De waarheid rond de uitwedstrijd naar EVV

Naar aanleiding van de commotie rond de opgeklopte toestanden rond de bekerwedstrijd bij EVV (uitkaartverplichting, de waarschuwing op de officiële site rekening te houden met ‘de normen en waarden van een kleine Limburgse gemeenschap’) hebben wij toch maar eens een mailtje gestuurd naar de Limburgse club met de vraag vanwaar alle commotie. Navraag bij NEC veiligheidscoordinator Coen Rijsdijk had ons namelijk geleerd dat onze club deze regeling er met moeite uit had gesleept aangezien de Limburgers opteerden voor een verplichte combi (naar een amateurclub!!). Vraag aan EVV was uiteraard: wat verwachten jullie wel niet van deze wedstrijd? Het onderstaande antwoord van de Limburgers werpt echter een geheel ander licht op de zaak…..

“Geachte heer,

Allereerst wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Paul Gulikers en ik ben veiligheidscoördinator bij voetbalvereniging EVV Echt.

Via onze voorzitter, dhr. Heijman, ben ik op de hoogte gebracht van uw mail waarin u uw zorgen en ongenoegens uit over het gebruik van een zgn. uitkaartverplichting.

Het lezen van uw mail roept bij ons een aantal vraagtekens op. Voor ons is in het geheel niet duidelijk waar het gebruik van de uitkaartverplichting vandaan komt. EVV is zelfs niet eens op de hoogte van het bestaan van een dergelijke kaart!! Een afvaardiging van EVV, waar ondergetekende er één van is, heeft morgenmiddag pas een overleg met vertegenwoordigers van de gemeente Echt-Susteren. Er zijn dus tot op de dag van vandaag beslist géén afspraken met gemeente en/of politie of welke andere instantie ook, gemaakt!

Ondergetekende heeft in de voorbije twee weken telefonisch en via e-mail contact gehad met dhr. Coen Rijsdijk, veiligheidscoördinator van NEC. Dhr. Rijsdijk heeft zich in geen enkele bewoording negatief uitgelaten over NEC-supporters of mogelijke te verwachten onregelmatigheden. Sterker nog, dhr. Rijsdijk heeft mij medegedeeld te verwachten dat er maximaal 50 à 75 NEC-supporters de reis naar Echt zullen maken. Volgens zijn gegevens (verkregen via politie en de supporters zelf) zou er geen “harde kern” meekomen.

Ik ben het verder met u eens wanneer u schrijft dat u het heel zielig vindt wanneer er op de officiële site van NEC een oproep staat waarin “de supporters die de wedstrijd bezoeken, vriendelijk worden verzocht rekening te houden met de normen en waardenvan een kleine Limburgse dorpsgemeenschap”. Het is jammer en misschien ook wel enigszins beschamend dat iemand een dergelijke oproep op een officiële site van een gerespecteerde vereniging als NEC plaatst. Ik kan u trouwens voor alle duidelijkheid mededelen dat de gemeente Echt-Susteren een behoorlijk uit de kluiten gewassen gemeenschap is met ruim 32.000 inwoners en vele faciliteiten en voorzieningen heeft waarop menige stad jaloers zou zijn. Maar dit even terzijde.

Dus nogmaals wil ik u er met klem op wijzen dat de beslissing voor het verplicht stellen van een uitkaart volledig voor rekening van NEC komt en niet voortkomt uit overleg tussen EVV en gemeente en politie of betrokkenen van beide verenigingen.

Tot slot kan ik u verzekeren dat geheel EVV zich enorm verheugt op de bekerwedstrijd tegen NEC. Als nog jonge hoofdklasser (dit is pas ons derde seizoen in de hoogste amateurklasse) vinden wij het een eer om tegen een gerenommeerde vereniging als NEC te mogen spelen. Voor ons is dit een nieuwe mijlpaal binnen onze vereniging en we hopen dan ook een mooie en vooral sportieve voetbalavond tegemoet te kunnen zien! Als liefhebbers van de voetbalsport ontvangen we jullie graag en hopen we jullie te kunnen laten proeven van de Limburgse gastvrijheid!

Gaarne zie ik een reactie van u tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Paul Gulikers, veiligheidscoördinator EVV

Een afschrift van dit schrijven wordt ook aan dhr. Coen Rijsdijk verstuurd.”

Uiteraard hopen wij dat NEC, in de persoon van Coen Rijsdijk zou willen reageren. We zijn vooral benieuwd naar antwoorden op de volgende vragen:

1 Welke verklaring heeft NEC voor het feit dat EVV onbekend is met de uitkaart(verplichting) en er toch volgens NEC een verplichting van de uitkaart noodzakelijk is?

2 Klopt het dat er morgen pas overleg is met vertegenwoordigers van de gemeente/politie aldaar en er dus geen harde afspraken gemaakt zijn?

3 Indien vraag 2 met Ja beantwoord wordt: Waarom komt NEC dan met een uitkaartverplichting? Is dit ook standaard-beleid bij andere uitwedstrijden?

Indien vraag 2 met Nee beantwoord wordt: Welk overleg heeft er dan plaatsgevonden en met wie en vooral ook: Wie heeft die uitkaartverplichting voorgedragen?

4 Van wie komt de uitspraak “de supporters die de wedstrijd bezoeken, worden vriendelijk verzocht rekening te houden met de normen en waarden van een kleine Limburgse dorpsgemeenschap” op de officiele site van NEC? Een uitspraak die zowel de mensen in Echt als door NEC-fans als onbegrijpelijk en zielig wordt gezien.

5 EVV reageert heel stellig met: “Dus nogmaals wil ik u er met klem op wijzen dat de beslissing voor het verplicht stellen van een uitkaart volledig voor rekening van NEC komt en niet voortkomt uit overleg tussen EVV en gemeente en politie of betrokkenen van beide verenigingen.” We zijn heel benieuwd naar de reactie van NEC hierop. (DTH)

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan