East-Side heeft veel klachten

Het eerste overleg tussen het bestuur van NEC en vertegenwoordigers van de East-Side, gisteravond in het Goffert-stadion, heeft in ieder geval al enkele tastbare resultaten opgeleverd.


Er komt een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de supportersvereniging, NEC en de East-Side. Verder komen er voorwedstrijden voor teams voor de fans. Tot slot krijgt de East-Side een pagina in het progammablad van NEC.
Alles bij elkaar een aardig resultaat, maar op de bijeenkomst heerste vooral groot onbegrip tussen het NEC-bestuur en de circa twintig supporters van de East-Side. Het bestuur werd vertegenwoordigd door Henk Bergamin, de voorzitter en Herman van Eldik, secretaris. Ook de veiligheidscoördinator van NEC, de heer Smits was aanwezig.


Bergamin begon met een betoog waarin hij de fans op het hart drukte het dit seizoen rustig te houden. Hij wees hierbij met name op de nieuwe veiligheidsvoorschriften van de KNVB, die veel harder zijn voor de betrokkenen dan de tot nu toe geldende maatregelen. Aan het slot van zijn verhaal vatte Bergamin het doel van de bijeenkomst samen: ?We moeten vanavond spelregels afspreken om toestanden zoals zaterdagavond na afloop van de wedstrijd tegen RBC te voorkomen.?


Op dat moment begon de grote spraakverwarring. Enkele oudere supporters van East-Side wezen er op dat naar hun idee maar weinig mensen van deze supportersgroep waren betrokken bij de problemen. ?Het is in ieder geval niet zo dat de hele East-Side achter het gebeurde stond.? Volgens de fans is de East-Side niet één groep, maar bestaan er verschillende groepjes, die weinig met elkaar te maken hebben.
Bergamin kwam de hele avond terug op één kwestie. In zijn ogen moet de East-Side komen tot de vorming van een eigen ordedienst. Dié sociale controle binnen de groep moet moeilijkheden de kop in drukken.Voor het eerst aan één tafel:
NEC-voorzitter mr. Bergamin (links) en supporters van de East-Side.


Hij wees in dit verband op NAC. ?Daar is de B-side prima georganiseerd met een eigen ordedienst.” Op deze opmerking werd met hoongelach gereageerd. De B-side bleek een ongelukkig voorbeeld. Tijdens de eerste wedstrijd van NEC voor de nacompetitie, uit tegen NAC, was het tot grote ongeregeldheden gekomen tussen de B -en de East-Side. Ook de destijds teruggestuurde supporterstrein van NAC pleitte niet bepaald voor het functioneren. van de ordedienst.


De rest van de avond werd gevuld met klachten van de East-Side-vertegenwoordigers.
De grootste was wel dat het bestuur nooit moeite heeft gedaan voor de East-Side en nu er rotzooi is wèl wil praten. ?Wij staan er al zo’n tien jaar, dit initiatief had veel eerder genomen kunnen worden? Verder bleek het vasthouden van de fans op hun eigen tribunevak een teer punt, het af en toe geldende verkoopverbod van alcohol kon helemaal geen genade vinden en het politieoptreden werd gehekeld.


Een groot deel van de klachten had betrekking op het slechte functioneren van de supportersvereniging. De fans pleitten nadrukkelijk voor feestavonden met de spelers, waarvan de organisatie volgens hen bij de supportersvereniging hoort te liggen. ?Het is wel leuk om met meneer de voorzitter te praten, maar ik praat liever met de spelers?, aldus een supporter.


Pas op het einde werden spijkers met koppen geslagen en werden er concrete afspraken gemaakt over hoe het nu verder moet. Duidelijk werd wel dat er nog een lange weg te gaan is. De supporters voelen niets voor een ordedienst en er blijkt een fiks wantrouwen te bestaan ten aanzien van de nieuwe veiligheidsmaatregelen, die -zo vrezen de fans- het bezoek aan de wedstrijden niet prettiger zullen maken.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.