Supportersavond

Gisteravond stond in de Jupiler Lounge in het Goffertstadion NEC haar supporters te woord op de inmiddels vertrouwde supportersavond. Het werd een avond waar feitelijk niet zo gek veel nieuws werd gedeeld, maar waar je aan de sfeer kon proeven en tussen de regels van het gezegde door kon lezen dat de veranderingen in de organisatie er toe moeten gaan leiden dat er een nieuwe wind bij NEC gaat waaien. Hieronder een verslag met onze interpretatie.

Aan tafel namens NEC was er plaats voor de huidige drie directieleden (Swart, Aalbers en Van Ingen ) en trainer Pastoor. Voor zo’n 250 aandachtige luisteraars trapte Jacco af met een uiteenzetting van de veranderingen in de organisatie, die bekend mogen zijn (exit Jacco, Van Teefelen en Van Kastel, twee koppige directie (Aalbers en Van Ingen) en interim voorzitter Van Gaalen), gevolgd door de financiën.

Het begrote bedrijfsresultaat van afgelopen seizoen was een tekort van 8 ton, dat liep uiteindelijk dankzij een aantal tegenvallers op tot een tekort van 1,5 miljoen. Het was aan de transfers te danken (Cillessen en Zomer) dat NEC met een licht positief resultaat het seizoen kon afsluiten. Het zelfde verhaal geldt dit seizoen. Opnieuw is het begrote bedrijfsresultaat zo’n 8 ton en wederom staat dat resultaat erg onder druk (denk bv aan de nog vast te leggen hoofdsponsor). Opnieuw zal een transfer (Nuytinck) er voor moeten gaan zorgen dat we zwarte cijfers kunnen schrijven.

Uit het publiek kwam de terechte en interessante vraag: hoe lang kan dit nog doorgaan? Al jaren heeft NEC een operationeel tekort dat aangezuiverd dient te worden door transferinkomsten. Naast het nadeel dat er nooit iets terug vloeit als investering in de selectie is het ook een gevaarlijk spel want één of twee seizoenen zonder transferopbrengsten kan NEC in grote financiële problemen brengen. Jacco trachtte de vraag te pareren met het bekende “als we minder uitgeven, komen we in de problemen op de ranglijst en dat kan weer tot grotere problemen leiden” hetgeen feitelijk geen antwoord op de vraag is, maar een (reeds bekende) uiteenzetting van de onderliggende redenen vanhet beleid van de afgelopen jaren. Toen de vraag iets scherper werd neergezet, gaf Jacco aan zich niet geroepen te voelen nog over de toekomst te praten.

Bart van Ingen deed dat wel en hoewel hij zich ietwat op de vlakte trachtte te houden werden een aantal dingen wel duidelijk. Waar Jacco eerder zelf al had aangegeven dat de RvC van mening was geweest dat het tijd was om afscheid te nemen, werd duidelijk dat de voornaamste reden daarvoor ligt in het structurele tekort en de niet voorhande zijnde oplossing daarvoor. Het is in elk geval een situatie waar de RvC zo snel mogelijk vanaf wil. Hoe dat gestalte dient te krijgen zal in de komende maanden besloten gaan worden. Duidelijk is dat de focus op de inkomstenkant zal komen te liggen. Onder leiding van Swart zijn de uitgaven onder controle gebracht en op een niveau dat past bij club en de huidige tijden, maar blijft er een structureel gat aan de inkomstenkant. Het lijkt er op dat Swart hierop is afgerekend. Voor de investeerders, die Van Ingen als nieuwe man naar voren hebben geschoven, is een sluitende begroting een absolute must om in te stappen. Zij lijken bereid geld in spelers te investeren, maar niet in operationele tekorten van de club.

Van Ingen vervolgde met een betoog over de commerciële ontwikkeling van de club. Dat moet eerder gezien worden als een visie voor de komende jaren dan concrete plannen die op dit moment in werking zijn. Aan de sponsorkant komt de focus te liggen op het weer bij NEC betrekken van het Nijmeegse bedrijfsleven, relaties die de afgelopen jaren wat verwaterd zijn. Van Ingen hoopt hier uit ook de hoofdsponsor te kunnen vinden, een partij die drie jaar lang 6 ton aftikt. Op dit moment is NEC met een aantal partijen in gesprek, waaronder de huidige sponsor Scholten Awater.

Van Ingen noemde drie uitgangspunten die centraal moeten staan bij alles wat NEC doet: voetbal, supporter/klant en efficiency van de organisatie. Elk initiatief zal direct aan één van deze drie uitgangspunten gekoppeld dienen te kunnen worden, anders zal de club er geen vervolg aan geven. Bart gaf aan dat de supporters van NEC onderin de eredivisieranglijst bungelen als het gaat om het doorbrengen van tijd (en logischerwijs daarmee samenhangend: het uitgeven van geld) in het stadion. De NEC supporter komt laat binnen en is snel weer weg. Van Ingen gaf aan dat hij in zijn vroegere rol als supporter ook niet anders deed: hij haalde een broodje en sigaretten bij de Texaco en dronk een paar biertjes in de Eendracht en dat was het. Zijn visie is dan ook om te komen tot een situatie waarin het totale aanbod van catering, faciliteiten en entertainment zodanig is dat supporters zich ver voor de wedstrijd al in of rond  het stadion melden. Belangrijk speerpunt in dit geheel is een supportershome, een investering waar NEC serieus naar aan het kijken is. Eerste optie lijkt de plek achter de Gofferttribune, met als gedachte om de fanshop en ticketing in het nieuwe gebouw te integreren.

Uiteraard is deze toekomstmuziek ook afhankelijk van eventuele ontwikkelingen met betrekking tot het stadion. Hoe staat het daar eigenlijk mee was de vraag? Tot een nulpunt gezakt, was het antwoord. NEC heeft geen concreet plan noch enig contact met de gemeente gehad sinds alle voorgaande plannen uit elkaar klapten in het voorjaar. Ook dit is een speerpunt waarop de nieuwe organisatie wil gaan doorpakken gaf Van Ingen aan. In het najaar zal er samen met de RvC (en deze discussies zijn natuurlijk niet los te zien van de gesprekken over de financiële situatie) bekeken gaan worden wat de opties zijn. Ondertussen wordt er getracht de relatie met de gemeente weer te herstellen en verder op te bouwen.

Naast deze grote vraagstukken werden er nog wat kleinere puntjes besproken en kwam het voetbaltechnische verhaal aan bod. Zo gaf Van Ingen toe dat de communicatie rond de open dag finaal was misgegaan en dat NEC dit in de herfstvakantie goed wil gaan maken met een ‘fandag’. Verder lichtte de Aalbers de komst van spelers als Stutter, Van den Meiracker en Palsson toe (met name gehaald om een evenwichtige selectie van 30 spelers te creëren waaruit zowel het eerste als Jong NEC putten) en stak hij de hand in eigen boezem door te verklaren dat zijn opmerking een paar maanden geleden dat er nog zeven of acht spelers gehaald zouden worden, verkeerd geinterpreteerd hadden kunnen worden als zijnde allemaal directe versterkingen voor het eerste elftal. Pastoor vermeldde nog even dat hij nooit om spelers zal vragen die te veel kostten voor de club (waarvoor dank) en verbaasde het publiek door toe te geven dat nog niet alle spelers conditioneel op hun gewenste niveau zijn.

De avond werd afgesloten met de opmerking van Carlos Aalbers dat we met z’n allen best eens wat vaker trots op de club mogen zijn (zeker gezien de prestaties van de afgelopen jaren) en een welgemeend applaus voor Jacco Swart voor zijn bewezen diensten de afgelopen acht jaar. Het traditionele biertje met de mogelijkheid nog eens rustig met alle verantwoordelijken te keuvelen over de club bewees maar weer eens dat Carlos gelijk heeft dat we best trots mogen zijn op deze club.

Pol

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.