Nog altijd niet TIP top

Het college van B & W toonde zich gisteren gematigd positief over de plannen voor het TIP. Het volmondige ‘ja’ waar sommigen tegen beter weten in wellicht op gehoopt hadden was het echter niet. Het college is verdeeld en de gemeenteraad (die nog moet stemmen over het voorgelegde voorstel van het college) al helemaal. Wat er voorgeschoteld werd was wederom een verkapt uitstel van besluitvorming, met nieuwe haalbaarheidsonderzoeken en allerhande ‘exitmomenten’. De eerste schop gaat voorlopig dus nog niet de grond in.

De wethouder van sport in Nijmegen, Floris Tas (GL), is inmiddels afgehaakt voor het hele plan. Het is nu de wethoudster voor "Stedelijke Ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk Vastgoed en P&O", Hannie Kunst (PvdA), die het voortouw neemt om het TIP te realiseren. De voornaamste bezwaren van de GL fractie zijn de aantasting van het groene karakter van het Goffertpark en de geraamde exploitatiekosten. De deelnemende sportverenigingen moeten gezamelijk op jaarbasis zo’n 40% van deze kosten ophoesten, in totaal een slordige 2 miljoen euro per jaar. NEC als grootste partner zou op termijn hieraan zo’n 1,6 miljoen moeten bijdragen. Dit in ruil voor een extra tribunering voor zo’n 4000 bezoekers. De andere sportverenigingen gaan in totaal van zo’n 125.000 euro naar een goede 3 ton huur.

De andere partijen zijn minder bezorgd over deze risico’s. Zij wijzen erop dat de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zich voor 10 jaar huur garant wil stellen en ook zorgverzekeraar Menzis en het Radboud, de St Maartenskliniek en het CWZ hebben hun volle medewerking toegezegd. De gemeente zelf investeert zo’n 8,4 miljoen euro, geld dat anders voor een groot deel opgegaan zou zijn aan het renoveren van de bestaande sportfaciliteiten. De gemeente rekent verder op een subsidie van de provincie en van Europa (beiden zo’n 7,5 miljoen).

Frappant genoeg is er inmiddels al een goede anderhalf miljoen (!) besteed aan de ontwikkeling van de TIP plannen. En dat nog altijd zonder definitief besluit. De betrokken clubs laten in De Gelderlander dan ook weten blij te zijn met de uitgesproken intentie van het college, maar zo langzamerhand begint iedereen wel een beetje moe te worden van de trage voortgang. Voorzitter Moonen van turnvereniging de Hazenkamp verwoordde het als volgt: "Ik ben blij dat het college heeft gekozen voor de bundeling van onderwijs, gezondheid en sport. Dat was heel belangrijk voor ons. En ik ben natuurlijk heel blij dat er geen ‘nee’ is gezegd. Alleen de onzekerheid is niet weggenomen. Dat er binnen het college al geen eenheid is, baart me zorgen." Ook Magixx-directeur Van de Geer vindt het allemaal wel erg lang duren: "Het kan toch niet zo zijn dat een stad als Nijmegen het straks moet doen met een aantal aftandse sporthallen? Er moet een hal zijn, waar mensen naartoe komen die kunnen zeggen: daar gebeurt wat moois. Dat heeft te maken met het imago van de sport."

Zoals het er nu naar uitziet besluit de gemeenteraad eind maart over de verdere uitwerking van de plannen en zal pas eind 2011 een definitief ‘ja’ of ‘nee’ worden afgegeven. We hoeven voor 2012 op zijn vroegst dus geen daadwerkelijke bouwwerkzaamheden te verwachten. Laten we hopen dat NEC tot die tijd het hoofd boven water kan houden.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.