NEC speelt in shirts 2000 jaar Nijmegen

NEC stelt voor om Nijmegen tot speelstad voor het WK voetbal onder de 21 jaar in 2005 te bombarderen. Ook wil de Nijmeegse club gaan spelen met het logo van 2000 jaar Nijmegen op zijn shirts.


Het zijn twee ideeën van de waslijst aan suggesties die tot nu toe is geopperd voor de opluistering van de viering van 2000 jaar Nijmegen in 2005.

Bij de stichting die de feesten voorbereidt, hebben een kleine 150 individuen en organisaties een of meer plannen gemeld. Die staan op de website die sinds het begin van de zomer hiervoor is te raadplegen. Lange tijd was daarop alleen informatie te vinden over de ‘aftrap van de jubileumvoorbereiding die een halfjaar geleden plaatsvond.

De lijsten die nu op de site te vinden zijn, zijn de plannen die eerder bij de gemeente Nijmegen werden ingediend. Het gaat om vijftig ideeën van individuele Nijmegenaren en een kleine honderd suggesties van bedrijven, instellingen en stichtingen.

Bij de individuele bijdragen valt op dat er drie suggesties zijn om iets met de Marokkaanse cultuur te doen. Het gaat om het houden van een concert met diverse Marokkaanse artiesten, een modeshow of braderie met Marokkaanse kleding en een groot Marokkaans songfestival.

Andere opvallende bijdragen zijn onder meer de suggestie om de Waalbrug in de kleuren van de regenboog te verven en het gebruiken van lantaarnpalen om poppen van prominente figuren uit de Nijmeegse geschiedenis aan op te hangen. Het meest talrijk zijn de ideeën voor de uitvoering van Mariken van Nieumeghen in verschillende vormen (toneel, opera, lied in hedendaagse taal) en concerten met klassieke danwel moderne muziek.

Die ideeën komen ook sterk naar voren in de projecten die de diverse organisaties hebben ingediend. Opvallend in deze categorie is het voorstel van Het Gilde om in de zomer van 2005 een wandeling te houden langs het vermoedelijk tracé van de Romeinse waterleiding (van de Water Meerwijk naar het Kops Plateau). Projectgroep ’t Molenveld wil een boek uitgeven over de geschiedenis van de militaire aanwezigheid in Nijmegen tussen 1900 en 2000 en daarover ook manifestaties houden.

De Rheindampf GmbH wil een stoomtrein laten rijden op het traject Xanten-Kleef-Nijmegen en de Wijkvereniging Ons Waterkwartier wil het Romeinse verleden in die wijk zichtbaar maken.

De jubileumstichting onder voorzitterschap van oud-wethouder Jacques Thielen komt begin 2004 met een activiteitenkalender voor het jubileumjaar.

Het is nog steeds mogelijk nieuwe ideeën aan de lijst toe te voegen. Dat kan via het reactieformulier op de website of schrifelijk (Nijmegen 2000 jaar, Afdeling P200, Antwoordnummer 1939, 6500 VC Nijmegen)

Voor meer informatie:
www.nijmegen2000.nl


Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.