‘Enorm schokeffect’


De storm die zondagavond opstond in De Goffert was twee dagen later al geluwd tot een fris briesje en heeft uiteindelijk niet meer schade aangericht dan wat rimpels in een glas water.


Dat beeld krijgt althans de ‘buitenwereld’ van de NEC-affaire, waarin deze week voorzitter mr. Henk Bergamin schitterde in de hoofdrol van boze werkgever en trainer Pim van de Meent figureerde als werknemer op de schopstoel van de bijna failliete BV NEC.


Met name de rol van Bergamin roept vragen op. Zijn handelingen missen ogenschijnlijk logica. Wat heeft de ervaren politicus beoogd met het publiek aan die schandpaal nagelen van spelers en trainer, zonder achteraf de consequenties te trekken? Was het een emotionele uiting van woede, na weer een verloren zondagmiddag op de – nu ook al verlaten – eretribune van de akelig lege Goffertkolos? De voorzitter zelf: ”Ik kan me indenken dat niet iedereen het precies heeft kunnen volgen.”


Conclusie
U belt op zondagavond laat de sportredaktie van de krant en spuwt, ongevraagd, uw gal over de slechte pestaties van NEC. De termen waarin dat gebeurt. laten slechte een conclusle toe: Van de Meent vliegt eruit. In het betreffende telefoonpesprek is ook duidelijk gesteld, dat we deze conclusie zouden trekken en u heeft het niet ontkend. Wat bewoog u tot deze, toch vrij opmerkelijke solo-actie?


Bergamin: ”Ik ontken dat het een solo van de voorzitter was. Direkt na afloop van de wedstrijd tegen Den Haag is het bestuur bij elkaar gaan zitten en heeft unaniem vastgesteld dat het zo niet langer kon. Van dat telefoongesprek met de krant waren inderdaad niet alle bestuursleden op de hoogte, ik kon er ’s avonds maar twee bereiken. Niet iedereen was het er achteraf mee eens, dat ik dde krant heb gebeld, maar de inhoud van mijn kritiek gaf de mening van het gehele bestuur weer. Ik dacht op die zondagavond: morgen wordt het beroerde spel van NEC weer breeduit gemeten in de krant. Ik wilde bij voorbaat laten weten, dat het bestuur die prestaties niet langer pikte. Anders zouden de mensen misschien denken dat we pas na het kranteverslag in actie waren gekomen. We krijgen toch al vaak het verwijt dat we als bestuur niks doen”.


Trainer
De positie van trainer Pim van de Meent. Ondanks uw dreigende taal werd een dag lateral de vrede getekend.


Bergamin: ”Dat het bestuur de gang van zaken niet meer nam, betekende niet dat de trainer zou moeten opstappen. Er moest iets gebeuren, ja. Dat kon in mijn optiek inderdaad ‘alles’ zijn: boetes, een schrikeffect, het aantrekken van een speler, de aanstelling van een manager. Maar Van de Meent kan eenvoudig niet weg: het is financieel onhaalbaar, de gemeente als subsidiegever en het Budget Bewakings Instituut van de KNVB ( dat waakt over de besteding van subsidies) zouden dat ook niet accepteren.”


Vertrouwen
NEC/Bergamin en Van de Meent, passen die echt nog bij elkaar? Is het wederzijdse vertrouwen, na alle incidenten, niet teveel op de proef gesteld?


Bergamin: ”Als een trainer van PSV of Feyenoord het zelfde gedaan zou hebben als Van de Meent in Bergen, dan was het onherroepelijk met hem gebeurd geweest. Ik heb begrip voor de conclusie in de krant, dat we niet meer bij elkaar zouden passen. Maar ik heb ook uitgelegd waarom bij een club als NEC andere normen gelden. Van de Meent heeft nu bovendien zijn vertrouwen in de spelersgroep uitgesproken en wij daarom in hem.


Zelf heb ik geen moment aan opstappen gedacht. Dat zou onder deze omstandigheden worden uitgelegd als het verlaten van een zinkend schip. Ik heb langzamerharid teveel eelt op mijn ziel om weg te lopen als het minder goed gaat en de kritiek toeneemt.


Af en toe word je wel een beetje moedeloos. Als bestuur hebben we NEC uit een financieel moeras gehaald. Nu dreigt de club op het veld stuk te gaan. Dat is een grote teleurstelling. Je staat in feite machteloos”.


‘Manager’
Dat is natuurlijk niet waar. Maar het NEC-bestuur heeft gekozen voor een risicoloos beleid en is opnieuw niet verder gegaan dan de benoeming van het bestuurslid Henk van de Water tot ‘onbezoldigd manager”. Waarom geen voetbalvakman van buiten aangetrokken, met contacten in het wereldje? Het is toch erg simpel om te veronderstellen, dat de aanstelling van Van de Water zal leiden tot betere prestaties in het veld.


Bergamin: ”Aan een man van buitenaf hebben we geen behoefte. Van de Meent heeft steeds gevraagd om een klankbord en we denken dat Van de Water de juiste man op de juiste plaats is: een soort pispaal tussen bestuur en trainer/spelers. Hij gaat alles regelen. Spelers en trainer kunnen tegen hem aanpraten. We zijn ervan overtuigd dat via Van de Water een aantal organisatorische knelpunten kan worden opgelost”.


Schokeffect
Blijven de twijfels of de benoeming van een soort onbezoldigde manager invloed zal hebben op de sportieve prestaties. In feite verandert er toch helemaal niets.


Bergamin: ”Er is meer gebeurd deze week. De kritiek, niet op de laatste plaats door de verhalen in de krant, is keihard aangekomen bij bestuur, spelers en ongetwijfeld ook de trainer. Die kwestie in Bergen, toen Van de Meent het bestuur in de beklaagdenbank zette, is eigenlijk buiten de spelers om gegaan. Nu zijn ze er direkt bij betrokken. Er is een enorm schokeffect door de hele club gegaan. Voor het eerst hebben de spelers elkaar stevig aangepakt. Men is bereid om z’n schouders eronder te zetten. Afgesproken is ook, dat niemand zich nog negatief uitlaat over de club. Dat geldt echt voor iedereen.”


Toekomst
Alle hoop is nu weer gericht op de nabije toekomst. Hoop doet leven, prima. Maar hoop kan ook ijdel blijken te zijn. Heeft NEC nog voldoende financiele draagkracht om dit seizoen uit te zingen, als de prestaties blijven tegenvallen en ook de laatste toeschouwers wegbliijven.


Bergamin; ”Ook wat dit betreft, ben ik het eens met jullie verhaal van deze week. Zonder Barcelona, waaraan we netto f206.000 hebben overgehouden waren we nu kapot geweest, dan zou de bank geen betaling van NEC meer geaccepteerd hebben. Het geld van de transfer van Schellekens is al op; de opbrengst van Barcelona begint nu ook langzaam te verdwijnen. De entreegelden blijven immers ver achter, de spelers-salarissen en andere kosten gaan gewoon door.


Dit seizoen komen we wel door. Maar blijft het zo doorgaan, dan staan we op het einde van dit seizoen met lege handen. Dat moeten ook de spelers beseffen, het is hun brood”.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.