Statement n.a.v. speciale bestuursvergadering

Dinsdagavond 9 september 2003 heeft het bestuur en de directie van NEC met loco burgemeester Paul Depla indringend gesproken over de besluitvorming met betrekking tot het eventueel verzetten van de wedstrijd NEC?Wisla Krakow.

Tijdens dit eerste gesprek is teruggekeken op de wijze waarop de besluitvorming heeft plaatsgevonden en hoe dit proces in de toekomst zou dienen plaats te vinden.

Dit overleg heeft er toe geleid dat NEC met de wethouder van Sport de afspraak heeft gemaakt dat op zeer korte termijn een afvaardiging van NEC een vervolg overleg zal hebben met een afvaardiging van het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen en de Politie over een aanpassing en aanvulling van het voetbalconvenant.

Beide partijen zijn van mening dat in de toekomst bij besluitvorming naast veiligheidsaspecten meer aandacht geschonken moet worden aan financiële en sportieve aspecten.

Het bestuur van NEC en haar voorzitter Hans van Delft in het bijzonder, hebben na dit gesprek geconcludeerd dat er voldoende vertrouwen is om in Nijmegen samen te werken aan een verdere uitbouw van NEC Hans van Delft heeft daarom aangegeven zijn rol als voorzitter van NEC te continueren.

NEC BV

Bron: NEC-Nijmegen

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan