Het lijkt aan dovemansoren gericht

Regelmatige bezoekers van deze site weten dat ondergetekende geen fan is van de verplichte combi. En hoewel wantrouwig, was ik dan ook gematigd positief over de bevindingen van het “auditteam voetbalvandalisme”, opgericht door minister Remkes himself.
Het team meent dat er bij risicowedstrijden een pakket maatregelen hoort, zoals een alocoholverbod en een verplichte combireis. Deze maatregelen worden echter lang niet altijd nageleefd. Eén van de hoofdredenen hiervan lijkt het feit dat wedstrijden te pas en te onpas het predikaat risicovol krijgen, terwijl daar in sommige gevallen nauwelijks aanwijsbare redenen voor zijn. Het auditteam stelt dan ook voor het aantal risicowedstrijden flink terug te brengen, zodat supporters weten waar ze aan toe zijn. En helder standpunt en, mits aantoonbaar uitgevoerd, ook goed uit te leggen aan voetbalsupporters. Vraag blijft wel hoe het team denkt dit te gaan bereiken.

Het is dan ook nauwelijks verbazingwekkend dat luttele dagen na de publicatie van het rapport de wedstrijd tussen NEC en AZ wordt aangemerkt als risicoduel, hetgeen betekent dat de Alkmaarders met een verplichte combi naar Nijmegen dienen af te reizen. De consequentie hiervan zal ongetwijfeld zijn dat ook wij op 21 januari in het busje kunnen stappen om af te reizen naar de kaasstad. En dat terwijl dit nu bij uitstek één van de wedstrijden is waar het auditteam op doelt. De Az-supporters staan er niet om bekend dat zij plunderend en rellend door het land trekken en van grote animositeit tussen beide clubs is ook geen sprake. Ik weet dat er echt wel een kans is dat er een incident plaats vindt, en ben me er van bewust dat er in het verleden ook wel eens wat is gebeurd, maar dat lijkt me geen reden beide supportersgroepen jaar in jaar uit de combi in te jagen. Op die manier is over een paar jaar echt elke wedstrijd een risicowedstrijd. (pol)

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan