Wederom uitstel besluit TIP

De cynici onder ons hadden het al een beetje zien aankomen: de beslissing over het wel of niet goedkeuren van de bouwplannen voor een topsportcomplex bij de Goffert is wederom uitgesteld. Vorig jaar leek het nog slechts een kwestie van tijd voordat de plannen de goedkeuring van de gemeente zouden krijgen, maar na de gemeenteraadsverkiezingen is niets zeker meer. In november werd de besluitvorming al over het nieuwe jaar heen getild en nu is er dus opnieuw om uitstel gevraagd.

B&W zegt nu te hopen dat men in februari tot een besluit zal komen, maar of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren is nog maar de vraag. Vooral wethouders Floris Tas (GroenLinks) en Turgay Tankir (PvdA) zijn gekant tegen de huidige plannen. Van GL was al bekend dat zij principieel tegen een aantasting van het groene karaker van het Goffertpark zijn. Tankir, die de portefeuille Werk & Inkomen beheert, heeft een andere insteek. Hij is vooral bezorgd om het signaal dat een goedkeuring van de TIP plannen zou afgeven aan de Nijmeegse bevolking. De wethouder wordt namelijk vanuit Den Haag geconfronteerd met forse bezuinigingen op ondermeer werkverschaffingsprojecten. Hij vreest daarom dat, als er enerzijds zwaar wordt geschrapt in sociale projecten terwijl er anderzijds stevig wordt geïnvesteerd in sportvoorzieningen, dit bij de gemiddelde Nijmeegse burger niet in goede aarde zal vallen.

Eerder deze maand anticipeerde Algemeen Directeur Jacco Swart al op de veranderde economische situatie met de suggestie om de Goffert gefaseerd uit te breiden in plaats van een grootschalig project als het TIP in deze periode doorgang te laten vinden. Coalitiepartij D’66 is echter nog altijd voorstander van het TIP, evenals het merendeel van de PvdA fractie, en ook oppositiepartij VVD ondersteunt het TIP. "Maar de financiering en de huurcontracten met de sportclubs en andere instellingen zoals de hogeschool moeten wel deugdelijk zijn", voegt VVD-leider Veldman hieraan toe tegenover De Gelderlander. "Contracten voor de lange termijn dus."

Het lange wachten begint dus weer en het moment dat de eerste schop de grond in gaat lijkt verder weg dan ooit. Het is te hopen dat de gemeente niet al te lang blijft twijfelen en dralen, want linksom of rechtsom, een uitbreiding van de Goffert is essentieel voor een gezonde toekomst van NEC.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.