Plan voor het Huis van de Top­sport bij Goffertstadion

Wethouder Depla verwacht snel intentieverklaring Huis Topsport

Het plan voor het Huis van de Top­sport bij het Nijmeegse Goffertstadion is vrijwel af. Op bovenstaande graphic is te zien hoe de uit­breiding van het voetbalstadion van NEC gestalte krijgt. De extra ring met plaats voor bijna 8.000 bezoekers wordt tegen een nieuwe groene hel­ling aangebouwd. Onder het grasdak komen de sportzalen voor basketballers, volleyballers, tur­ners en judoka’s alsmede allerlei medische be­drijfjes. Om de overlast voor de omgeving te be­perken, moeten bezoekers op wedstrijddagen hun auto op afstand stallen. Met pendelbusjes worden ze dan naar het stadion gebracht.

Wethouder Paul Depla van Sport verwacht nog steeds dat op zeer korte termijn alle betrokken par­tijen een intentieverklaring teke­nen voor de realisering van ‘het Huis van de Topsport’ bij het Gof­fertstadion. Het gaat om uitbrei­ding van het stadion, de bouw van nieuwe sporthallen voor topzaal­sportclubs en ruimte voor onder­wijs en medische voorzieningen. Voor de bouw zijn enkele tiental­len miljoenen euro’s nodig. Maar volgens Depla zijn alle partijen overtuigd van de noodzaak van realisering. Deelnemende partijen zijn, buiten NEC en de gemeente, de Nijmeegse clubs met topbasket­ballers, – judoka’s, -turnsters en -volleyballers, de onderwijsinstel­lingen HAN en roc en enkele medi­sche instellingen. De onderteke­ning van de intentieverklaring vindt mogelijk vóór de wedstrijd NEC-Feyenoord plaats. Zo was het althans eerder gepland. Maar wet­houder Depla kan zich ook voor­stellen dat een ander moment ‘handiger is’. Zondag gaat alle be­langstelling ongetwijfeld uit naar Mario Been, de toekomstige Feye­noordtrainer. De topsporthal raakt dan ondergesneeuwd door het nieuws rond Been.

Niet iedereen is overigens gelukkig met de uitbreiding van het Goffert­stadion. Een groep buurtbewoners heeft al een actiegroep ‘ Tegen het Huis van de Topsport’ opgericht. De groep zegt te spreken namens meer dan honderd huishoudens uit de omgeving. De bewoners vre­zen dat het park minder aantrekke­lijk wordt. „Het bovenaanzicht is dan wel groen, maar vanaf de grond kijk je rondom het complex toch gewoon tegen een pui aan.” Ze zijn ook bang voor toename van verkeersoverlast. De topsport­hal trekt zeven dagen per week extra bezoekers. Nu is de verkeers­drukte beperkt tot de thuiswed­strijden van NEC. Verder verwach­ten de omwonenden meer geluids­overlast. Ze roepen de gemeente op met hen in gesprek te gaan.

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan