Statement inzake ongeregeldheden voor Ajax – NEC

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax hebben zich op en nabij het station Duivendracht ernstige ongeregeldheden voorgedaan waarbij ruim 100 supporters van NEC waren betrokken. Deze zijn allemaal ingesloten overgebracht naar het politiebureau. NEC betreurt deze gang van zaken en heeft momenteel (maandagmiddag) nog geen volledig inzicht in de personen die hierbij betrokken zijn geweest. NEC is momenteel in afwachting van een compleet overzicht van de supporters die hierbij betrokken zijn geweest.

NEC distantieert zich volledig van een aantal van hen die daar op dit moment niets te zoeken hadden. Deze hadden ofwel een stadionverbod, danwel waren niet in het bezit van een kaart ten behoeve van de wedstrijd , en mogelijk uit op rellen. NEC zal er alles aan doen om deze mensen  zo zwaar als mogelijk te straffen. Waarschijnlijk  bevonden zich in deze groep ook goedwillende supporters die  om deze reden  helaas de wedstrijd niet hebben kunnen bijwonen.


Uitsluitend om deze laatste reden heeft NEC besloten vooralsnog af te zien van het nemen van maatregelen . Ook wil NEC wachten op de formele verslagen van de politie  teneinde te voorkomen dat ook echte NEC supporters de dupe worden van datgene wat zich nu heeft voorgedaan.  


Laat een ding duidelijk zijn; NEC voelt op voorhand zwaar in het hemd gezet door deze personen. We doen er alles aan om NEC in deze lastige tijd op allerhande terrein te laten groeien. Het zorgvuldig door ons en de supporters opgebouwde imago heeft inmiddels weer forse schade opgelopen. Dit kost NEC direct en indirect weer veel geld. Na vele jaren is vrij reizen afgekondigd voor deze wedstrijd. Het laat zich raden dat clubs dit incident (en ook dat van de vriendschappelijke werdstrijd tegen PSV) mee zullen nemen in hun uiteindelijke keuze voor de risiconorm. 

Bestuur en directie NEC BV


Bron: NEC-Nijmegen

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.