Gemeente koopt Goffertstadion van NEC

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen en het bestuur van voetbalclub NEC hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het Goffertstadion. De gemeente neemt daarmee het eigendom van het stadion over van NEC De voetbalclub wordt hoofdhuurder van het stadion. Het voorstel wordt in januari aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarna kan de officiële overdacht plaatsvinden.

De gemeente koopt het stadion voor 12 miljoen euro. Hierdoor wordt NEC in staat gesteld een betere vermogens- en liquiditeitspositie op te bouwen. Met de overeenkomst zijn tevens afspraken gemaakt waarmee nieuwe financiële risico’s in de toekomst beheersbaar blijven. NEC werkt daarvoor controleerbaar met sluitende of positieve jaarrekeningen.

Voor de gemeente verloopt de aankoop budgettair neutraal. De kosten die de gemeente moet maken voor rente en aflossing worden opgebracht door de marktconforme huurprijs die de voetbalclub voor het gebruik van het stadion gaat betalen.

Met de verkoop van het stadion kan NEC zich volledig concentreren op de exploitatie van de voetbalclub. De huidige transactie leidt bovendien tot structureel lagere jaarlijkse lasten, waardoor de positie van de voetbalclub wordt versterkt.
Door de nieuwe eigendomspositie kan de gemeente, in overleg met de hoofdhuurder, het stadion ook voor andere activiteiten inzetten.

Daarmee pakt de verkoop van het Goffertstadion voor zowel NEC als de gemeente positief uit.

Breedtesport
Samen met deze transactie is tussen NEC en de gemeente ook besloten om een fonds voor breedtesport in te stellen. Dit zal bijvoorbeeld uit positieve exploitatieresultaten van NEC kunnen worden gevoed. De gemeente Nijmegen krijgt een adviserende stem in de besteding van de gelden uit het fonds.

Hiermee beogen de gemeente Nijmegen en NEC de actieve deelname aan sport te vergroten. Het versterkt bovendien de maatschappelijke betrokkenheid van NEC bij de stad. Voor de uitwerking wordt een aparte stichting opgericht: de Stichting Breedtesport Nijmegen.


Bron: NEC-Nijmegen.nl

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.