Achterban van NEC mort nauwelijks

Vroeger stond een supportersavond garant voor een scheldpartijtje hier en of een felle discussie daar. Vandaag de dag is het allemaal wat tammer. Supporters drinken hun biertje en geloven het allemaal wel. Gisteren was er weer een supporteravond, de laatste van dit jaar. Zie ook ons verslag. 

Achterban van NEC mort nauwelijks

Voorzitter Vincent Paes kondigt een nieuw investeringsfonds aan.

Bij de meeste clubs zou­den de kopjes op de tafel staan te dansen, bij NEC heerst een serene kalmte. Ondanks de precaire posi­tie op de ranglijst – de ploeg van Mario Been staat slechts twee pun­ten boven de rode streep – lijken al­le geledingen in de club erop te vertrouwen dat het wel goed komt. Dat geldt niet alleen voor de beleidsbepalers, ook de achterban mort nauwelijks, zo bleek gistera­vond op de tweede supporters­avond van dit seizoen. Toch werd tijdens de bijeenkomst in De Eendracht vooral duidelijk dat er in de winterstop geen blik versterkingen zal worden openge­trokken. Ondanks het vertrek van Ferne Snoyl (contract beëindigd), Alexander Prent (transfer naar het Zweedse Halmstad) en Adam Hrepka (terug naar MTK) heeft NEC op dit moment geen geld om de selectie weer op sterkte te brengen. „We hebben vertrouwen in de huidige spelersgroep”, aldus technisch directeur Carlos Aalbers. „Toch zijn we constant aan het kij­ken of we de selectie kunnen ver­sterken. Maar we willen er alleen spelers bij die meteen inzetbaar zijn en die ons duidelijk beter ma­ken.

Ik kan niet toezeggen dat die er tijdens de winterstop ook zul­len komen.” Op de langere termijn denkt NEC wel meer financiële armslag te zul­len hebben, legde voorzitter Vin­cent Paes uit. „We willen in het nieuwe stadion groeien naar een begroting van 20 miljoen euro. Op dit moment zitten we nog in een lastige financiële situatie, al ver­wacht ik wel dat we het lopende begrotingsjaar met een kleine plus kunnen afsluiten. Positief is dat we een deal hebben gesloten met de belangrijkste schuldeisers. Die overeenkomst houdt in dat we de lopende schulden over een perio­de van twintig jaar kunnen aflos­sen zonder daarover rente te moe­ten betalen. Daarmee creëren wij ruimte voor een nieuw investe­ringsfonds om nieuwe transfers te kunnen realiseren. Ik verwacht dat het fonds er begin volgend jaar zal zijn.” Mario Been ging ten overstaan van de fans vierkant achter zijn spelers staan. „Ik kan ze niets verwijten. Over de manier waarop wij voet­ballen, ben ik best tevreden. Al­leen benutten we de kansen onvol­doende. Als ik al onze wedstrijden bekijk, kan ik alleen maar conclu­deren dat het verschil met de clubs in het linkerrijtje heel klein is. Daarom herhaal ik wat ik twee maanden geleden ook al zei: het komt zeker goed.”

Bron: De Gelderlander

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan