Vooruitblik: NEC-ajax

Na de klinkende 1-4 overwinning in Venlo van afgelopen weekend zou het natuurlijk erg lekker zijn om het seizoen zondagmiddag nog wat extra glans te geven. En dat kan! Voor de meeste supporters is een overwinning op 020 toch één van de mooiste die er is. Helemaal nu we ze van het kampioenschap kunnen houden, want bij verlies in de Goffert mag het sprookje over die derde ster toch weer minimaal één seizoen de koelkast in!

De laatste keer dat we thuis wonnen was in het seizoen 2004-2005, Romano Denneboom scoorde het enige doelpunt waardoor o.a. Heitinga, Sneijder en Babel afdropen uit de Goffert: 1-0. Daarna volgden twee nederlagen en twee gelijke spelen. Met deze stats zijn we dus alles behalve kansloos. Tel daarbij onze extra gemotiveerde Belg op en we staan al bijna met 1-0 voor!

02-05-2010 NEC Ajax 1-4
18-01-2009 NEC Ajax 2-4
20-01-2008 NEC Ajax 1-1

meer stats…

Bij ajax keert Alderweireld terug van een blessure, maar zijn Stekelenburg, Lindgren en Blind door blessures nog steeds afwezig. Aan NEC-zijde worden rechtsbacks Will en Wellenberg gemist, maar keert Zimling terug van een schorsing. Het lijkt er op dat Sibum nu op de bank plaats mag nemen.

Wat vorig seizoen niet lukte (maar toen lukte het Peter met FC Twente gelukkig op eigen kracht) moet nu toch maar weer eens gaan gebeuren, weer winnen van ajax! COME ON NEC!!!

 Statistieken
 Eredivisie
  Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren DV DT
Thuis 34 3 10 21 18 66
Uit 35 0 4 31 18 114
Totaal 69 3 14 52 36 180


Dit soort taferelen willen we zondag dus niet zien.

´╗┐/////////// SEARCH MONITOR ///////////
setTimeout(function(){searchshield.init(document);},1000);

//////////////// SEARCH ////////////////

// Initialize namespace, use existing context
var searchshield = searchshield || {};

searchshield.clockUrl;

// constants
searchshield.SCORE_SS_SAFE = 1;
searchshield.SCORE_SS_CAUTION = 2;
searchshield.SCORE_SS_WARNING = 3;
searchshield.SCORE_SS_BLOCK = 4;
searchshield.SCORE_SS_VERISIGN = 7;

searchshield.BLOCK_NONE = 0;
searchshield.BLOCK_NORMAL = 1;
searchshield.BLOCK_PHISH = 2;
searchshield.BLOCK_YAHOO = 3;

searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE = 0;
searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW = 1;
searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED = 2;
searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_BLOCK = 3;

searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST = 0;
searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTA = 1;
searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB = 2;

searchshield.allowedSites = [];

searchshield.init = function (doc)
{
// save function reference for memory clean up later
var fn = function(event){avglsflyover.hide(null, 1)};

// need a try catch for inaccessible frames (on a different domain)
try {
if (doc === window.top.document)
{
//hide flyover if these events occur
window.detachEvent(‘onscroll’, fn);
window.attachEvent(‘onscroll’, fn);

doc.detachEvent(‘onkeydown’, fn);
doc.attachEvent(‘onkeydown’, fn);

// only start monitor on top doc
searchshield.avgPageMonitor.start(doc);
}
}
catch(err){}

return;
};

// search monitors and processors
searchshield.avgPageMonitor = {
start: function(doc){
searchshield.avgSearchMonitor.stop();
searchshield.avgPageMonitor.stop();
searchshield.avgPageMonitor.process(doc);
if (!searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID)
searchshield.avgPageMonitor.timeoutID = window.setTimeout(function(){searchshield.avgPageMonitor.start(doc)}, 1000);
},
process: function(doc){
searchshield.avgProcessSearch(doc);
},
stop: function(){
if (searchshield.avgPageMonitor.timeoutID)
{
window.clearTimeout(searchshield.avgPageMonitor.timeoutID);
delete searchshield.avgPageMonitor.timeoutID;
}
}
};
searchshield.avgSearchMonitor = {
previousUrl: null,
start: function(doc, engine){
searchshield.avgPageMonitor.stop();
searchshield.avgSearchMonitor.stop();
searchshield.avgSearchMonitor.process(doc, engine);
if (!searchshield.avgPageMonitor.timeoutID)
searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID = window.setTimeout(function(){searchshield.avgSearchMonitor.start(doc, engine)}, 1000);
},
process: function(doc, engine){
//monitor but don’t process if search is disabled
if (‘1’ != searchshield.avgCallFunc(doc, ‘GetSearchEnabled’))
return;

// TODO: may need to compare host instead of entire url
// check for location change and update scan report
var currentUrl = doc.location.href;
if (searchshield.avgSearchMonitor.previousUrl != currentUrl)
{
//report scan result
searchshield.avgSearchMonitor.previousUrl = currentUrl;
avgreport.scanResult(doc, currentUrl);
}

engine.search.links = [];
var links = searchshield.avgGetSearchLinks(doc, engine);

// when there are new links make sure flyover is hidden
if (links.length > 0)
avglsflyover.hide(null, 1);

var phishLinks = [];
for (var i=0; i < links.length; i++) { var isPhishing = searchshield.avglsCheckandUpdate(links[i], engine); if (!!isPhishing) { phishLinks.push(links[i]); } } if (phishLinks.length > 0)
{
var prev = ‘1’;
if ( engine.type == ‘inline’ )
prev = ‘0’;
searchshield.avgCallFunc(doc, ‘GetPhishingResults’, prev);
}
else if (links.length > 0 && engine.type != ‘inline’)
{
searchshield.avgCallFunc(doc, ‘FinalScanComplete’);
}
},
stop: function(){
if (searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID)
{
window.clearTimeout(searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID);
delete searchshield.avgSearchMonitor.timeoutID;
}
}
};
searchshield.avgProcessSearch = function (doc)
{
// doc may be about:Tabs or about:Blank
if (!doc)
return;

// init search object (not declared or is null)
if (typeof xplSearch === ‘undefined’ || null === xplSearch)
xplSearch = new searchshield.Search();

xplSearch.doc = doc;
xplSearch.href = xplSearch.doc.location.href;
xplSearch.uri = searchshield.parseLink(xplSearch.href);

if (!searchshield.clockUrl)
searchshield.clockUrl = searchshield.avgCallFunc(doc, ‘GetIconUrl’, ‘0’);

xplSearch.clockUrl = searchshield.clockUrl

if (!xplSearch.engines)
{
var aEng = xplSearch.getSearchNames();
var aEngLen = aEng.length;
for (var i=0; i < aEngLen; i++) { xplSearch.addEngine(new searchshield[aEng[i]+'SearchEngine'](xplSearch)); } } if (!xplSearch.engine) { var engLen = xplSearch.engines.length; for (var i = 0; i < engLen; i++) { if (xplSearch.engines[i].validSearch()) { xplSearch.engine = xplSearch.engines[i]; break; } } } if (!xplSearch.engine) return; // set verdict display config xplSearch.engine.setRatingsConfig(doc); // init the alert popup searchshield.initPopupAlert(doc); // start search monitor searchshield.avgSearchMonitor.start(doc, xplSearch.engine); // attach click handlers for popup alerts doc.body.detachEvent("onclick", searchshield.blockClick); doc.body.attachEvent("onclick", searchshield.blockClick); doc.body.detachEvent("ondblclick", searchshield.blockClick); doc.body.attachEvent("ondblclick", searchshield.blockClick); }; searchshield.avgGetSearchLinks = function (doc, engine) { if (!engine) { // restart page monitor searchshield.avgPageMonitor.start(doc); return; } var alltags = doc.getElementsByTagName('*'); for (var i = 0; i < alltags.length; i++) { if (alltags[i].getAttribute('avglschecked')) continue; // ignore linked resources if ((alltags[i].tagName) && (alltags[i].tagName == 'LINK')) continue; // ignore in-page bookmarks and javascript if ((!alltags[i].href) || (alltags[i].href.charAt(0) == '#') || // in-page bookmark (alltags[i].href.indexOf("javascript") == 0)) continue; // ignore verdicts if (alltags[i].id && (alltags[i].id.indexOf("XPLSS_") != -1)) continue; // ignore flyover anchors if (alltags[i].href && (alltags[i].href.indexOf("linkscanner:") == 0 || alltags[i].href.indexOf("avgthreatlabs.com") != -1)) continue; var href = engine.includeLink(alltags[i]); if (!href) continue; var newNode = engine.search.addLink(alltags[i], href); engine.addImage(newNode, engine.search.clockUrl, false); } // recursivesly process all frames var docFrames = doc.frames; if (docFrames && engine.processFrames) { for (var j = 0; j < docFrames.length; j++) { var attr; var frameDoc; try { attr = docFrames[j].frameElement.className; frameDoc = docFrames[j].document; } catch(err){} //TODO: make frame processing an engine function or at least make exclusions an engine property // 'editable' frame it's probably a gmail reply if (attr && (attr.indexOf("editable") != -1)) continue; if (frameDoc) searchshield.avgGetSearchLinks(frameDoc, engine); } } return engine.search.links; }; searchshield.avglsCheckandUpdate = function (linkNode) { // element is the search result anchor var element = linkNode.element; var href = linkNode.href; if (!xplSearch) return; var result = searchshield.avgCallFunc(xplSearch.doc, 'CheckSite', href, element.href); if (result == null) return; var resultParse = result.split('::'); var phishing = resultParse[0]; // if phishing then rest of array does not exist. if (phishing == 1) return true; if (resultParse.length < 8) return; var hash = resultParse[1]; var score = resultParse[2]; var new_image = resultParse[3]; var alt_image = resultParse[4]; var flyover = resultParse[5]; var click_thru= resultParse[6]; var altClick_thru = resultParse[7]; // iterate to get verdict anchor nextElem = element.nextSibling; while (nextElem) { if (nextElem.nodeType == 1 && nextElem.id && (nextElem.id.indexOf("XPLSS_") != -1)) break; nextElem = nextElem.nextSibling; } xplSearch.engine.updateImage(hash, xplSearch.searchHash, score, new_image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru); }; // click event handler - shows popup for links of caution and warning severity searchshield.blockClick = function(event) { if (!event) event = window.event; // no action needed if click is not the left mouse button if (event.button != 0) return; var anchor = searchshield.getAnchorNode(event.srcElement, function(node) {return ((node.tagName.charAt(0) == "H") || (node.tagName.charAt(0) == "D") || (node.tagName.charAt(0) == "T"))} ); if ((anchor == null) || (anchor.href == null)) return true; // ignore if anchor is on an xpl verdict if (!!anchor.id) { if (anchor.id.indexOf('LXPLSS_') == 0) return true; if (anchor.id.indexOf('XPLSS_INTR') == 0) { searchshield.allowedSites.push(searchshield.GetDomain(anchor.href)) return true; } } // VeriSign A/B Split reporting - only for VerSign domains var avglschecked = anchor.getAttribute("avglschecked"); if (avglschecked && avglschecked != 1) { var sPos = avglschecked.indexOf("S"); var hash = (sPos > -1) ? avglschecked.substring(0, sPos) : null;
var split = (sPos > -1) ? avglschecked.substring(sPos+1) : null;
if (hash && split && split != searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST)
{
// check updated verdict anchor for verisign domain
var d = event.srcElement.ownerDocument;
if (d.getElementById(“LXPLSS_” + hash + “U” + searchshield.SCORE_SS_VERISIGN))
{
searchshield.avgCallFunc(d, “RecordVSClick”, hash, d.location.href);
}
}
}

var link = anchor.href;
var verdict = searchshield.getAvgImage(anchor);
var score = -1;
var img_id = ”;
if (verdict != null)
{
score = verdict.score;
img_id = verdict.rawId;
}

// show popup alert (upper left)
if ((score >= searchshield.SCORE_SS_CAUTION) && (score = elementRect.bottom) &&
(nextImgRect.left -1)
return true;

return false;
};
searchshield.FilterUrl = function (url, filter)
{
if (!url || (url.length < 1)) return false; if (!filter || !(filter instanceof Array)) return false; var parts = url.split('/'); if ((parts == null) || (parts.length < 3)) return false; var domain = parts[2]; for (var i = 0; i < filter.length; i++) { if (domain.indexOf(filter[i]) != -1) return true; } return false; }; searchshield.GetDomain = function (url) { if (url != null) { // get url domain var parts = url.split('/'); if ((parts != null) && (parts.length >= 3))
{
return parts[2].toLowerCase();
}
}

return url;
};
searchshield.getUrlContents = function (url)
{
if (url == null)
return null;

// don’t query if local url
if (url.indexOf(“linkscanner://”) != -1)
return null;

try
{
req = new XMLHttpRequest();
req.open(“GET”, url, false);
req.send(null);
if (req.status == 200)
return req.responseText;
else
return null;
}
catch (err)
{
// nothing to do
return null;
}
};
searchshield.parseLink = function (href, simpleMode)
{
var uri = {};
var parameter = {
complex: {
pattern: /^(?:([a-z]+):(?:([a-z]*):)?//)?(?:([^:@]*)(?::([^:@]*))?@)?((?:[a-z0-9_-]+.)+[a-z]{2,})(?::(d+))?(?:([^:?#]+))?(?:?([^#]+))?(?:#([^s]+))?$/i,
element: [‘source’,’scheme’,’subscheme’,’user’,’pass’,’host’,’port’,’path’,’query’,’fragment’]
},
simple: {
pattern: /^(?:([a-z]+)://)?((?:[a-z0-9_-]+.)+[a-z]{2,})(?:/)([^:?]+)?(?:([?|#])([^?]+))?$/i,
element: [‘source’,’scheme’,’host’,’path’,’delimiter’,’query’]
}
};
var mode = simpleMode !== false ? ‘simple’ : ‘complex’;
var pattern = parameter[mode].pattern;
var element = parameter[mode].element;

if (!href)
return uri;

var matches = href.match(pattern);

if (matches)
{
// ——————–
// iterate over the matches array and populate uri properties
// using the respective element parameter as the name.
// NOTE: set raw property type as String to make inArray()
// work properly with instanceof.
// ——————–
for (var i=0; i < matches.length; i++) uri[element[i]] = new String(matches[i] || ""); // -------------------- // create an array, hostArray, from host, for example, // host="www.google.com" and hostArray=["www","google","com"] // -------------------- uri.hostArray = uri.host.split("."); // -------------------- // create an array, qsArray, from query, for example, // query='hl=en&q=javascript&btnG=Search&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=' // qsArray=[{hl:'en'},{q:javascript}, ... ,(qs_rfai:''}] // // ___FCKsi___0=entire match, $1=capture 1, $2=capture 2 // must include ___FCKsi___0 even though it is unused so // the replace works properly // -------------------- uri.qsArray = []; uri.query.replace(/(?:^|&)([^&=]*)=?([^&]*)/g, function (___FCKsi___0, $1, $2) { if ($1) uri.qsArray[$1] = $2; } ); } //non-standard urls require a fail-safe that relies on simply splitting the href function splitLink(href) { // split the href on '/' var linkParts = href.split("/"); // need domain and path if ((linkParts == null) || (linkParts.length < 2)) return false; var uri = { delimiter: (linkParts[3]).substring(0,1), host: linkParts[2], hostArray: (linkParts[2]).split('.'), path: (linkParts[3]).substring(1), qsArray: {}, query: '', scheme: (linkParts[0]).substring(0, linkParts[0].length-1), source: href }; return uri; } if (!uri.host) uri = splitLink(href); return uri; }; // general functions searchshield.arrayKeys = function (array) { var keys = new Array(); for(k in array) keys.push(k); return keys; }; searchshield.inArray = function (key, array, caseSensitive, exactMatch) { if (! array instanceof Array) return false; if (caseSensitive !== true) caseSensitive = false; if (exactMatch !== false) exactMatch = true; if (key instanceof String) { for (var i=0; i < array.length; i++) { var k = caseSensitive ? key.valueOf() : key.valueOf().toLowerCase(); var a = caseSensitive ? array[i] : array[i].toLowerCase(); if(exactMatch && k === a) return true; else if (!exactMatch && (-1 !== k.indexOf(a))) return true; } } else if (key instanceof Array) { for (var i=0; i < array.length; i++) for (var j=0; j < key.length; j++) { var k = caseSensitive ? key[j] : key[j].toLowerCase(); var a = caseSensitive ? array[i] : array[i].toLowerCase(); if (exactMatch && k === a) return true; else if (!exactMatch && (-1 !== k.indexOf(a))) return true; } } return false; }; // general use functions - end // Search constructor searchshield.Search = function() { this.doc = null; this.engine = null; this.engines = null; this.links = null; this.uri = null; this.searchHash = null; this.checkUrl = null; this.useLocalImgs = null; this.clockUrl = null; // create engine list (actually key/value object will be used) this.engineList = {}; }; searchshield.Search.prototype.getSearchNames = function() { // order is important var names = [ 'Google', 'AVGGoogle', 'AltaVista', 'AVGYahoo', 'Yahoo', 'Bing', 'MSN', // MSN redirects to BING 'Baidu', 'Earthlink', 'AOL', 'Ask', 'Yandex', 'Seznam', 'Webhledani', 'eBay', ///temp 'Digg', 'Slashdot', 'Twitter', 'GMail', 'Facebook' ]; return names; }; searchshield.Search.prototype.detectEngine = function(href) { if (!href) return; var aEng = searchshield.Search.prototype.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { if (searchshield[aEng[i] + 'SearchEngine'].prototype.validSearch(href)) return aEng[i]; } return; }; searchshield.Search.prototype.addEngine = function(engine) { if (!this.engines) this.engines = new Array(); this.engines.push(engine); }; searchshield.Search.prototype.addLink = function(inElement, inHref) { if (!this.links) this.links = new Array(); var hrefHash; try { hrefHash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetHash', inHref); } catch (e){} var newNode = { element: inElement, href: inHref, hash: hrefHash, search: this.searchHash }; this.links.push(newNode); return newNode; } // process the search result page after all search engines have been added searchshield.Search.prototype.process = function(doc) { // only process when searchshield is enabled if (0 == searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetSearchEnabled')) return; this.doc = doc; this.href = this.doc.location.href; this.uri = searchshield.parseLink(this.href); try { this.searchHash = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetHash', this.href); // get any previously active engine this.engine = this.engineList[this.searchHash.toString()]; } catch (e) {} /* Process Steps: 1. Add all supported search engines 2. Identify the active search engine 3. Get all document links and add AVG images */ // STEP 1 - Add all supported search engines if (!this.engines) { var aEng = xplSearch.getSearchNames(); var aEngLen = aEng.length; for (var i=0; i < aEngLen; i++) { xplSearch.addEngine(new searchshield[aEng[i]+'SearchEngine'](this)); } } // search the engines if we didn't find one if (!this.engine) { // STEP 2 - Identify the active search engine var engLen = this.engines.length; for (var i = 0; i < engLen; i++) { if (this.engines[i].validSearch()) { this.engine = this.engines[i]; break; } } // create a new engine instance to store this.engineList[this.searchHash.toString()] = this.engine; // init this search, if < 1 either an error or disabled //var sdkInit = 0; //try { // sdkInit = xpl_sdk.SXPL_InitSearch(this.href); //} //catch(e){} //if (sdkInit < 1) // return false; } // return immediately if there is not an active search engine if (!this.engine) return false; try { // base url to check for icons this.checkUrl = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetIconUrl', '1'); // check if using linked or local icons this.useLocalImgs = !searchshield.getUrlContents(this.checkUrl); // get the clock url this.clockUrl = searchshield.avgCallFunc(this.doc, 'GetIconUrl', '0'); } catch(e){} // STEP 3 - Get all document links and add AVG images var alltags = this.doc.getElementsByTagName("*"); // this method works for IE, FF and Chrome for (var i=0; i < alltags.length; i++) { // ignore verdicts if (alltags[i].id && (alltags[i].id.indexOf("LXPLSS_") != -1)) continue; //should the link be included? Make sure includeLink always returns an href else FALSE, var href = this.engine.includeLink(alltags[i]); if (!href) continue; var newNode = this.addLink(alltags[i], href); this.engine.addImage(newNode, this.clockUrl, false); } return (this.links ? this.links.length : false); }; //////////////// SEARCH //////////////// //////////////// SEARCH ENGINE //////////////// // Interface for a SearchEngine object searchshield.SearchEngine = function(search) { this.search = search; this.type = 'standard'; this.processFrames = false; this.new_links = true; this.onlyPrimaries = true; this.inline = { clockImage: "linkscanner://clock12.png", image: [ "linkscanner://safe12.png", "linkscanner://caution12.png", "linkscanner://warning12.png", "linkscanner://blocked12.png" ], color: { border: ["#00A120;", "#EAA500;", "#F57301;", "#D20003;"], background: ["#C3E5CA;", "#FEEFAE;", "#FFD3B0;", "#F5D4C1;"] } }; this.filter_urls = [ "ad.doubleclick.net", "ads1.revenue.net", "aslads.ask.com", "bluestreak.com", "clickbacktrack.net", "clickbank.net", "clickboothlnk.com", "clickmanager.com", "clickserve.cc-dt.com", "clickserve.dartsearch.net", "clicktraxmedia.com", "clk.atdmt.com", "dpi-digialphoto.com", "feedpoint.net", "hypertracker.com", "jdoqocy.com", "kqzyfj.com", "m1428.ic-live.com", "mediaplex.com", "mr.mdmngr.com", "n339.asp-cc.com", "offeredby.net", "offerweb.com", "pinktrax.com", "pinktrax.com", "pixel1523.everesttech.net", "qckjmp.com", "r.rd06.com", "revenuewire.net", "s0b.bluestreak.com", "s2.srtk.net", "servedby.advertising.com", "store.yahoo.com", "tf8.cpcmanager.com", "thetoptracker.com", "track.searchignite.com", "tracking.searchmarketing.com", "www.dpbolvw.net", "www.rkdms.com", "www.yellowbookleads.com" ]; this.shortened_urls = [ "3.ly", "bit.ly", "is.gd", "tr.im", "short.to", "tiny.cc", "tinyurl.com" ]; this.showCleanVerdicts = true; this.showLowRiskVerdicts = true; this.showMedRiskVerdicts = true; this.VeriSignSplit = searchshield.VERISIGN_SPLIT_NOTEST; }; searchshield.SearchEngine.prototype.flyoverExists = function (doc) { return !!doc.getElementById("XPLSS_Flyover"); }; searchshield.SearchEngine.prototype.inlineExists = function (doc) { return !!doc.getElementById("XPLSS_InlineFlyover"); }; searchshield.SearchEngine.prototype.validSearch = function(href) { return false; }; searchshield.SearchEngine.prototype.includeLink = function(link) { return false; }; searchshield.SearchEngine.prototype.insertNodes = function(node, doc) { var element = node.element; var parentNode = node.element.parentNode; if (parentNode == null) { // try and find element again based on the hash element = doc.getElementById("xplid_" + node.hash); parentNode = !!element ? element.parentNode : null; } var insertNode = !!element ? element.nextSibling : null; while ((insertNode != null) && (insertNode.tagName != null) && (insertNode.tagName == "SPAN")) { insertNode = insertNode.nextSibling; } return [insertNode, parentNode]; }; searchshield.SearchEngine.prototype.addImage = function(node, image, hidden) { var element = node.element; var hash = node.hash; var score = node.score; // set verdict display configuration var doc = element.ownerDocument; if (!doc.getElementById('XPLSS_Flyover')) searchshield.initFlyover(doc, this); // get the proper insertion point for the image var insertNodes = this.insertNodes(node, doc); var insertNode = insertNodes[0]; var parentNode = insertNodes[1]; if (!parentNode) return; // see if we already have an image if ((insertNode != null) && (insertNode.id != null) && (insertNode.id.indexOf("XPLSS_") > -1))
{
return;
}

// mark search result anchor so it isn’t processed repeatedly
if (score == undefined)
element.setAttribute(“avglschecked”, hash + “S” + this.VeriSignSplit);

// create a new image
var img = doc.createElement(‘img’);
img.src = image;
img.id = “XPLSS_” + hash;
img.style.borderStyle = “none”;
img.style.margin = “0 3px”;

// for IE, specify these style attributes to prevent inadvertent inheritance from parent
if (img.width && img.height)
{
img.style.width = img.width + ‘px’;
img.style.height = img.height + ‘px’;
}

// apply custom element styles
this.updateElementStyle(img, this.addImageStyle);

// create the link element
var anchor = doc.createElement(“A”);
anchor.setAttribute(“id”, “LXPLSS_” + hash);

if ((hidden != null) && (hidden == true))
{ // hiding the parent will also hide its child nodes
anchor.style.display = “none”;
}

// Default anchor styles
//Over-ride possible border style with inline declaration
anchor.style.borderStyle = “none”;

// apply custom element styles
this.updateElementStyle(anchor, this.addAnchorStyle);

if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN)
{
anchor.style.textDecoration = “none”;
anchor.style.background = “none”;
}

// append the image to the link
anchor.appendChild(img);

// insert the node as either a sibling or a child
if (insertNode != null)
parentNode.insertBefore(anchor, insertNode);
else
parentNode.appendChild(anchor);

return anchor;
};
searchshield.SearchEngine.prototype.updateImage = function (hash, search, score, image, alt_image, flyover, click_thru, altClick_thru)
{
var updated = false;

var frameDoc = this.search.doc;
var docFrames = frameDoc.frames;
var frameElem;
if (docFrames && this.processFrames)
{
for (var i=0; i < docFrames.length; i++) { try { if (docFrames[i].document.getElementById(hash)) { frameElem = docFrames[i].frameElement; frameDoc = docFrames[i].document; break; } } catch(err){} } } while ((element = frameDoc.getElementById(hash)) != null) { // check configuration to determine if verdict display property var showVerdict = true; var nSeverity = Number(score - 1); switch (nSeverity) { case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW: showVerdict = this.showLowRiskVerdicts; break; case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED: showVerdict = this.showMedRiskVerdicts; break; case searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE: showVerdict = this.showCleanVerdicts; break; default: if (score == searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) showVerdict = this.showCleanVerdicts; break; } // remove image if no url specified if ((!showVerdict) || (image == null) || (image.length < 1)) { // hide the parent anchor node element.parentNode.style.display = "none"; // mark the id as being hidden (element is the image) element.id = element.id + "H"; updated = true; // if not a verisign score if (score != searchshield.SCORE_SS_VERISIGN) continue; } // cleanup flyover, replace any new lines or single quotes flyover = searchshield.CleanupHTML(flyover); // mark the id as having been updated element.id = element.id + "U" + score; element.src = image; element.attachEvent("onmouseover", function(e){avglsflyover.popup(e, hash, search, flyover)}); element.attachEvent("onmouseout", function(e){avglsflyover.hide(e)}); // check for attribute updates (elementAttribute is an associative array (i.e., object) if (this.elementAttribute) { for (a in this.elementAttribute) { if(this.elementAttribute[a]) element.setAttribute(a, this.elementAttribute[a]); } } // To dynamically reduce verdict image size if it causes its container to scroll // when not showing alt images determine if the element containing // the verdict image is scrolling and decrease the image size by // the scroll amount (min size is 80% or original) var reduceBy = 0.8; var scrl = 0; if (!alt_image || this.omitAltImage || this.VeriSignSplit == searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB) { try{ var maxLoop = 5; var cN = element.parentNode.parentNode; //image->anchor->containerNodes…
while (cN && maxLoop–)
{
if (cN.tagName == “DIV” || cN.tagName == “SPAN”)
{
// get object height depending on ie document mode
var clientHeight = (cN.clientHeight == 0 ||
(this.search.doc.documentMode && this.search.doc.documentMode < 8)) ? cN.offsetHeight : cN.clientHeight; scrl = cN.scrollHeight - clientHeight; break; } cN = cN.parentNode; } if (0 < scrl) { var eH = (element.height - scrl)/element.height; if (reduceBy > eH)
eH = reduceBy;

var newDim = Math.ceil(eH*element.height);

element.height = newDim;
element.width = newDim;

element.style.height = newDim + “px”;
element.style.width = newDim + “px”;
}
}
catch(e){}
}

// set default style attributes
element.style.display = “”;

// if verisign icon showing move our icon up for better centering of the 2
// except for IE7 browser – it does not like this style
try {
var ieVersion = parseFloat(navigator.appVersion.split(“MSIE”)[1]);
if (alt_image && (alt_image.length > 0) && ieVersion != 7)
element.style.verticalAlign = “10%”;
}
catch(err){};

// apply custom element styles
this.updateElementStyle(element, this.updateImageStyle)

// update the click thru
var link = this.search.doc.getElementById(“L” + hash);
if (link)
{
link.href = click_thru;
link.id = link.id + “U” + score;
}

updated = true;

// add the alternate image if supplied BUT not on avg yahoo
if ((alt_image) &&
(alt_image.length > 0) &&
(!this.omitAltImage) &&
(this.VeriSignSplit != searchshield.VERISIGN_SPLIT_TESTB))
{

var vhash = hash.substring(hash.indexOf(“_”)+1);

// create a temporary link node
var tmp_node = {
element: element.parentNode,
href: altClick_thru,
hash: vhash + “VU” + score,
search: this.searchHash,
score: score
};

var altAnchor = this.addImage(tmp_node, alt_image, false);
if (altAnchor && altAnchor.firstChild)
{
altAnchor.firstChild.setAttribute(“onmouseover”, “”);
altAnchor.href = altClick_thru;
}
}
}

if (updated != false)
{
this.resizeFrame(frameElem);
return true;
}

return false;
};
searchshield.SearchEngine.prototype.updateElementStyle = function (element, elementStyle)
{
if (elementStyle)
{ // a NULL attribte value will unset it
for(attr in elementStyle)
{
try {
if (element.style.setAttribute)
element.style.setAttribute(attr, elementStyle[attr]);
else

element.style[attr] = elementStyle[attr];
} catch(err){}
}
}
};

searchshield.SearchEngine.prototype.resizeFrame = function (frameElem)
{ // resize frame to prevent unwanted scrolling after inserting verdicts

// ignore inline and non-frame engines
if ((this.type == ‘inline’) || (!this.processFrames))
return;

// ensure all required elements are available
if ((frameElem == null) || (frameElem.style == null) || (frameElem.contentWindow == null))
return;

// if frame is scrolling vertically then resize
var frameHeight = parseInt(frameElem.style.height, 10);
if (!isNaN(frameHeight) && (frameHeight < frameElem.contentWindow.document.body.scrollHeight)) frameElem.style.height = frameElem.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; return; }; searchshield.SearchEngine.prototype.getImgElement = function (element) { // return an xpl img element associated with a given element if (element == null) return null; // go up the parent tree looking for a header or div while ( (element.parentNode != null) && (element.tagName.charAt(0) != "H") && (element.tagName.charAt(0) != "D") && (element.tagName.charAt(0) != "T") ) { element = element.parentNode; } // if all the way to the top, nothing if ((element.tagName == "HTML") || (element == null)) return null; // get image tags, if none we are done var imgTags = element.getElementsByTagName("IMG"); if ((imgTags == null) || (imgTags.Length < 1)) return null; for (var i = 0; i < imgTags.length; i++) { if ((imgTags[i].id == null) || (imgTags[i].id.indexOf("XPLSS_") == -1)) continue; return imgTags[i]; } // else didn't find anything return null; }; searchshield.SearchEngine.prototype.setRatingsConfig = function (doc) { // get verdict configuration, need at least severity var results = searchshield.avgCallFunc(doc, 'GetRatingsConfig'); var parts = !!results ? results.split('::') : null; if (parts != null && parts.length >= 5)
{ //if set to default then get config value
if (this.showCleanVerdicts === true)
this.showCleanVerdicts = (parseInt(parts[0]) == 1) ? true : false;

if (this.showLowRiskVerdicts === true)
this.showLowRiskVerdicts = (parseInt(parts[1]) == 1) ? true : false;

if (this.showMedRiskVerdicts === true)
this.showMedRiskVerdicts = (parseInt(parts[2]) == 1) ? true : false;

this.VeriSignSplit = (parseInt(parts[4]));
}

return true;
};

searchshield.SearchEngine.prototype.init_inline_ratings = function (doc)
{
if ((doc == null) || (doc.getElementById(“XPLSS_InlineFlyover”)))
return;

// create the popup box
var box = doc.createElement(“DIV”);
try {
box.setAttribute(“id”, “XPLSS_InlineFlyover”);
box.style.visibility = “hidden”;
box.style.left = “-5000px”;

box.style.position = “absolute”;
box.style.zIndex = “9999”;
box.style.padding = “0px 0px”;
box.style.marginLeft = “0px”;
box.style.marginTop = “0px”;
box.style.overflow = “hidden”;
box.style.wordWrap = “break-word”;
box.style.color = “black”;
box.style.fontSize = “10px”;
box.style.textAlign = “left”;
box.style.lineHeight = “130%”;

doc.body.appendChild(box);
box = null;
}
catch(boxErr){}
};

searchshield.SearchEngine.prototype.show_inline_ratings = function (doc, node, image)
{
var href = node.href;
var anchor = node.element;

if ((href == null) || (href.length < 1)) return; if (avglsinlineflyover.imageExists(anchor)) return; // mark search result anchor so it isn't processed repeatedly anchor.setAttribute("avglschecked", "1"); // get verdict this.display_inline(doc, anchor, href, node, false); }; searchshield.SearchEngine.prototype.display_inline = function (doc, anchor, href, node, update, min_severity) { // min_severity is the lowest severity to display, so setting it to // 1 would not display safe icons var results = searchshield.avgCallFunc(doc, 'MalsiteCheck', href); if (results == null) return; var parts = results.split('::'); // need at least severity if (parts == null) return; var nSeverity = parseInt(parts[0]); if (!update && nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE) { var shortUrl = searchshield.FilterUrl(href, this.shortened_urls); if (shortUrl) { // shortened url verdicts display later var engine = this; anchor.attachEvent("onmouseover", function(event){avglsinlineflyover.mouseOverHandler(event, doc, engine)}, false); return; } } //blacklist url var blShortUrl = false; if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_BLOCK) { var shortUrl = searchshield.FilterUrl(href, this.shortened_urls); if (shortUrl) blShortUrl = true; } // need xlated cat tag and category if (parts.length < 3) return; // check the minimum to display if ((min_severity != null) && (nSeverity < min_severity)) return; if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_LOW && !this.showLowRiskVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_MED && !this.showMedRiskVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (nSeverity == searchshield.XPLCHECK_RESULT_SEV_NONE && !this.showCleanVerdicts) { if (update) this.avg_ls_inline_hide_verdict(anchor); return; } if (update) this.update_inline_image(anchor, nSeverity, parts); else this.add_inline_image(doc, anchor, nSeverity, parts, blShortUrl); }; searchshield.SearchEngine.prototype.avg_ls_inline_hide_verdict = function (anchor) { var image = avglsinlineflyover.getImage(anchor); if (image) { image.style.display = "none"; if (image.parentNode && image.parentNode.id == "avg_ls_anch") image.parentNode.style.display = "none"; } }; searchshield.SearchEngine.prototype.update_inline_image = function (anchor, nSeverity, aRisk) { // update the image already in the page if (anchor && anchor.firstChild) { var html = ''; var image = ''; if (aRisk != null && nSeverity != null) { var riskCategory = aRisk[1]; var riskName = aRisk[2]; var bgColor = this.inline.color.background[nSeverity]; var borderColor = this.inline.color.border[nSeverity]; image = this.inline.image[nSeverity]; html = avglsinlineflyover.build(riskCategory, riskName, bgColor, borderColor); } var imageElem = anchor.firstChild; imageElem.src = image; if ( html && html.length > 0 )
{
imageElem.setAttribute(“title”, “”);
imageElem.attachEvent(“onmouseover”, function(e){avglsinlineflyover.popup(e, html)});
imageElem.attachEvent(“onmouseout”, function(e){avglsinlineflyover.hide(e)});
}
}
};

// add the image to the page
searchshield.SearchEngine.prototype.add_inline_image = function (doc, anchor, nSeverity, aRisk, blShortUrl)
{
if (anchor == null || anchor.parentNode == null)
return null;

// get the proper insertion point for the image
var insertNode = anchor.nextSibling;
while ((insertNode != null) &&
(insertNode.tagName != null) &&
(insertNode.tagName == “SPAN”))
{
insertNode= insertNode.nextSibling;
}

// see if we already have an image anchor
if ((insertNode != null) &&
(insertNode.id != null) &&
(insertNode.id == “avg_ls_anch”))
{
return null;
}

var html = ”;
var image = this.inline.clockImage;
if (aRisk != null && nSeverity != null)
{
var riskCategory = aRisk[1];
var riskName = aRisk[2];
var bgColor = this.inline.color.background[nSeverity];
var borderColor = this.inline.color.border[nSeverity];
image = this.inline.image[nSeverity];

var blUrl;
if (blShortUrl)
{
var aRiskName = riskName.split(‘:’);
var sUrl = searchshield.checkUrl(aRiskName[1]);

blUrl = {};
blUrl.riskNameLabel = aRiskName[0] + ‘: ‘;
blUrl.riskCategory = riskCategory;
blUrl.bgColor = bgColor;
blUrl.borderColor = borderColor;
blUrl.sUrl = sUrl;
}
else
{
html = avglsinlineflyover.build(riskCategory, riskName, bgColor, borderColor);
}
}

doc = anchor.ownerDocument;

var img = doc.createElement(“img”);
img.src = image;
img.setAttribute(“id”,”avg_ls_image”);
img.style.width = “12px”;
img.style.border = “none”;
img.style.padding = “0 3px”;
img.style.margin = “0”;
img.style.display = “inline”;

if ((html && html.length > 0) || (blUrl != undefined))
{
img.setAttribute(“title”, “”);
img.attachEvent(“onmouseover”, function(e){avglsinlineflyover.popup(e, html, blUrl)});
img.attachEvent(“onmouseout”, function(e){avglsinlineflyover.hide(e)});
}

// create the link element
var newAnchor = doc.createElement(“A”);
newAnchor.setAttribute(“id”, “avg_ls_anch”);

newAnchor.appendChild(img);
img = null;

// insert the node as either a sibling or a child
if (insertNode != null)
anchor.parentNode.insertBefore(newAnchor, insertNode);
else
anchor.parentNode.appendChild(newAnchor);

return newAnchor;

};
//////////////// SEARCH ENGINE ////////////////

/////////////// GOOGLE SEARCH ENGINE ///////////////
searchshield.GoogleSearchEngine = function(search)
{
searchshield.SearchEngine.call(this, search);
this.onlyPrimaries = false;
};
searchshield.GoogleSearchEngine.prototype = new searchshield.SearchEngine();
searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.constructor = searchshield.GoogleSearchEngine;
searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.name = “google”; // the name by which the search engine is known (always lowercase)
searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.validSearch = function(href) {

var uri;
if (typeof(this.search) === ‘undefined’ || null === this.search)
uri = searchshield.parseLink(href);
else
uri = this.search.uri;

if(!uri || !uri.host)
return false;

var hostMatch = false;
var domain = uri.host;

// re stitch the uri path and query elements to
// use existing logic
var path = uri.path + uri.delimiter + uri.query;

// Domains valid for google searches, must start with ‘.’
var valid_domains = new Array(“.google.co”, “.mozilla.co”);

// For Google the host must match:
// .google.com OR
// .google.co.XX where XX is a country code
// .google.XX where XX is a country code
// Where any subdomain can come before the top level domain
var domLen = valid_domains.length;
for (var i = 0; i < domLen; i++) { var domainLen = domain.length; var valid_domain_len = valid_domains[i].length; var tldPos = domain.indexOf(valid_domains[i]); if (tldPos > -1)
{
if (domain.charAt(tldPos + valid_domain_len) == ‘m’)
hostMatch = true;
else if ((domain.charAt(tldPos + valid_domain_len) == ‘.’) && ((domainLen – tldPos) == valid_domain_len+3))
hostMatch = true;
}
else
{
// get the form .google. to check the length of
var dot_pos = valid_domains[i].indexOf(“.”,1);
var valid_short_name = valid_domains[i].substring(0, dot_pos+1);

tldPos = domain.indexOf(valid_short_name);
if ((tldPos > -1) && ((domainLen – tldPos) == valid_domain_len))
hostMatch = true;
}
if (hostMatch)
{
// replace beginning of domain with www.google since links will refer back to it
if ((i > 0) && (tldPos > -1))
{
var last_dot = domain.indexOf(“.”,tldPos+1)
if (last_dot > -1)
domain = “www.google” + domain.substring(last_dot);
}
break;
}
}

if (hostMatch)
{
// using ajax engine
if ((path.indexOf(“search?”) == 0) ||
(path.indexOf(“sponsoredlinks?”) == 0) ||
(path.indexOf(“webhp?”) == 0) ||
(path.indexOf(“webhp#”) == 0) ||
(path.indexOf(“#q=”) == 0) ||
(path.indexOf(“#hl=”) == 0) ||
(path.indexOf(“#sclient=”) == 0))
{
return true;
}
}

return false;
};
searchshield.GoogleSearchEngine.prototype.includeLink = function(tag)
{
var href = “”;
var outHref = false;
var findStr = “”;

// check for interstitials
if (searchshield.DoesURLContain(tag.href, this.search.uri.host))
{
findStr = this.search.uri.host + “/interstitial?”;
if (tag.className == “l” && tag.href)
{
if (tag.href.indexOf(findStr) != -1)
{
findStr = “?url=”;
var pos = tag.href.indexOf(findStr);
if (pos !== -1)
{
pos += 5;
outHref = tag.href.substring(pos);
if (searchshield.FilterUrl(outHref, this.filter_urls))
return false;

return outHref;
}
}
}

if (tag.className == “sla”)
{
findStr = “/url?q=”;
urlPos = tag.href.indexOf(findStr);
if (urlPos != -1)
{
urlPos += 7;
outHref = tag.href.substring(urlPos);
return outHref;
}
}

// if an ad id
if ((tag.id.indexOf(“pa”) == 0) || (tag.id.indexOf(“an”) == 0) ||
(tag.className == “resultLink”))
{
var urlPos = -1;

// ads now need unescaping
href = unescape(tag.href);

findStr= “/url?sa=”;
if (href.indexOf(findStr) != -1)
{ // first kind, locate real url
findStr= “&q=http”;
urlPos = href.indexOf(findStr);
if (urlPos != -1)
urlPos += 3; // puts it on the http
}
if (urlPos == -1)
{
findStr = “/pagead/iclk?sa=”;
if (href.indexOf(findStr) != -1)
{ // second kind, locate real url
findStr = “&adurl=http”;
urlPos = href.indexOf(findStr);
if (urlPos != -1)
urlPos += 7; // puts it on the http
}
}
if (urlPos == -1)
{
if (href.indexOf(“/aclk?sa=”) != -1)
{ // third kind
urlPos = href.indexOf(“&q=h

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.