NEC onderneemt actie na terugsturen supporters voor aanvang Ajax-NEC

Vandaag kwam NEC met een duidelijk standpunt naar buiten over de gang van zaken rond Ajax-NEC. Hieronder het persbericht

 

Voorafgaand aan de laatste competitiewedstrijd Ajax-N.E.C. op 3 mei 2014 is een groep van 81 bezoekende supporters niet toegelaten tot de Amsterdam Arena en terug naar huis gestuurd. N.E.C. heeft de afgelopen week met de diverse betrokkenen de situatie uitgebreid geëvalueerd en naar aanleiding hiervan de burgemeester van Amsterdam een brief gestuurd om opheldering te vragen.

Het beleidskader Voetbal en Veiligheid schrijft voor dat voetbal een feest moet zijn en dat het opgestelde kader moet leiden tot normalisatie in het Nederlands voetbal. Voetbal moet voor iedereen mogelijk zijn en middels een gezamenlijke aanpak dienen ordeverstoorders aangepakt te worden. De inzet daarbij is om goedwillende supporters niet onnodig te beperken in hun bewegingsvrijheid en sportbeleving.

De wijze waarop N.E.C.-supporters afgelopen weekend in Amsterdam werden ontvangen, gaf niet het beeld van normalisatie en een gastvrij ontvangst zoals beschreven in het beleidskader. Een kleine groep van 180 supporters, die de moeite had genomen om in een zeer moeilijke sportieve periode van de club af te reizen naar Amsterdam, werd ontvangen door de politie Amsterdam in plaats van de gastheren en -dames van Ajax. De politie-inzet was massaal. Bij ontvangst nam de politie een houding aan jegens de supporters die zij als provocerend ervaarden. Ook werden alle N.E.C.-fans door middel van videosurveillance individueel op beeld gezet. De politie-inzet en videosurveillance waren vooraf niet bekend bij N.E.C.

Deze maatregelen leidden tot antisemitische uitlatingen. Wij distantiëren ons als club en supportersverenigingen van deze uitlatingen als reactie op de politie en keuren dit nadrukkelijk af. Op de uitlatingen is besloten om de nog aanwezige supporters terug te sturen naar Nijmegen, zonder onderscheid te maken tussen aanstichters en goedwillende supporters.

In de vandaag gestuurde brief naar de burgemeester van Amsterdam delen wij onze bevindingen en vragen wij om opheldering. Wij zullen als club zeker optreden tegen de aanstichters van de uitlatingen en supporters die aandeel hebben gehad in de wanordelijkheden. Ongeacht de uitkomst, heeft N.E.C. in ieder geval besloten om de teruggestuurde gedupeerden twee gratis toegangskaarten aan te bieden voor de finale thuiswedstrijd in de JupilerPlay-Offs. Bij het niet behalen van de finale wordt een andere compensatie aangeboden.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.