DTH introduceren De Nijmeegse Fractie (DNF)

Vandaag deel 1 over De Nijmeegse Fractie (DNF).

De Nijmeegse Fractie is een nieuwe politieke partij met een eigen Nijmeegs geluid, opererend in het sociale midden.

Algemene visie
DNF / Wij willen het anders aanpakken dan andere partijen. Geen plannen schrijven op het Stadhuis of beleid voeren aan de hand van dure onderzoeken, maar de stad in. Het is voor ons namelijk van groot belang dat onze standpunten actueel zijn en aansluiten bij wat er écht leeft bij de Nijmegenaren. We hebben het afgelopen jaar dan ook veel organisaties bezocht en enthousiaste mensen gesproken die ons enorm geïnspireerd hebben. De Nijmeegse Fractie onderscheidt zich van andere partijen door alleen oog te hebben voor Nijmegen. We worden niet beïnvloed door invloed of druk van een landelijke  achterban, we hebben geen fractieleden met ambities richting de Haagse politiek en we worden niet gedwongen om een bepaalde kleur aan te nemen. Onze focus ligt puur en alleen op de stad en dus op u. Wij geloven in dialoog, gezond verstand en het nastreven van het algemeen belang. Het wordt tijd dat de politiek weer echt gaat luisteren naar mensen: door meer en betere inspraakmogelijkheden en duidelijke informatie over wat wel en niet kan. Rechtvaardigheid en gelijkheid staan altijd voorop. We zullen er daarom voor zorgen dat de zwakkeren in de samenleving net zo goed gehoord worden.

Over NEC (en sport in het algemeen)
Wij zijn trots op NEC en ondersteunen de ontwikkeling van deze club waar dat kan. De voortgang van NEC moet gestimuleerd worden, onder andere door te kijken of het stadion uitgebreid en vernieuwd kan worden.

We zijn voorstander van multifunctioneel gebruik van het stadion en een versterking van de maatschappelijke functie rond gezondheid en vitaliteit. Een eventuele uitbreiding moet wel samengaan met goede parkeervoorzieningen, zodat de buurt niet onder druk komt te staan. Als derde partijen het stadion willen kopen, dan moet de gemeente dit serieus onderzoeken.

Eigenaar zijn van een stadion is geen kerntaak van de gemeente, dat kunnen anderen veel beter. Wij zien het als één van onze speerpunten om de breedtesport in Nijmegen verder te ontwikkelen en betaalbaar te houden voor iedereen. Topsport is onlosmakelijk verbonden met de breedtesport. Daarom is het van groot belang dat topsport terugkomt in Nijmegen. Dit is goed voor het imago van de stad en het Nijmegen- gevoel.

We moeten er voor zorgen dat alle sportclubs de juiste faciliteiten hebben. Sportcentra kunnen belangrijke functies vervullen in onze wijken, vooral als er wordt samengewerkt met scholen, zorginstellingen en wijkcentra. Breedtesport moet daarom ingepast worden in de wijk. Sporthallen moeten steeds meer multifunctioneel inzetbaar zijn. Het gaat hierbij niet alleen om sport, maar ook om beweging.

Om kosten te besparen moeten sportclubs proberen om meer samen te werken, bijvoorbeeld door voorzieningen te delen.

Nijmegen heeft een paar fantastische sportevenementen zoals de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop.

Ideeën
–         ondersteuning van NEC;
–         herinvoeren van schoolzwemmen;
–         watersportgebied in de nevengeul;
–         lobby voor meer sportevenementen in de stad;
–         ieder kind moet minimaal één sport kunnen beoefenen;
–         een sportcluster in de Honighallen voor ‘urban sports’;
–         actief inzetten van sportclubs als ontmoetingsplaats (Open Club);
–         stimuleren van zelfbeheer van sportaccommodaties en zwembaden;
–         Vierdaagse weer door het centrum;
–         kwaliteitsimpuls voor sportaccommodaties;
–         Futsal Chabbab uitbreiden naar de hele stad;
–         meedingen naar de Special Olympics 2016.

Meer info?
http://www.nijmeegsefractie.nl/

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.