B & W ‘overwegend positief’ over TIP plannen

Vanavond was het dan toch zo ver: het college van B & W zou eindelijk een beslissing gaan nemen over de plannen voor de realisatie van het zogenaamde Topsport Innovatie Park (TIP). Eerder op de dag hadden diverse andere sportpartners al in De Gelderlander verteld dat volgens hen het TIP absoluut doorgang moest vinden. De basketballers van Magixx bijvoorbeeld snakken naar een betere accomodatie. "Zonder TIP is er geen vooruitgang. En stilstand is achteruitgang", stelde directeur Van de Geer filosofisch vast. "De samenwerking met de medische instanties, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en andere verenigingen is van groot belang. Wat mij betreft is De Goffert een prima locatie. En mocht de topsporthal toch naar een andere plek verhuizen, dan moet die samenwerking overeind blijven en dan moet de accommodatie groot genoeg zijn om Magixx zich verder te laten ontwik­kelen."

Ook de volleyballers van Vocasa, turnvereniging de Hazenkamp, en Top Judo Nijmegen zaten vanavond ongetwijfeld met spanning op het vonnis van de gemeente te wachten. Voor al deze groepen geldt eigenlijk hetzelfde als voor NEC: uitbreiding en opwaardering van de faciliteiten is noodzakelijk voor de toekomst. Van de Geer: "Nu hebben we geen ruimte voor iets extra’s. Willen we iets organiseren, dan moeten we al een tent neerzetten. Een keer een grote vergadering kan niet eens. Dit heeft misschien zijn charme, maar vernieuwen kunnen we niet. Hooguit een keer een andere mascotte of een ander dansje van de cheerleaders, dat is het wel. Maar we moeten ook gasten fatsoenlijk ontvangen, goede faciliteiten voor sponsors bieden. Toeschouwers moeten lekker zitten." En Moonen van de turnvereniging beaamde: "De bond heeft al een brief naar B & W gestuurd, waarin Nijmegen wordt aangemerkt als top­sportcentrum van de KNGU. Maar dat kan alleen in een nieuwe hal. Komt er geen nieuw complex, dan is topsport bij De Hazenkamp ten dode opgeschreven."

De gemeente stond, indien men de topsport in Nijmegen op de lange termijn overeind wilde houden, deze avond dus voor de keuze: ofwel doorvoering van de plannen voor het TIP, ofwel geld vrijmaken voor het renoveren en/of uitbreiden van de bestaande lokale faciliteiten van al deze verschillende verenigingen. Vanavond lijkt het college van B & W voor de eerste optie gekozen te hebben.

We zeggen ‘lijkt’, want in goede politieke traditie zijn er uiteraard een heleboel mitsen en maars aan dit besluit verbonden. Of, zoals het college van B & W het zelf ietwat cryptisch formuleert: "Het college constateert […] dat het concept van het TIP kansen biedt en is daarom – alles afwegend – niet negatief over de realisatie ervan. Daarom adviseert het college de raad de volgende fase in te gaan alvorens tot een definitiever besluit tot realisatie te komen. Een en ander overeenkomstig de in het raadsvoorstel beschreven exitmomenten."

Met andere woorden: we adviseren om opnieuw onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de TIP plannen en kunnen op elk moment als we tegen iets verontrustends aanlopen alsnog de stekker eruit trekken. Niet echt een solide ondersteuning dus. Maar goed, na het lange lange wachten is elke handreiking een stap in de goede richting. In ieder geval lijkt de optie voor de bouw van het TIP op de Nieuwe Dukenburgseweg (het DSB terrein) zo goed als zeker van de baan. Nu is het afwachten of een meerderheid van de gemeenteraad zich ook achter dit ‘besluit’ zal scharen. Wordt dus ongetwijfeld (ooit) weer vervolgd…

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.