“Nijmegen kan wel wat VVD gebruiken”

 

Door Hayke Veldman, lijsttrekker van de VVD

De VVD zet ook de komende vier jaar in op sport. Sport verbindt, sport draagt bij aan een gezonde levensstijl, zorgt voor integratie en helpt bij het leggen van sociale contacten. De VVD maakt daarom één miljoen euro extra vrij voor sportverenigingen. Maar niet alleen breedtesporten hebben onze aandacht, ook de professionele sportverenigingen vindt de VVD van groot belang voor de stad. Dus ook NEC!

VVD neemt initiatief om na te denken over de Goffert
Na het stopzetten van het TIP is er op initiatief van de VVD een motie aangenomen om in gesprek te gaan met N.E.C. Doel van het gesprek is te komen tot verkoop van het stadion aan N.E.C. Deze motie is gesteund door GroenLinks, PvdA, D66, VSP en Gewoon Nijmegen. Deze motie is niet gesteund door het CDA en de DNF.

De VVD vindt namelijk dat het geen taak van gemeentes is om eigenaar te zijn van bijvoorbeeld een voetbalstadion. Als NEC zelf eigenaar is van het stadion, worden verbouw- of uitbreidingsplannen veel makkelijk. Er hoeft niet meer te worden afgestemd met de gemeente.

Op basis van dit VVD-initiatief is het gesprek tussen N.E.C. en de gemeente weer op gang gekomen. Dit leidt er uiteindelijk toe dat er, waarschijnlijk, in februari 2014 een aantal scenario’s op tafel komt op basis waarvan N.E.C. het stadion van de gemeente kan kopen. De VVD Nijmegen vindt dat prima!

De zakelijke kant
De  VVD zal altijd kiezen voor een scenario waarbij er sprake zal zijn van een reële deal. Dus een scenario waarbij N.E.C. het stadion voor de spreekwoordelijke ene euro kan kopen, zal geen steun vinden bij de VVD. Daarvoor is maar één uitleg: dit scenario zal worden aangemerkt als oneigenlijke overheidssteun en derhalve door ‘Brussel’ niet worden toegestaan.

De VVD vindt dat elk bedrijf en elke sportvereniging zijn eigen broek moet ophouden. Het is geen taak van de gemeente om noodlijdende bedrijven te subsidiëren. Daarnaast mag je als gemeente ook geen oneigenlijke steun geven aan noodlijdende bedrijven.

De stimulerende kant
De VVD vindt wèl dat er voor de gemeente een taak ligt om sport(evenementen) te stimuleren. Bij ondersteuning van sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen. Bij een hogere economische waarde zal ook de inzet van de gemeente, in geld en mankracht, navenant meer zijn. De VVD vindt dat de gemeente ook een topsportvereniging in de randvoorwaarden tegemoet moet komen. Daarbij kun je denken aan het verstrekken van een lening tegen gunstige condities of een bijdrage aan de maatschappelijke activiteiten die N.E.C. ontplooit of gaat ontplooien.

De afgelopen twaalf jaar is Nijmegen bestuurd door linkse partijen. Nijmegen kan dus wel wat VVD gebruiken.

Het wordt tijd dat de gemeente Nijmegen voor de stad Nijmegen (voor alle Nijmegenaren, dus ook de N.E.C. Supporter) eindelijk gaat doen wat nodig is!

Hayke Veldman

 

—————————————————————————-

Dit was deel 2 van het drieluik over de VVD. Benieuwd naar deel 3? Morgen, de column van Max!

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.