Bonaire is toch leuker dan Garderen

Vandaag in de Gelderlander.

Bonaire is toch leuker dan Garderen
Mario Been kijkt tevreden terug op eerste trainingskamp.

Op het terras van de Caribbean Club Bonaire keek Ma­rio Been gistermorgen met een te­vreden gevoel terug op de eerste trainingsweek. „ Alles was perfect geregeld. Ons verblijf hier, de trai­ningsaccommodatie, de wedstrijd en de mogelijkheden om te ont­spannen. Morgen (vandaag, red.) vertrekken we voor nog twee da­gen naar Aruba. Verblijven we in een fantastisch hotel. Spelen we nog een wedstrijd en dan donder­dag naar huis. We hadden ook tien dagen in Garderen kunnen gaan zitten, maar dan is dit toch leuker,” zei de trainer van NEC.

Zijn selectie staat er goed op. Twee jaar geleden was Been zich nog een hoedje geschrokken toen hij aan het begin van zijn eerste sei­zoen de groep na de vakantie aan de eerste conditietest onderwierp. „Ik hoor Raymond van Emmerik (toen de reservedoelman, red.) nog zeggen: ‘die vent is gek’. Ze waren lang vrij geweest. De een na de ander viel af. Boos? Ik hield er vooral een triest gevoel aan over.”

Vele uren stak de nieuwe coach in gesprekken met zijn spelers. „ Over wat het bedrijven van topsport in mijn ogen inhoudt. Wat ze er voor moeten doen. Ook wat ze er voor moeten laten. In Engeland zeggen ze het zo mooi: if you can’t play them, run them. Je moet superfit zijn als je het voetballend een keer niet kan winnen.” De eerste test vorige week maan­dag in het Goffertstadion, deze week op Bonaire. Ze hebben hem ervan overtuigd dat zijn woorden niet aan dovemansoren gericht wa­ren. „ De wedstrijd tegen Bonaire is me goed bevallen. De tegen­stand was misschien niet om over naar huis te schrijven, maar ik vond het leuk om ze na vijf weken weer een keer te zien voetballen. De hele groep is fit. Het voetbal was verzorgd en de gretigheid spat­te er van af. Ook na dat tiende doelpunt haalden ze die bal on­middellijk weer het uit net.”

Het spel om zijn selectie te prikke­len speelt hij graag. Als de dubbele cijfers gehaald werden, kon de se­lectie een vrije dag nemen. Toen hij zondagavond opperde dat con­ditietrainer Toine van de Goolberg voor diegenen die maandag toch iets wilden doen, een kort pro­gramma kon schrijven, stapten 21 spelers zonder morren in het bus­je. Beide keepers, Patrick Pothui­zen en Jhon van de Beukering ko­zen voor loopvormen, de rest ver­greep zich aan de krachttoestellen. „Het is een spel. Maar het zegt ook alles over het verantwoordelijk­heidsgevoel van de groep. Toine van de Goolberg is daarin heel be­langrijk. Vooral omdat hij kan uit­leggen waarom hij bepaalde oefe­ningen voorschrijft. Dan laat hij ’s avonds de uitslagen zien. Stipt de vorderingen aan. Wijst ze op za­ken die verbeterd kunnen worden. Spelers zijn dol op statistieken. Willen van elkaar weten waar ze staan. Waardes meten. Dat vinden ze mooi.”

Hij wijst nog eens extra op Jhon van Beukering. De spits die vorig seizoen kampte met gewichtspro­blemen, is geen liefhebber van lo­pen, maar sloot zich gisteren wel aan bij het groepje dat 100 en 200 meters afwerkte. „ Jhon is goed be­zig”, prees Been zijn puntspeler. „ Als die topfit wordt, moet hij in staat zijn om in een wedstrijd ne­gentig minuten lang te sleuren. Kan hij een van de beste spitsen van Nederland worden. Dat hou ik hem ook steeds voor. Die lat kan omhoog. Feyenoord kocht Mols als stand-in voor Makaay. Daar is hij nog te jong voor, maar dat zou ooit een doel kunnen zijn. Ben ik van overtuigd.”

Afgelopen zondag kwalificeert hij nog steeds als een ‘topdag’. Na een derde clinic voor de jeugd, volgde een vrije middag voor de selectie die naar believen kon worden inge­vuld. Een deel ging snorkelen, an­deren doken met zuurstofflessen in de wonderlijke onderwaterwe­reld van de Caraïbische zee en toen Youssef El-Akchaoui kwam vragen of ze een auto mee konden krijgen om naar een strand verder­op te gaan, deed Been niet moei­lijk. „Dan ben jij verantwoordelijk voor dat groepje, heb ik gezegd. Ruim voor de afgesproken tijd wa­ren ze terug. Dat zegt alles.” Op de kamer van de materiaalmen­sen staat de wisselbeker, die NEC zondag kreeg. „Die zouden we vol­gend jaar dus moeten verdedigen. Als het in de planning past, is dit zeker voor herhaling vatbaar. Ook voor de groep was dit een fantas­tische week.”

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan