NEC boekt via ‘onbetaalde’ manager uitweg


Met de aanstelling van het bestuurslid Henk van de Water als een soort ‘onbetaalde manager’ denkt het bestuur van NEC een aantal organisatorische knelpunten te kunnen oplossen.


Dat is het belangrijkste resultaat van de vergadering die het bestuur van de Nijmeegse eerste divisieclub gisteravond wijdde aan de gerezen problemen.


Zoals gisteren al gemeld stond trainer Pim van de Meent niet meer ter discussie. Ook aan de positie van voorzitter mr. Henk Bergamin werd niet getornd. Een nadere uitleg over zijn beweegredenen om met kritiek naar buiten te treden, was voldoende om alle bestuursleden op één lijn te krijgen.


Met het creëren van een managers-functie is het NEC-bestuur tegemoet gekomen aan de verlangens van Pim van de Meent. De trainer miste een ‘klankbord’. Bestuurslid Henk v.d.Water zal gaan fungeren als contactman tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de technische staf en spelers. Een voorstel van de trainer om voor deze functie iemand van buitenaf te zoeken, werd gisteravond door het bestuur niet ingewilligd.


Vertrouwen
”We spreken als bestuur ons vertrouwen uit in trainer Van de Meent. Hij ziet mogelijkheden in de spelersgroep, wij in de trainer”, aldus de heer Bergamin, Volgens hem is het erg belangrijk, dat ook de spelersgroep zelf de hand in eigen boezem heeft gestoken, ”Er schortte nogal wat aan de relatie tussen de oudere spelers en de jongere. Het onderlinge vertrouwen ontbrak en gelukkig hebben de spelers zelf een stap gezet om daarin verandering te brengen”, aldus de NEC-voorzitter.


Ondanks alle kritische publiciteit van de laatste dagen zitten vlgens mr. Bergamin ook positieve aspecten aan de zaak. ”Door een aantal veranderingen, die we aan de spelersgroep en trainer zullen voorleggen, hopen we het wederzijdse vertrouwen te kunnen herstellen”.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.