Bier op tribune NEC is beloning voor gedrag van fans

Vandaag in de Gelderlander

Weer toestaan bier op tribune NEC is ‘beloning’ voor gedrag van fans
Burgemeester wijst op afname van aantal incidenten bij stadion.

Een beloning. We­gens goed gedrag. Zo zou je het voornemen van de Nijmeegse bur­gemeester Thom de Graaf om bier weer toe te staan op de tribunes van het Goffertstadion kunnen noemen. „Het beeld is dat er de laatste jaren en zeker de laatste maanden veel minder incidenten zijn met NEC- supporters”, laat De Graaf via zijn woordvoerder we­ten. „Daar mag best wat tegenover staan. Dus ja: een soort van belo­ning is het wel.” De Graafs voorganger, Guusje ter Horst, initieerde het bierverbod op de tribunes (tijdens de rust mag wél worden gedronken op de promenade) juist vanwege ‘drank­gerelateerde incidenten’. Dat was in 2004. Op de vraag of de kans niet groot is dat het aantal inciden­ten nu weer zal toenemen, zegt de woordvoerder van De Graaf: „Het is aan de supporters om te laten zien of ze ermee om kunnen gaan of niet. Zo niet, dan voeren we het bierverbod meteen weer in.”

Hij wijst er verder op dat er voor­waarden zijn verbonden aan het opheffen van het verbod. Zo blijft bier op de tribune tijdens risico­wedstrijden verboden en moet NEC met een plan van aanpak ko­men. „ Om te waarborgen dat de overlast niet terugkeert.”
De supportersvereniging van NEC is blij verrast door het besluit van De Graaf, dat in samenspraak met politie en club is genomen. „Wij hebben nooit begrepen waarom dat verbod destijds is ingevoerd”, zegt voorzitter Rob Schevers. „ Het was betutteling. Van drankgerela­teerde incidenten was nauwelijks sprake. Bovendien werkte de maat­regel averechts: in de rust gaan veel mensen bier halen. Als je dan eindelijk aan de beurt bent, moet je je glas snel leegdrinken. Juist van snel drinken raak je eerder aangeschoten.”

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan