‘Vervelend, maar we gaan gewoon verder’

In Dagblad De Gelderlander staat vandaag (woensdag 10jan ’07), evenals in Voetbal International, enkele artikelen over de huidige financiële situaie bij NEC. Hieronder het interview dat men hield met voorzitter Vincent Paes en algemeen directeur Jacco Swart.

De KNVB gaat de financiën van NEC de komende tijd strenger controleren. De Nijmeegse club heeft in de eerste jaren na de eeuwwisseling boven zijn stand geleefd en heeft een miljoenenschuld opgebouwd. De clubleiding denkt dat de problemen snel tot het verleden behoren.

De veertig meegereisde sponsors zagen hun trip naar Gran Canaria, waar NEC deze week op trainingsstage is, onaangenaam verstoord door het nieuws dat de KNVB had besloten de club de komende tijd onder curatele stellen.

Voorzitter Vincent Paes en directeur Jacco Swart gaven snel opening van zaken en wisten daarmee bij de geldschieters de dreigende onrust te bezweren.
De ingreep van de KNVB gaf nochtans nieuw voer aan de regelmatig opduikende geruchten dat de Nijmeegse club ten onder dreigt te gaan aan torenhoge schulden. De leiding van NEC wijst die suggestie echter resoluut van de hand. „Geen misverstand, ook wij vinden de situatie ernstig“, erkent Jacco Swart. "Toch menen wij dat er een goede basis is om de club te runnen. Er is inderdaad sprake van een negatief vermogen, maar het gaat wel om exploitatietekorten uit voorgaande jaren. In het seizoen 2005/06 hebben we een positief resultaat geboekt en ook in het lopende boekjaar verwachten wij break even te kunnen draaien."

Hoe hoog is de schuld?
"Het gaat in totaal om een bedrag van 9 miljoen euro", stelt Vincent Paes. "Daarvan is 5 miljoen achtergesteld vermogen dat afkomstig is van investeerders. Geld dat niet opeisbaar is. De resterende 4 miljoen is daarmee het eigenlijke negatieve vermogen en zullen we wel op termijn uit onze begroting moeten opbrengen. Dat kan met kleine stapjes, door structureel niet meer uit te geven dan er binnenkomt. Daarnaast kun je incidenteel een grotere stap zetten via een transfer."

Swart: "Ik geef toe dat NEC de laatste jaren geen enkele speler meer heeft verkocht. Maar als ik kijk naar de huidige selectie, verwacht ik wel dat dat gaat veranderen. En via een lucratieve transfer kun je soms een belangrijke slag maken. Kijk naar FC Twente. Die club was een paar jaar geleden technisch failliet, maar na de verkoop van Collins John aan Fulham stonden ze er ineens een stuk beter voor. En kijk eens waar ze nu staan."

Waar komt die schuld vandaan?
Swart: "Exploitatieverliezen uit het verleden. Nadat NEC in 2003 Europees voetbal haalde, hebben we een paar magere jaren gehad, sportief en financieel. Sindsdien hebben we onze huishouding beter op orde weten te krijgen. Bijvoorbeeld door de spelerssalarissen meer in balans te brengen. De zeven nieuwe spelers die we voor dit seizoen hebben aangetrokken, hebben bijna allemaal een prestatiecontract getekend. Een belangrijk deel van hun inkomsten moeten ze halen uit hun inbreng op het veld."

Paes: "Wij zijn ervan overtuigd dat NEC nu structureel zijn eigen broek op kan houden. De vraag is of wij daarmee genoegen moeten nemen of dat we de ambitie moeten hebben verder te groeien. Willen we niet links en rechts gepasseerd worden door andere clubs, dan zal de begroting omhoog moeten. Op dit moment kan dat alleen nog met kleine stapjes, maar door bij voorbaat de accommodatie uit te breiden kunnen weer grote stappen gezet worden."

Je hoort ook regelmatig dat NEC fors in het krijt zou staan bij de gemeente.
Swart, stellig: "Wij staan nul euro rood bij de gemeente. Het is wel zo dat wij momenteel een achterstand hebben bij het opbouwen van het garantievermogen. is. De gemeente heeft bij de verkoop van het stadion geëist dat wij geld (circa 2 miljoen, HA) opzij zouden zetten als een soort zekerstelling voor de huur. Die termijn is nog niet verstreken, maar we willen daar graag nog eens over praten. Verder hebben wij afspraken gemaakt over de huur. Een voetbalclub heeft gedurende het jaar gunstige en minder gunstige maanden, We zijn overeengekomen dat we niet elke maand evenveel hoeven af te dragen, zolang we er maar voor zorgen dat op 31 december elke cent is overgemaakt. Dat is nog elk jaar gelukt en dat zal ook dit jaar lukken."

NEC zit nu in categorie I. Wat houdt dat in?
Swart: "Heel vervelend, maar wij raken hierdoor niet van de leg. We zullen de begrotingsdiscipline moeten handhaven en daarover nadrukkelijker dan voorheen met Zeist moeten overleggen. Dat betekent overigens niet dat de KNVB kan bepalen of wij een nieuwe speler al of niet mogen aantrekken. Wel zullen we grote investeringen aan de bond moeten voorleggen, al helemaal als het om een overschrijding van de begroting gaat. Maar ik ben echt niet bang dat de KNVB ons voor de voeten gaat lopen. Hun belangen lopen parallel aan de onze: allebei willen we dat NEC een gezond beleid voert."

Paes: "Gezien de financiële prognoses en het feit dat het slechte boekjaar 2004/2005 volgend jaar niet meer meetelt, ben ik ervan overtuigd dat NEC volgend seizoen weer in categorie II zit."

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan