NEC boos op gemeente

De eredivisieclub NEC heeft geen rust zolang Nijmegen niet
over de brug is gekomen met de volledig toegezegde subsidie voor dit seizoen.

Op het laatste moment hield Nijmgen 25.000 gulden in. “Een daad van
onbehoorlijk bestuur”, zei voorzitter Henk Bergamin gisteren voor de Raad van
State.
NEC heeft de afdeling rechtspraak van de Raad van State gevraagd de gemeenteraad
te kapittelen en het protest van de voetbalclub gegrond te verklaren. Nijmegen
zou niet alleen verwachtingen hebben gewekt, beide partijen hadden bovendien een
overeenkomst voor meerdere jaren getekend.
En vindt NEC: “niets rechtvaardigt dit onvoorziene beleid van de gemeente.”

Moeilijk
Nijmegen en NEC hebben het minstens zo moeilijk de laatste jaren. De
voetbalclub kampt met enorme schulden en de gemeente ziet haar eigen inkomsten
schrikbarend achteruit hollen.
In maart 1981 kondigde het Nijmeegs gemeentebestuur de rampspoed aan: het zou
nooit meer worden zoals het was geweest. Alle gesubsidieerde instellingen zouden
moeten inleveren of het tenminste zonder verhoging moeten stellen.

Intussen was in Nijmegen en elders in het land al uitvoerig gesproken over de
financiele bijdrage van de lagere overheid aan een plaatselijke club in het
betaalde voetbal.
De conclusie luidde grofweg: geen subsidie op exploitatiekosten, alleen zorgen
voor accommodatie.

Overeenkomst
NEC en Nijmegen hadden de eerste moeizame stappen in die richting gedaan en een
overeenkomst voor enkele jaren gesloten. NEC had daarbij akkoord moeten gaan met
talloze voorwaarden. Maar toen Nijmegen op de rand van een eigen failliesement
het huishoudboekje voor de komende jaren ordende, werd NEC verplicht te delen in
de bezuinigingswoede. Tien procent van de subsidie voor de exploitatie: 25.000
gulden.

Een politiek besluit van de gemeenteraad dat juridisch gezien niet deugt, hoopt
NEC: “De gemeente had geen meerjarenafspraak moeten afsluiten of anders een
voorbehoud moeten maken. Wij hebben dit niet kunnen voorzien,” aldus Bergamin.

NEC heeft voor het nieuwe seizoen al een ontwerpbegroting bij de gemeente
ingediend. De raming voor dit seizoen vertoont nog een gat van 25.000 gulden.
Ook al maande NEC tot spoed, pas op 24 mei zal de Raad van State laten horen wie
dit gat moet vullen.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.