DTH introduceren de Partij van de Arbeid (PvdA)

Vandaag is het eerste deel van het laatste drieluik. DTH Politiek wordt afgesloten met de PvdA. Hieronder de samenvatting van DTH van het partijprogramma van de PvdA.

 

De PvdA bepaalt hun standpunten op basis van onze uitgangspunten: eerlijk delen, vooruitgang mogelijk maken en solidariteit organiseren.

Algemene visie
De PvdA is optimistisch over de kansen van Nijmegen. Met de nieuwe stadsbrug, de dijkteruglegging en het ontstaan van het stadseiland wordt de ligging van Nijmegen aan de rivier nog mooier. Dankzij de vele actieve en innovatieve ondernemers is de banengroei in Nijmegen de afgelopen jaren groot geweest. En vooral: dankzij de vele duizenden actieve en betrokken bewoners heeft Nijmegen sterke wijken en een krachtige sociale infrastructuur. Nijmegenaren zijn bereid en in staat om meer verantwoordelijkheden te nemen. Of het nu gaat om het beheer van een wijkspeeltuin of het organiseren van zorg in de wijk: de bewoners van Nijmegen dragen graag hun steentje bij. Het is vooral om die reden dat de PvdA verwacht dat Nijmegen straks sterker uit de crisis kan komen. De PvdA wil daar graag aan meewerken op basis van onze uitgangspunten: eerlijk delen, vooruitgang mogelijk maken en solidariteit organiseren. Graag neemt de PvdA ook de komende periode onze verantwoordelijkheid om samen met bewoners Nijmegen verder vooruit te helpen.

Over NEC (en sport in het algemeen)
Nijmegen is een bloeiende sportstad. Zo’n driekwart van alle Nijmegenaren (jong en oud) doet aan één of meerdere sporten. De sport in Nijmegen drijft op de vele betrokken bewoners die wekelijks klaar staan voor hun club. Nijmegen heeft krachtige sportverenigingen, die vaak ook een kweekvijver zijn van toptalent. Maar er zijn ook zorgen: een tekort aan vrijwilligers, teruglopende sponsorgelden en leden die de contributie niet kunnen betalen. De laatste jaren heeft de gemeente veel energie gestoken in het verbeteren van accommodaties voor binnen- en buitensport. De gemeente zal de komende jaren vooral ervoor moeten zorgen dat sport toegankelijk blijft voor iedereen. Daarom gaan we door met de fondsen die kinderen van minder draagkrachtige ouders in staat stellen aan sport te doen.

Standpunten:
– modernisering van het Goffertstadion kan nodig zijn om als profclub gezond te blijven. Zo’n uitbreiding is primair een verantwoordelijkheid van NEC. De gemeente levert als eigenaar van het stadion wel alle medewerking;
– de PvdA wil een sport- en bewegingsplan voor iedere wijk. Verenigingen zijn in goed in staat om samen met partners (woningcorporaties, scholen, NEC) bewoners tot bewegen te stimuleren;
– ondersteuning van sportieve scholen (goede accommodaties voor gymnastiekles) stimuleren van sportactiviteiten bij buitenschoolse opvang en doorgaan met combinatiefunctionarissen (koppeling tussen verenigingen en wijk);
– ruimte voor sport- en speelplekken in wijken. Niet alle lege ruimtes in de stad volbouwen;
– de oprichting van een lokaal platform voor Nijmeegse sportverenigingen en andere partijen die zich met sport en bewegen bezighouden;
– hulp aan verenigingen bij plannen voor verduurzaming (zonnepanelen, LED-verlichting);
– de komst van de nevengeul biedt een prachtige kans voor de watersport in Nijmegen. Deze kans grijpen we met beide handen aan;
– steun voor de topsporthal op sportpark De Dennen (Talent Centraal). De samenwerking tussen sportverenigingen (turnen, judo) en kennisinstellingen (de Sint Maartenskliniek, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen) betekent een impuls voor sport en onderwijs in Nijmegen;
– de PvdA is voorstander van meer zelfbeheer bij accommodaties (bijvoorbeeld zwembaden). Voorwaarde is dat veiligheid, duurzaamheid en professionaliteit geborgd zijn.

Meer info?
http://www.nijmegen.pvda.nl/

 

Morgen deel 2 van het drieluik over de PvdA met een column van Rutger Zwart van de PvdA (nummer 3 op de lijst).

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.