NEC wil samenwerking

Nijmegen – Wanneer de algemene voorjaarsvergadering van de bij de KNVB afdeling Nijmegen aangesloten clubs er mee akkoord gaat, zal er per 1 juli 1983 een samenwerkingsverband komen tussen bedoelde verenigingen en NEC.

Dit met het doel de leemte op te vullen die er nog is tussen het Jeugdplan Nederland en de senioren. Wanneer de plannen aangenomen worden door de amateurclubs, zal er door de technische commisie van de KNVB gescout worden in de leeftijdsgroep 16-17 jarigen. Deze spelers zullen mogelijk getraind worden, op een nog nader aan te wijzen accomodatie, door een niet-club-gebonden trainer. Zij blijven in dat stadium ‘gewoon’ lid van hun amateurvereniging.

Belangen

Uit die geselecteerde groep kan NEC, wanneer zij dat wil en volgens de geldende KNVB-regels, spelers lichten die haar technische staf rijp acht voor het betaalde voetbal. In dat geval staan de belagen van de speler voorop, daarna de belangen van de amateurclub, dan die van de afdeling en in het laatste geval die van NEC. Een in het leven te roepen commissie zal daarop toezicht houden.

Eén en ander is op verzoek van NEC gebeurd. De Nijmeegse eredivisieclub heeft de stichtingvorm aangenomen en blijft heeft dus ook geen eigen jeugd-opleiding. Bovendien wil NEC de amateurclubs tegemoet komen en af van het ‘ronselen’ van spelers. Nu kan er in driehoeks overleg tussen NEC, de KNVB en de amateurclub gepraat worden over de eventuele overgang van een jeugdig talent naar het betaalde voetbal.

Dit plan, dat een voorlopige duur van drie of vier jaar krijgt, zal op de vergadering van 25 april in stemming gebracht worden. Wanneer de clubs hun fiat aan het idee geven, zal het plan op 1 juli in werking treden. Weigeren de clubs hun goedkeuring, dan gaat het plan niet door.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.