Alex Tielbeke nieuwe directeur Eredivisie NV

Alex Tielbeke en Chris Woerts vormen met ingang van 1 juli de directie van de Eredivisie NV. Gezamenlijk volgen ze Hans Herremans op, die per 1 januari opstapte als directeur van de ENV.


Tielbeke is nu nog algemeen directeur van NEC. Hij gaat die functie ook bij de ENV vervullen. Woerts, nu nog directeur marketing bij Feyenoord, krijgt in de nieuwe ENV-directie de portefeuille commerciele zaken/marketing.

Bron: NOS Teletekst


Algemeen Directeur Alex Tielbeke vertrekt bij NEC
Vandaag is bekend geworden dat Algemeen Directeur Alex Tielbeke NEC per 1 juni gaat verlaten en in dienst zal treden van de Eredivisie NV. Alex Tielbeke over zijn vertrek:


“Met meer dan gemengde gevoelens maar toch weloverwogen, heb ik besloten mijn functie bij NEC aan het einde van dit seizoen neer te leggen. Vanaf 1 juni a.s. zal ik in dienst treden bij de ENV (Eredivisie NV) in de functie van Algemeen Directeur. Samen met mijn collega Chris Woerts van Feyenoord (commercieel directeur aldaar) zal ik inhoud gaan geven aan de ENV ?nieuwe stijl?. Na 5 enerverende NEC jaren heb ik gemeend deze kans niet te moeten laten liggen. Er is de achterliggende jaren veel veranderd bij NEC Met enorm veel plezier heb ik leiding mogen geven aan een zeer vakkundig en enthousiast team van medewerkers. De visie en het vertrouwen van het bestuur hebben me een onvergetelijke ervaring bezorgd. NEC is inmiddels in mijn hart gaan zitten, en dat zal daar ook blijven? Vanuit Zeist zal ik me bezig gaan houden met de verdere uitbouw en de groei van het merk Eredivisie.”


Persbericht Eredivisie NV:
Binnen de Eredivisie NV wordt al geruime tijd gewerkt aan het opzetten van een andere werkwijze en een nieuwe structuur. De clubs zijn reeds in oktober vorig jaar unaniem akkoord gegaan met de richting waarin de nieuwe ENV zich zal gaan bewegen. De werkgroep “Future” is belast met het vormgeven van die nieuwe ideeën en rapporteert op regelmatige basis aan de Raad van Commissarissen en de clubs. Deze werkgroep bestaat uit: Yme Kuiper (SC Heerenveen), Alex Tielbeke (NEC) Paul van der Kraan (Vitesse), Frank Rutten (Roda JC), Chris Woerts (Feyenoord) Peter Fossen (PSV), Arie van Eijden (Ajax) en Michael van Praag (voorzitter).


Te verwachten valt dat we binnen enkele maanden met de concrete plannen en beslissingen naar buiten zullen treden. Mochten zich er tussentijdse ontwikkelingen voordoen, dan zullen we die uiteraard ook aan de media laten weten. Bij de zoektocht naar een nieuwe directeur is gebruik gemaakt van de diensten van een zogenaamde Head Hunter. Er zijn een viertal meer dan uitstekende kandidaten gepresenteerd. Absolute toppers op hun gebied. Drie van de vier kandidaten waren van buiten het voetbal afkomstig. De Raad van Commissarissen is na de gesprekken met deze kandidaten echter tot de conclusie gekomen, dat de doorstart welke de ENV voor ogen heeft, op dit moment toch de grootste kans van slagen heeft, indien de Directie gevormd wordt door personen welke een sterke voetbal achtergrond bezitten. Met groot genoegen delen wij U hierbij dan ook mede dat de Directie van de ENV per 1 juni aanstaande zal bestaan uit: Alex Tielbeke, Algemeen directeur, op dit moment Algemeen directeur bij NEC. Chris Woerts, Commercieel/Marketing directeur, nu directeur Marketing bij Feyenoord.


Wij zijn het Bestuur van NEC en Feyenoord heel erg erkentelijk voor de, in het belang van de ENV, welwillende medewerking aan deze “transfers”. Met het aanstellen van beide heren is een zeer goede basis gelegd voor een organisatorisch sterke en commercieel krachtige organisatie, waardoor de ENV ook daadwerkelijk de invloedrijke en financieel sterke organisatie zal worden welke ze beoogt.


Namens de Raad van Commissarissen, Michael van Praag, voorzitter


Bron: NEC-Nijmegen

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.