Geen staantribunes!

Onderstaand bericht komt van Supporterscollectief De 12e man:

“Het leek zo’n mooi idee. Staantribunes. De supporters die hun club naar een overwinning willen zingen en schreeuwen bij elkaar gezet in een stavak, zodat de stemmen gebundeld konden worden en er weer eens wat leven in het Goffertstadion zou komen.

Het werkt zelfs in Friesland, waar het ooit zo enorm stille Heerenveen-publiek tegenwoordig elke thuiswedstrijd van zich laat horen. Het stavak daar maakt zelf een hoop geluid, maar meestal krijgen ze de tribune of zelfs het hele stadion mee. Dat willen wij ook in Nijmegen!

Mario Been uitte stevige maar terechte kritiek op de NEC-supporters. Bart van den Eede ging hem ooit voor en veel spelers zijn hem inmiddels gevolgd. NEC staat in het land steeds meer bekend om haar matige supporters die niet achter de club staan. Het ‘Welkom in het gezelligste stadion van Nederland, welkom bij NEC’ klinkt bij thuiswedstrijden steeds lachwekkender.

Natuurlijk moet iedere supporter zelf weten of hij zingt of niet. Maar er zijn genoeg fans die de ploeg vocaal willen steunen. Als die mensen, die verspreid over de mooie Goffert zitten, bij elkaar zouden staan in één vak, dan zou de club zeer waarschijnlijk in korte tijd af kunnen rekenen met het stoffige imago. Dan zou tifo-groep Legio Noviomagum meer mogelijkheden voor acties krijgen. Dan zou Mario Been de NEC-supporters in een landelijk weekblad kunnen bedanken voor de steun, in plaats van de fans terecht te bekritiseren. En dan zou het misschien weer eens voor kunnen komen dat supporters daadwerkelijk als twaalfde man gingen fungeren door de ploeg over een dood punt in de wedstrijd heen te helpen.

Met die insteek begon een groep fanatieke supporters in oktober 2005 met het project ‘De Twaalfde Man’. Er werd met NEC overlegd en de club stelde zich positief op. Na de storm van kritiek na de volksverhuizing op de vakken C en D was er echter ook terughoudendheid. Terecht vond men dat de mening van de Nijmeegse supporters ditmaal wel goed geïnventariseerd moest worden.

Zo geschiede. Eerst was het De Twaalfde Man zelf die flyers uitdeelde en een website opstartte. Middels een enquête bleek dat een groot deel van de fans positief tegenover een stavak stond. Ruim 360 reacties kwamen er binnen, waarvan 88% vóór een stavak was en zo’n 50% er ook daadwerkelijk plaats zou nemen.

De groep was tevreden en NEC ook, de uitslag was genoeg reden om verder te kijken naar de mogelijkheden. Met elkaar werd een tweede enquête opgezet die officieel door NEC werd verstuurd. Wederom waren de reacties positief, al waren er ook kritieken. NEC concentreerde zich daarop, aarzelde even maar we bleven in gesprek. Er was in ieder geval genoeg animo om een vak vol te krijgen met supporters.

Inmiddels was het te laat om het stavak al in 2006-2007 in te voeren. Onze hoop was gevestigd op de jaargang erna, komend seizoen dus. Het bleef even stil maar opeens was er het bericht dat NEC een voorstel voor de staanplaatsen bij de Raad van Bestuur zou neerleggen. De club bleef duidelijk in dat er veel moest gebeuren en er allerlei instanties akkoord moesten gaan, maar daar leek nu voldoende tijd voor.

Er bleven positieve geluiden komen, er werd een ontwerp gemaakt voor een statribune bovenin De Gofferttribune, zo ingericht dat het zicht van de mensen buiten het vak niet ontnomen zou worden. Er werd rekening gehouden met het feit dat veel mensen het wellicht eerst aan zouden kijken om pas een jaar later plaats te nemen, dus het vak moest gemakkelijk uitgebreid kunnen worden. NEC overtuigde betrokkenen middels een interne memo van het belang van een stavak en stelde het versturen van de seizoenkaartfolder uit om de eventuele komst van dit vak mee te kunnen nemen. Half december kregen we het nieuws dat de staanplaatsen goed gekeurd waren en dat deze per 1 juli een feit zouden zijn.

Alle instanties waren geïnformeerd volgens NEC, er was een memo de deur uit gegaan waar wij mee akkoord waren en alles was op tijd rond voor de verkoop van de seizoenskaarten voor de nieuwe jaargang.

Half februari kregen we echter het bericht dat er ineens een probleem was. Als de stoeltjes weg worden gehaald zou de ruimte van de ene tree naar de andere te groot zijn. Betonnen balken zouden hier uitkomst kunnen bieden maar daar was toestemming van de gemeente voor nodig. Als die toestemming er al zou komen zou het ook nog eens erg duur worden en NEC zou de staanplaatsen heroverwegen.

Dit laatste gebeurde en de club kwam tot de conclusie dat ze niet zoveel geld aan het stavak uit wilden geven. Iets waar wij als Twaalfde Man wel begrip voor op konden brengen. Het was echter onduidelijk waarom men na anderhalf jaar praten over statribunes pas vlak voor de deadline bedenkt wat voor gevolgen dat precies heeft voor je tribune. We hadden het gehad over afbakening, over het te allen tijde terug kunnen plaatsen van stoeltjes (eis van de politie) maar NEC had dit even niet bedacht. En wij ook niet natuurlijk, onwetend over de precieze regels en constructies als wij zijn.

Afgelopen week bleek dat het stavak definitief niet door zal gaan. Reden? De Gofferttribune zou niet bestand zijn tegen het extra aantal supporters dat plaats zal nemen. Op één zitplaats kunnen immers anderhalf man staan, zo hadden we in het begin al berekend. Over de betonnen tussenbalken werd niets meer gezegd.

Duidelijk is dat we voorlopig geen staanplaatsen hoeven te verwachten in het Goffertstadion, onduidelijk is wat de precieze reden daarvoor is. NEC zag het belang van een stavak in, werkte mee en deed haar best, maar we eindigen met een afwijzing vlak voor de deadline, met wisselende redenen. En met een stille Goffert.

Afz De 12e man”

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan