DTH introduceren Gewoon Nijmegen

Beste NEC-fan,

ontdek Gewoon Nijmegen, de partij die naar eigen zeggen opkomt voor de belangen van de gewone Nijmegenaar.

Algemene visie
Gewoon Nijmegen wil eraan meewerken dat het gemeentebestuur betrouwbaar, open en transparant is naar onze inwoners. Dat zij verantwoorde (financiële) keuzes maakt met en voor onze inwoners. Dat ze ervoor zorgt dat iedereen zich welkom, thuis en veilig voelt in onze stad en dat niemand uitgesloten wordt. Dat ze staat voor ‘samen leven’, voor zorg en geborgenheid op maat. Dat ze aan onze inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers kansen, ruimte en faciliteiten biedt voor ideeën en initiatieven. Zonder allerlei overbodige regels. Maar ook dat ze onze inwoners wijst op hun verplichtingen. En dat ze een compact en deskundig ambtenarenkorps in stand houdt waar de gemeenschap op kan bouwen en waar onze inwoners tevreden mee zijn.

Over NEC (en sport in het algemeen)
Gewoon Nijmegen wil:
– NEC, belangrijk voor veel Nijmegenaren, faciliteren met (uitbreidings) plannen als deze (financieel) haalbaar en realistisch zijn en passen binnen de eigen begroting;
– sportverenigingen faciliteren en stimuleren met plannen te komen en deze niet onmogelijk maken door formele regels te hanteren;
– zwembaden openhouden;
– aandacht voor specifieke groepen die om allerlei redenen niet aan sport doen;
– OZB voor sportverenigingen reduceren.

Meer info
http://www.gewoonnijmegen.nl/

Helaas heeft Gewoon Nijmegen geen column aangeleverd. Op donderdag zal Max zich wagen aan een korte analyse.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.