Topsporthal discussiepunt coalitie-onderhandelingen

De Topsporthal – en sterk daarbij betrokken de uitbreiding van het Goffert stadion – blijft een belangrijk punt op de politieke agenda van Nijmegen. De bouw van het centrum is één van de punten waarover de nieuwe coalitiepartijen met elkaar in overleg zijn. PvdA en D’66 zijn voor, Groen Links vindt het plan te grootschalig voor de Goffert en vindt de investering van 70 miljoen te groot.

Ondertussen blijven de voorstanders druk zo veel mogelijk argumenten aan te dragen waarom de komst van de Topsporthal gunstig zou zijn voor Nijmegen. De laatste in de rij is de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), zo weet De Gelderlander te melden. De school zou van plan zijn alle sportopleidingen, momenteel verspreid over Nijmegen, naar het Goffertpark te verplaatsen mocht de hal er komen. HAN-bestuursvoorzitter Ron Bor­mans legt uit: "Een geconcentreerde huisvesting op een locatie met veel sportgerela­teerde voorzieningen lijkt ons ide­aal voor vestiging van onze uitein­delijk 1.500 sportstudenten. Mocht de topsporthal niet doorgaan, dan zullen we niet verhuizen naar een andere plaats. Nijmegen blijft hoe dan ook onze stad. Maar het wordt wel lastiger om een goede plek te vinden voor onze studenten die de komende ja­ren qua aantal fors groeien."

En hoewel Nijmegen de geprefereerde lokatie blijft is een deel van de opleidingen inmiddels al wel verplaatst naar Papendal, "omdat daar mooie accomodaties voor handen zijn." Een nieuw drukmiddel dus om de politiek te overtuigen de hal zo snel mogelijk te bouwen. Onze voorzitter Jan van Teeffelen legt nog eens uit wat het allemaal oplevert: "Topclubs als Matrixx Magixx, Top Judo Nijme­gen, Vocasa en turnvereniging Ha­zenkamp kunnen met de topsport­hal samen optrekken. De synergie die dat oplevert, biedt kansen. De clubs zullen financieel voordeel hebben, maar ook voor het ont­wikkelen van trainingskader en jeugdopleidingen is het gunstig. Verder is de topsport­hal met alles erop en eraan straks goed voor structureel hon­derd nieuwe banen."

Ook de medische wereld zou volgens Van Teeffelen in willen haken op het nieuwe project: "Nu zit alleen nog de Sint-Maar­tenskliniek bij het NEC-stadion, maar Canisius-Wilhelmina Zieken­huis en het UMC St Radboud heb­ben al aangekondigd graag in dit project te willen meedoen. Zoveel sporters bij elkaar biedt een goede basis voor extra onderzoeken naar sport en beweging. De behande­ling van allerlei sportblessures krijgt een nieuwe impuls."

En last but not least….een positief besluit over de Topsporthal is ook erg gunstig voor NEC en de broodnodige uitbreiding van het Goffertstadion. Met meerdere partijen is de uitbreiding makkelijker te realiseren en is de exploitatie in de toekomst ook makkelijker rond te krijgen.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.