Goffertstadion meer gebruiken

Het Goffertstadion moet intensiever gebruikt gaan worden, Behalve de wedstrijden van NEC en de jaarlijks terugkerende Vlaggenparade gebeurt er te weinig met en in het stadion, vooral gezien het geld dat er de afgelopen jaren in is gestopt om de accommodatie aan te passen en te verbeteren.

Hoewel al langer gesproken wordt over intensievere uitbuiting van het Goffertstadion, hebben burgemeester en wethouders nu dit voornemen opgenomen in het Vierjarenplan Sport ‘86-‘89.
Het voornemen wordt in de nota niet met concrete voorstellen uitgewerkt. Wel wordt gesproken over ‘popconcerten, concerten, en culturele manifestaties’.

Het stadion biedt plaats aan ongeveer 28.000 toeschouwers. Sinds de opening in 1938 zijn er diverse verbeteringen aangebracht. Met name de veldverlichting, de modernisering van het interieur van het hoofdgebouw en de overkapping van de Hazenkamptribune sprongen daarbij in het oog. Onlangs werden nog maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten en om de faciliteiten voor publiek, pers, radio en televisie te verbeteren.

Met de investeringen werd er naar gestreefd het complex geschikt te blijven houden voor hedendaags gebruik. Dat gebruik is sinds ‘38 alleen maar afgenomen. Volgens de nota komt dat door het ‘Veranderde tijdsbeeld’: activiteiten als bijeenkomsten van religieuze en andere organisaties worden niet meer georganiseerd in dit soort accommodaties.
Bovendien hebben verschillende sporten die vroeger nog in het stadion plaats hadden, een eigen onderkomen gekregen die beter geschikt is. Voorbeelden daarvan zijn de atletiekbaan en het paardensportcentrum in Brakkenstein. Die voldoen beter aan de specifieke eisen die de twee sporten aan een accommodatie eisen, dan het Goffertstadion.

De twee enige vaste gebruikers vandaag de dag, aldus de nota, zijn NEC en de KNBLO, die daags voor de eerste wandeldag van de Vierdaagse in het stadion de Vlaggenparade houdt.
Daarnaast worden er enkele baanwielerwedstrijden gehouden en incidentele evenementen zoals de ‘trekker-trekshow’ en motorcrosswedstrijden.

Vandaar dat nu voorgesteld wordt het stadion ‘frequenter en andersoortig te gebruiken’. Wat de financiële gevolgen daarvan zijn, is ook het college van B. en W. nog niet duidelijk, aldus de nota.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.