Open brief over spreekkoren

Supportersverenigingen en andere organen van betaald voetbal clubs door het land maken zich grote zorgen over het beleid rond spreekkoren. In een open brief aan de Vergadering Betaald Voetbal van de KNVB, die plaats vind op 6 december a.s., wordt daarom om duidelijkheid gevraagd. De Trouwe Honden ontkennen niet dat er sprake is van een probleem, al is dat niet nieuw zoals de recente golf van media-aandacht suggereert, maar kunnen zich volledig vinden in de inhoud van de brief. Mocht je het met ons eens zijn, dan kun je op de website van de SOVS, www.sovs.nl, de brief ondertekenen.

Open brief aan Vergadering Betaald Voetbal KNVB

cc: minister BZK, minister Justitie, staatssecretaris VWS, politieke partijen Tweede Kamer, burgemeesters steden betaald voetbal

Betreft: AVBV 6 december: Aanpak Spreekkoren

Geachte ledenvergadering,

De laatste maanden is er weer veel te doen over spreekkoren in de voetbalstadions. Er wordt gesteld dat “men” deze kwetsende spreekkoren beu is, maar de mensen die de spreekkoren van dichtbij meemaken, lijken zich er juist het minst druk om te maken. Waar diezelfde mensen zich wel druk om maken is het feit dat in allerijl is besloten de bepalingen uit het Beleidskader 2003 aan te scherpen. Daarnaast heeft men grote problemen met de verzwaring van de interne tuchtrechtspraak van de KNVB.

Daarmee wordt het probleem niet opgelost. Integendeel. Door de volstrekte willekeur die we nu zien zijn de problemen slechts groter geworden. Dit terwijl de twee belangrijkste vragen voor voetbalsupporters onbeantwoord zijn gebleven:
1. Welke verbale uitingen zijn wel en welke zijn niet toegestaan in de Nederlandse stadions ?
2. Op welke manier wordt gewaarborgd dat bij overtreding via een dadergerichte aanpak wordt opge-treden en niet de voltallige groep supporters van een bepaalde groep ?

Deze punten zijn de afgelopen maanden onderbelicht gebleven, terwijl ze voor het voetbalpubliek juist de kernpunten zijn. Alleen supporters hebben deze vragen opgeworpen, de overige partijen laat het blijkbaar onberoerd. Dit terwijl het betaald voetbal in Nederland bestaat bij de gratie van de vele honderdduizenden voetballiefhebbers die wekelijks naar de stadions gaan.

Om met de eerste vraag te starten: wat mag nog wel en wat niet ? De publieke opinie hierover kan de leidraad zijn, maar mag nooit de maatstaf worden. Dat gebeurt nu wel. Daarom dient u ervoor te zorgen dat op zeer korte termijn daarover eenduidigheid bestaat onder alle partijen, niet op de laatste plaats bij scheidsrechters. Zij zijn tenslotte degenen die de eerste verantwoordelijkheid hebben om te beslissen bij spreekkoren. SUPPORTERS EISEN DUIDELIJKHEID !

Over ons tweede punt kunnen wij kort zijn. Elk rechtsbeginsel verzet zich tegen het uitspreken van een collectieve straf aan supporters van een club, terwijl een kleine minderheid verantwoordelijk kan worden gehouden. Het is ongehoord en onacceptabel dat alle supporters van een club èèn of meerdere keren niet naar een wedstrijd van hun club mogen gaan, terwijl tegen hen niks strafbaars ten laste kan worden gelegd. Noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk. DIT KAN GEWOON NIET EN WIJ ACCEPTEREN DIT DAN OOK ONDER GEEN VOORWAARDE !

Als supportersorganisaties zijn wij bereid verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van het probleem. Die oplossing moet dan wel duidelijk en structureel zijn. Ze moet ook eerlijk zijn en in verhouding staan tot hetgeen in Nederland maatschappelijk gezien aanvaard is. Maar bovenal moet ze worden genomen in overleg met de supportersvertegenwoordigers.

Als u de ongewenste spreekkoren inderdaad serieus wilt oplossen, verwachten wij direct na uw vergadering van 6 december as. en uiterlijk op 10 december 2004 een positieve reactie van u op deze verklaring. Indien wij op die datum geen reactie of een afwijzende reactie hebben ontvangen, zullen we ons er ernstig op beraden bij de wedstrijden van de laatste competitieronde (17-19 december) massaal tegen de instandhouding van de overhaaste maatregelen en tegen het huidige sanctioneringsysteem te protesteren.

VOETBALWERELD……….
GUN UZELF DE TIJD OM TE KOMEN TOT DIE STRUCTURELE AANPAK EN SCHORT VOORLOPIG ALLE OVERHAAST GENOMEN MAATREGELEN OP !

De Trouwe Honden, onafhankelijk fanzine NEC

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan