Eerste steen sportcomplex

Vanmiddag is door NEC-voorzitter Hans van Delft, wethouder Paul Depla en enkele NEC-supporters de eerste steen van het Multifunctioneel Sportcomplex naast het Goffertstadion gelegd. Eigenlijk was het geen steenlegging, maar een onthulling. Hans van Delft en Paul Depla onthulden de steen waarna de supporters deze aanvoegden.

Voorzitter Hans van Delft verraste stadiondirecteur Han Weijers. Van Delft had namelijk op het laatste moment de steen laten vervangen door een ander exemplaar, waarop de tekst ‘7 februari 2003, met dank aan Han Weijers en Joop Tettero’ stond afgebeeld. Weijers is de man die zich na de bouw van het stadion volledig richtte op de ontwikkeling en realisatie van het multifunctionele sportcomplex. Joop Tettero was in 2002 de verantwoordelijk wethouder.


Aanleiding
In het jaar 2000 opent NEC haar nieuwe stadion in het Goffertpark. Het stadion is modern en voldoet aan alle eisen die door KNVB en overheid gesteld worden. Het stadion had op dat moment prioriteit vanwege die eisen. Een grote wens binnen NEC-voetbal bleef een vernieuwde trainingsaccommodatie, Daarnaast was de Supportersvereniging, met ruim 3500 leden één van de grootste van het land, op zoek naar een eigen accommodatie. Als die wens gehonoreerd zou kunnen worden, zouden alle NEC activiteiten op één plaats geconcentreerd kunnen blijven.


Netwerken
Kerntaak van NEC is uiteraard voetbal. Op het hoogste niveau, maar ook op amateur- en breedtesport- niveau. Daarnaast neemt NEC ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt in nauwe samenwerking met lokale overheid en andere partijen deel aan maatschappelijke activiteiten en daarbij behorende netwerken.
De factor ‘veiligheid’ is daarbij natuurlijk ook van groot belang. Veiligheid in en om het stadion en bij de uitwedstrijden. Goede contacten met de supporters en hun organisaties horen daarbij, maar ook de contacten met de veiligheidsinstanties en hulpverlenende instellingen.

Idee
Vanuit de contacten tussen NEC en de maatschappelijke instellingen is zo’n anderhalf jaar geleden het idee ontstaan om te onderzoeken of een verregaande samenwerking tussen een aantal maatschappelijke instellingen vanuit de invalshoek topsport/ breedtesport meerwaarde zou kunnen opleveren voor die partijen. Bij een werkbezoek aan Leeds hebben de initiatiefnemers uitgebreid kennis genomen van projecten op dit vlak in Engeland. Overheid en Premier League- clubs financieren gebouwen en begeleiders in en bij stadions waar programma’s op educatief gebied worden aangeboden aan risicogroepen uit de stad en uitvallers uit onderwijsprogramma’ s. Ervaring daarbij is dat de uitstraling van topvoetbal en de aanwezigheid van spelers en trainers het voor jongeren heel aantrekkelijk maken om aan deze programma’s deel te nemen en de bijbehorende certificaten te halen.


Uitwerking
Het bezoek aan Engeland was de katalysator voor de verdere projectontwikkeling in Nijmegen. N.E.C., supportersvereniging, gemeente, ROC, Tandem, Stichting Zevenheuvelenloop en de Maartenskliniek slaan de handen ineen en kunnen begin januari 2002 een compleet plan presenteren aan College en Raad van Nijmegen.
Het plan behelst een nieuw gebouw op de plaats van de gedateerde en versleten trainingsaccommodatie. En binnen dat gebouw ruimte voor voetbal, maar ook voor de sportgerelateerde activiteiten van de andere deelnemers. Bovendien voorziet het plan in de aanleg van twee kunstgrasvelden en de vernieuwing van 3 natuurgrasvelden. Voor de gemeente past dit initiatief binnen het sportbeleid. De gemeenteraad is enthousiast, gaat akkoord en stelt de middelen beschikbaar waarmee de investeringen gedaan kunnen worden.


Nieuwbouw
De nieuwbouw ligt op schema. We leggen nu de eerste steen. Ijs en wederdienende zal in juni van dit jaar het gebouw in gebruik genomen worden. Wat gebeurt daar dan allemaal? Op de eerste plaats staan natuurlijk het voetbalbedrijf NEC De amateurs van NEC trainen op het complex en spelen hun thuiswedstrijden daar en maken gebruik van kleedkamers en gemeenschappelijke kantine. De voetbalschool traint er en krijgt ruimte voor huiswerk maken en studiebegeleiding. De supporters krijgen een ruimte. Het ROC exploiteert een leslokaal en een chatcafé. Tandem huisvest haar supportersproject ‘Overenthousiast’ in het gebouw. De supportersvereniging krijgt er het eigen home. De Stichting Zevenheuvelenloop zal voortaan vanuit de Goffert opereren. De Maartenskliniek tenslotte opent een sportmedisch adviescentrum met fitnessruimte, gericht op amateursporters uit stad en regio.
De nieuwbouw wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Met die bijdrage, een investering vanuit de gemeente en de huuropbrengsten kan het complex gebouwd en geëxploiteerd worden.


Naam
Het complex heeft nog geen naam. NEC roept daarvoor de hulp in van de supporters. In de eerstvolgende edities van het blad ‘De Goffertkreet’ en het NEC-Magazine zal een strook komen waarop supporters middels een prijsvraag suggesties kunnen doen. Op NEC-Nijmegen.nl zal een mogelijkheid komen jouw idee in te sturen.


Bron: NEC-Nijmegen.nl

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.