DTH introduceren het Christendemocratisch Appèl (CDA)

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Hieronder de samenvatting van DTH van het partijprogramma van het CDA.

Algemene visie

Het CDA wil Nijmegen in beweging houden. Het CDA wil de lasten verlagen, onze vrijwilligers ondersteunen en verbindingen leggen in de stad. Het CDA Nijmegen blijft in gesprek met alle inwoners van onze stad. Het nieuwe verkiezingsprogramma is gebaseerd op alle gesprekken die CDA-leden hebben gehad met ondernemers, instellingen, verenigingen en gesprekken met de mensen die de afgelopen jaren op ons pad gekomen zijn.

Vanuit het CDA-gedachtengoed neemt het CDA verantwoordelijkheid in deze moeilijke maar kansrijke tijd. Dat doet het CDA niet alleen onder het credo ‘Samen sta je sterk’. Het CDA wil samen met het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, de gemeente en de andere politieke partijen de schouders eronder zetten.

Het streven daarbij is om de bedreiging van de crisis om te zetten naar nieuwe kansen.

Samen helpen we Nijmegen in beweging.

Over NEC (en sport in het algemeen)

Topsport
Een gemeente met topsportambities moet die ambities ook waarmaken. Daarom wil het CDA niet alleen inzetten op het behoud van onze Nijmeegse topsportclubs en het faciliteren van voorzieningen die aansluiten op de verbinding tussen topsport, breedtesport en samenleving.

Sportclubs als Buurthuizen van de Toekomst
Naast het vele plezier dat mensen aan sport beleven, is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, bevordering van respect en tolerantie, betere prestaties op school en vermindering van overgewicht. Daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij sport wordt verbonden met onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de wijkagent. Naar de mening van het CDA dienen de sportclubs dan ook de wijkcentra van de toekomst te zijn. We zorgen ervoor dat op sportclubs buurtallianties kunnen ontstaan en samenkomen. Op die manier brengen we Nijmegenaren in beweging en benadrukken we dat onze sportclubs midden in de samenleving staan. Wij bieden talenten de kans te excelleren op het gebied van sport en cultuur. Evenementen als de Zevenheuvelenloop, de Marikenloop en ook de Vierdaagse zijn hiervoor van groot belang en zetten de gemeente sportief op de kaart.

Jongeren in beweging
Sport is erg belangrijk voor jongeren, niet alleen vanwege gezondheidsaspecten maar ook vanwege de sociale functie die het kan vervullen. Jongeren maken nieuwe vrienden als ze sporten en zijn gezond bezig. Wij denken dat de rol van sport en sportclubs uitgebreid kan worden door deze bijvoorbeeld te combineren met huiswerkbegeleiding en/of kinderopvang.

Sport voor iedereen
Sport moet mogelijk blijven voor iedereen, daarom zijn wij voorstander van het sportfonds voor mensen die om financiële redenen anders geen sport zouden kunnen beoefenen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen is sport erg belangrijk. Sport kan een sociaal isolement tegen gaan en werkt ook bevorderend voor hun gezondheid. Een op maat gesneden sportaanbod en goed bereikbare faciliteiten zijn hierbij cruciaal.

Zwembaden voor Nijmegen
Op het gebied van zwembaden gebeurt er het nodige in Nijmegen. De afgelopen jaren hebben zowel het zwembad Dukenburg als het Goffertbad voor hun voortbestaan moeten vechten. Voor het CDA horen de zwembaden in Nijmegen goed onderhouden te worden, maar ook toegankelijk te zijn voor recreatieve gebruikers en hun clubs. De gemeente draagt hierin maar ook op het gebied van de veiligheid van zwembaden de verantwoordelijkheid. De bouw van het Erica Terpstrabad draagt daar natuurlijk aan bij.

Oog voor de behoeftes van onze sportclubs
Veel sportclubs hebben vragen die niet al te groot zijn, maar wel ondersteuning van de gemeente behoeven. Zo heeft het CDA het initiatief genomen om zonnepanelen bij sportclubs te stimuleren. De komende jaren willen we dit verder uitbouwen. Op deze wijze helpen we sportclubs financieel, en zetten we gemeentelijk geld in op een manier waarmee we maatschappelijk terugverdienen.

Geen onnodige lasten voor sportclubs
Veel Nijmeegse sportclubs drijven op het enthousiasme van vrijwilligers die zich gezamenlijk willen inzetten om voor hun club het onderste uit de kan te halen. De gemeente moet daarin een faciliterende rol spelen, en vooral geen belemmerende. Daarom heeft het CDA zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor het behoud van de OZB-compensatie voor sportclubs en het tegengaan van het berekenen van kosten voor het aanvragen van een vergunning voor reclameborden. Dat zullen we blijven doen.

Voorzieningenplan voor sportcomplexen en –hallen op orde brengen
Ondanks de bezuinigingen blijven we investeren in sport. Wij kiezen hierbij voor doelmatige, multifunctionele accommodaties. We maken inzichtelijk wat de stand van de huidige accommodaties is, en in hoeverre er in samenwerking met clubs kan worden gewerkt aan oplossingen voor knelpunten.

Sporten begint met breedtesport, sport waarbij iedereen van jong tot oud mee kan doen. Iedereen moet kans krijgen om zich daarin te ontwikkelen. Sport is essentieel onderdeel van de opvoeding. In topsport kunnen talenten excelleren en een voorbeeld zijn voor anderen. Daarom gaan breedtesport en topsport voor het CDA hand in hand.

Vrijwilligers
Sportclubs vormen een fundament voor de vrijwilligerspopulatie in Nijmegen. Het CDA maakt zich hard voor die mensen die zich belangenloos inzetten voor hun club en hun gemeenschap.

Sportdeelname op peil
Wij houden de sportdeelname minimaal op peil. Daarbij werken we nauw samen met de lokale sport en gebruiken we de expertise van regionale en landelijke sportnetwerken.

Meer info?
https://www.cda.nl/gelderland/nijmegen/

 

Dit was deel 1 van het drieluik over het CDA.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan