedstrijd tegen PSV op last van burgemeester Deetman is gestaakt, omdat hij na het stilleggen van de wedstrijd door arbiter Temmink vanwege spreekkoren vreesde voor een gewelddadig optreden van supporters die het stadion inmiddels hadden verlaten. ADO Den Haag heeft in elk geval laten weten dat onschuldige partijen (sponsors, seizoenkaarthouders) niet de dupe mogen worden van het wangedrag van enkelen en de draconische maatregelen vanuit de KNVB. De SOVS laat weten dat ook dit standpunt volledig de eerdere verklaringen en activiteiten van de koepelorganisatie onderschrijft.


De SOVS heeft er bij ADO Den Haag verder op aangedrongen in de uiteindelijke besluitvorming over de motie ook mee te nemen dat een andere rigide en generieke maatregel uit het Tuchtreglement wordt verwijderd: de sanctie van puntenaftrek. Een sanctie die geen enkele relatie heeft met degenen die schuldig zijn aan wangedrag, maar wel in eerste instantie club, trainers en spelers en in tweede instantie de supporters in onredelijke mate treft. 

Bron: SOVS

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan