DTH introduceren Groen Links

Vandaag het eerste van de drie delen over Groen Links.

Groen Links wil een stad voor iedereen, een duurzame, dynamisch en groene stad.

Algemene visie
GroenLinks, een emancipatiepartij bij uitstek, juicht het toe dat mensen zelf hun woning bouwen, hun energie opwekken, hun groente verbouwen en met elkaar voor oudere familieleden zorgen. Onafhankelijk, menselijk en creatief: bewoners zijn bondgenoten van elkaar en van de gemeente. We juichen de onafhankelijke en kritische inslag van veel Nijmegenaren van harte toe. Dat vraagt van de gemeente en de politiek om meer los te laten en te durven accepteren dat niet alles gaat zoals je van tevoren hoopt en verwacht.

Voor GroenLinks is de overheid geen doel, maar een middel om ervoor te zorgen dat mensen zelf vorm kunnen geven aan hun leven: zelfregie. Mensen die zichzelf kunnen redden hoeven we niet lastig te vallen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, moeten die waar mogelijk krijgen. We stoppen daarmee als mensen weer op eigen benen kunnen staan. Ondersteuning betekent niet altijd dat de gemeente het oplost, maar kan er ook uit bestaan dat de juiste mensen en/of instellingen bij elkaar worden gebracht.

We moeten rekening houden met de toekomst en toekomstige generaties. Dat geldt zeker voor fysieke zaken, als hernieuwbare energie en bouwmaterialen, schone lucht en behoud van waardevolle natuur.

Niemand kan voor zichzelf opeisen wat de natuur ons biedt. Datgene dat we produceren en wat we van de natuur gebruiken is voor ons allemaal. We produceren het gezamenlijk, we bezitten het gezamenlijk en we gebruiken het gezamenlijk. Dat kan niet anders betekenen dan dat we het eerlijk met elkaar delen. Dat biedt geweldige kansen om de economie van Nijmegen lokaal te maken: we kopen geen energie meer uit Noorwegen of Saoedi-Arabië, maar uit ons eigen groenafval (compost). Nijmegen is een wijstad: we kijken naar elkaar om, springen op de bres voor elkaar. Met elkaar maken we een mooie stad.

Over NEC (en sport in het algemeen)
Sport verbindt mensen en wijken. Ook in Nijmegen. Voorwaarde is wel dat er goede sportvoorzieningen voorhanden zijn. Voorbeelden hiervan zijn een duurzaam zwembad Oost en een nieuwe roeibaan van Phocas in de nevengeul bij Lent.

De komende jaren wil GroenLinks meewerken aan het Sportcollege Nijmegen. Hierin werken sportverenigingen (Quick1888) en onderwijsinstellingen (ROC Nijmegen, Kandinskycollege en de praktijkschool) samen om voor leerlingen stage- en opleidingsmogelijkheden te creëren. Door versterking van sportpark de Dennen krijgen de omliggende wijken ook een impuls.

GroenLinks is alleen voor de bouw van een topsporthal als deze de gemeente niets extra’s kost en de hal niet in het Goffertpark wordt gebouwd.

Een tweede ring in het NEC-stadion mag alleen doorgaan als deze niet ten koste gaat van het groen. Ook de monumentale status van het groen en de monumentale status van het Goffertpark mogen niet in gevaar komen. Daarbij moeten de parkeer- problemen in de wijk worden opgelost en garandeert NEC huurbetaling voor 5 jaar.

Het Goffertpark blijft groen nu het geplande topsportcomplex definitief van de baan is. Verder wordt het park in 2014 mooi opgeknapt vanwege het 75-jarig jubileum.

Meer info?
http://nijmegen.groenlinks.nl/

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan