Dominee C. “Het land van melk en honing”

NEC heeft A. Pastoor, De Trouwen Honden hebben Dominee C. Dominee C. zal laten zien dat de Bijbel en NEC wel degelijk met elkaar te maken hebben. Aan de hand van een citaat uit de Bijbel zal de actualiteit bij onze club tegen het (goddelijke) licht worden gehouden.

Exodus 3, 7 – 8: “En de Heere zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks … en heb hun geschrei gehoord,… want Ik heb hun smarten bekend. Daarom ben Ik nedergekomen, dat Ik het verlosse … en het voere uit dit land, naar een goed en ruim land, naar een land, vloeiende van melk en honing”.

Beste gelovigen in het algemeen en beste gelovigen in NEC in het bijzonder,

Dit citaat vertelt over het beloofde land: God ziet zijn favorieten lijden en gunt hen een beter onderkomen. Wat heeft dat te maken met NEC? Deze instelling hebben wij supporters ook naar (een deel van) onze spelers. Vaak hebben wij onze spelers lief, maar ook zien wij sommige lijden onder de door de speler zelf verklaarde onderdrukking van NEC. Wij weten dat wij vanaf het nieuwe seizoen spelers zullen moeten missen, spelers die zwichten voor het land van melk en honing. Maar NEC kan zelf ook het land van melk en honing zijn.

Binnen de christelijke traditie is het mooiste afscheid van ‘thuis’ als dat in volledige openheid gebeurt: Gij, mensenkind, maak u gereedschap van vertrekking; en vertrek bij dag voor hun ogen; en gij zult vertrekken van uw plaats tot een andere plaats … voor hun ogen. Het ‘wegsneaken’, zoals dat nog wel eens gebeurt, past dus wat minder in de christelijke traditie.

Zo bleek het beloofde land van – kent u ‘m nog – John Goossens blijkbaar niet in Londen (Swansea) te liggen, maar lag dat ineens in Rotterdam. Hoe de gebeurtenissen inzake deze transfer elkaar toen hebben opgevolgd, zal menigeen met verbazing hebben gadegeslagen. Het is jammer hoe dit verlopen is, maar John zou de tien geboden nog eens moeten nalezen (“heb u naasten lief”).

Het beloofde land van Lasse Schöne is Amsterdam. Hem gunnen we alle goeds, gezien zijn significante bijdragen aan de successen van onze club de afgelopen jaren.

Paradoxaal genoeg bivakkeert Bram Nuytink al in zijn beloofde land, dat is namelijk Nijmegen zelf. In de materiële wereld die de voetbalsport eenmaal is, zal hij zijn heil elders gaan zoeken, zo is de algehele verwachting. Het is beter om hier als dominee niets over te zeggen. Wel wil ik nu van de gelegenheid gebruik maken om diep, diep respect te uiten voor Steven Gerrard, de speler die zijn hele leven bij the Reds speelt.

Vadocz is vorig seizoen als verloren zoon onthaald, maar is alweer vertrokken en zet zijn enigszins nomadische carrière voort.

Género Zeefuik had de clubs voor het uitkiezen. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor het meest melkigste en honingste land, in zijn ogen. Dat bleek niet NEC. Jammer, en een beetje wrang, want wij hebben hem toch veel vertrouwen gegeven.

En zo zullen in de nabije toekomst nog een paar helden onze Goffert verlaten, want de maand augustus is Exodus-maand. Het gekke is dat tegen die tijd iedereen er al een paar wedstrijden op heeft zitten. Zelfs op 31 augustus zullen er een paar vertrekken en mag iedereen in allerijl op zoek naar een opvolger. Om een niet-bijbels citaat te gebruiken shit always runs down: spelers van grote clubs gaan naar grotere clubs, de grote clubs halen hun opvolger bij kleinere clubs (zoals NEC) en de kleinere clubs mogen zich in allerlei bochten wringen om nog iets van de eerste helft van het seizoen te maken.

Maar is NEC voor anderen wel het beloofde land? Gastvrijheid is een waarde waar menig christen te koop mee zou moeten lopen, en gelukkig gebeurt dat ook vaak in onze stad. NEC afficheert zich als de gezelligste club van Nederland, en onder Been en Pastoor als een goed voetballend team. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Enkele spelers zijn nu al gecontracteerd. Dit is ongekend. Doorgaans geschiedt het halen van nieuwe spelers door NEC in de winterstop van het lopende seizoen. Men is voor de verandering rijkelijk vroeg en warempel succesvol met het presenteren van NEC als land van melk en honing, halleluja!

Hopelijk kan NEC zich komend seizoen presenteren als een club waar mooie dingen behaald kunnen worden. Consistentie is daarin belangrijk. NEC zou zich wat minder moeten wegcijferen als een tussenstapje. Het doet toch een beetje pijn als een speler zich verlost voelt van NEC. Dit moeten wij niet willen. Gedraag u als apostel en verspreid het goede Nijmeegse woord. Gedraag u als poolster en als baken, waar goede spelers zich op kunnen richten. Zorg voor behaaglijkheid en maak de Goffert een knusse herberg, of beter: een knus kribbetje, zo eentje waar Jezus zijn eerste uren doorbracht. Breng melk en honing mee naar de Goffert! De rest komt vanzelf.

Amen,
Dominee C.

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.