Perfect storm: het geld

Bestuurlijk gaat het slecht, financieel slechter en sportief het slechtst. Dat is in één zin de situatie waarin onze club verkeert. Deze cocktail van ellende doet denken aan een “perfect storm” of het rampjaar 1672. “Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos”, zei men toen. Waarbij ik opmerk dat het overgrote deel van het NEC-volk zich op dit moment allesbehalve redeloos gedraagt.

Na de sportieve deceptie van afgelopen weekend, werd de aandacht afgelopen dinsdag weer even getrokken naar de financiële situatie. NEC maakte jaarverslag en jaarrekening publiek. Veel clubs doen dat tegenwoordig en dat is te prijzen.

Helaas bieden de cijfers weinig positiefs. Dat wisten we al. Bart van Ingen is hier gelukkig steeds heel open over.

NEC maakte over het boekjaar 2012/2013 (loopt t/m 30 juni) een winst van €169.903. Dit is te danken aan een transferbate van ruim €1,2 miljoen en een stijging van de TV-inkomsten, dankzij Fox, van bijna zeven ton. Het is de club wel gelukt de kosten omlaag te brengen, die daalden met 7,5 ton.

Het verhogen van de sponsorinkomsten is niet gelukt. Deze zijn het afgelopen boekjaar met zo’n twee ton gedaald (nu €4,6 miljoen), terwijl de business-to-business verkoopkosten met €130.000 zijn gestegen. Dat schiet niet op. Ten opzichte van 2011 zijn de sponsorinkomsten nu een half miljoen lager. Het is Van Ingen dus nog niet gelukt het tij te keren. Dat wil niet zeggen dat hij slecht functioneert. In deze economische en sportieve crisis en met een verouderd stadion, is het misschien al een hele prestatie om de inkomsten enigszins stabiel te houden.

Het is de ambitie van de directie om de inkomsten dit seizoen met bijna acht ton te verhogen, “met name uit horeca en zakelijke klanten”. Je kunt je afvragen of dit reëel is, we gaan het zien.

Aan de kostenkant valt op dat de salarissen nauwelijks dalen. Misschien heb je het idee gekregen dat de club hier flink aan het snoeien is. In werkelijkheid bleef de som van de salarissen nagenoeg gelijk. Ten opzichte van 2010/2011 betaalt NEC nu zelfs zo’n zes ton meer aan salarissen. Het aantal fte’s steeg van 65 naar 72. Onder de zeven extra fte’s zijn vier spelers. De zomertransfers zijn hier nog niet in verwerkt.

Tekenend is dat de directie in het jaarverslag aangeeft dat een transfer in de winterperiode wenselijk is “om te zorgen voor meer bewegingsruimte”. Een understatement want zonder een flinke transfer gaat NEC het lopende boekjaar een verlies van een miljoen of meer maken.

In werkelijkheid is de situatie zo, dat de sportieve noodzaak om er in de winter spelers bij te halen waarschijnlijk nog groter is dan de financiële noodzaak om spelers te lozen. Als er al spelers weggaan, is de kans groot dat er nieuwe duurdere spelers voor in de plaats zullen komen. Die worden weer gefinancierd door de investeerders, zodat de afhankelijkheid van deze groep nog maar eens toeneemt.

Zoals het er nu voor staat lijken aankoop en verbouwing van het stadion nauwelijks reëel. Wie gaat nou het stadion van een degradatiekandidaat financieren? En dus blijf je ronddraaien in de negatieve vicieuze cirkel. Het is voer voor een flinke winterdepressie.

Maar er is altijd hoop: “Als de nood het hoogst is, is de redding nabij”.

Verschillende investeerders hebben gezegd dat ze de club nooit zullen laten vallen. Wie de situatie van NEC nuchter bekijkt ziet dat er eigenlijk geen andere optie is dan dat de investeerders de hele club overnemen. Het pappen en nathouden van de afgelopen jaren werkt niet, dat zullen deze slimme zakenmensen inmiddels toch wel inzien.

Om dit en de volgende seizoenen in de Eredivisie te kunnen overleven en weer tot goed en aantrekkelijk voetbal te komen, zal de selectie grondig gerenoveerd moeten worden. Opgeteld bij de renovatie van het stadion weet je, dit gaat wat kosten. Tientallen miljoenen zijn er nodig. Maar dan heb je ook wat. Een club die eredivisiewaardig is en zijn eigen broek kan ophouden. Voor het eerst sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw, schat ik zo in.

Graag luister ik op de eerstvolgende supportersavond naar de presentatie van de plannen. Door Marcel Boekhoorn himself, uiteraard.

Wichard

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.