DTH introduceren de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Beste NEC-fan,

het is nu de beurt aan de VVD. De VVD profileert zich als een partij die doet wat nodig is. Hieronder de samenvatting van DTH van het partijprogramma van de VVD.

Algemene visie
De VVD staat voor een positieve levenshouding, waarbij keuzevrijheid, eigen verantwoordelijkheid en respect centraal staan. De VVD wil dat Nijmegen een stad is waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets moois te maken van hun leven. De VVD is een liberale partij die staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag- zaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen. Ieder mens is uniek en moet zich kunnen ontplooien.

Over NEC (en sport in het algemeen)
De VVD vindt dat (top)sportverenigingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen exploitatie. Daarom is de VVD terughoudend met betrekking tot deelname in stadions, (top)sport accommodaties en dergelijke. De VVD wil wel dat de gemeente een (top) sportvereniging in de randvoorwaarden tegemoet moet kunnen komen.

De VVD stimuleert sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen;

Het is belangrijk dat mensen kennis kunnen maken met de vele sport- mogelijkheden. De VVD ondersteunt daarom het organiseren van sportevenementen;

De VVD vindt dat sport en sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Ook voor hen geld dat sporten bijdraagt aan een gezonde levensstijl en dat het helpt bij het leggen van sociale contacten. In het subsidiebeleid moet daarmee rekening worden gehouden;

De VVD vindt dat de gemeente bij de inrichting van haar openbare ruimte nadrukkelijk rekening dient te houden met het inrichten van sport- en spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd;

De VVD is voorstander van een verdere professionalisering van de amateurtopsport in Nijmegen. Nationale en internationale sportevenementen en/of kampioenschappen hebben niet alleen een sportief of recreatief belang, maar promoten ook de stad en bevorderen zo de aantrekkingskracht voor bezoekers en (potentiële) inwoners. Bij dergelijke evenementen heeft de gemeente een maximaal faciliterende rol;

De VVD wil dat het voor sportverenigingen mogelijk blijft om op en langs de velden reclame te maken. De exploitaties van de sportverenigingen staan onder druk. Om deze niet nog meer onder druk te zetten kiest de VVD nadrukkelijk voor het toestaan van reclame op en langs de sportvelden.

Bij ondersteuning van grootschalige sportevenementen wordt de economische waarde van het evenement meegewogen als indicator. Bij een hogere economische waarde zal de inzet van de gemeente, in geld en mankracht, navenant zijn.

Sporten is goed! Maar sporten is niet vrijblijvend of gratis. Aan de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld maar ook in de vorm van vrijwillige arbeid. De VVD acht het mogelijk dat de verenigingen de locatie waar ze nu sporten geheel of gedeeltelijk in eigen beheer nemen. Zelfs aankoop van de locatie behoort tot de mogelijkheden.

Sportclubs worden waar nodig gecompenseerd in de OZB-lasten.

Meer weten?
http://www.vvdnijmegen.nl/

 

Dit was deel 1 van het drieluik over de VVD. Morgen volgt deel 2 met de column van Hayke Veldman, lijsttrekker van de VVD.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.