KNVB verbiedt bier en blowtje

NEC kreeg veel kritiek te horen over het verbod om bier op de tribune te drinken en een blowtje te roken, maar niet alleen NEC is vreemd bezig, ook de KNVB laat weer eens zien dat ze buiten de maatschappij leeft in de ivoren toren in Zeist! Zie hier:

Laatste nieuws

Wijziging in “Reglement van orde” voetbalstadions (14/07/2004)

Vandaag ontvingen alle Betaald Voetbal Organisaties van de KNVB een gewijzigde versie van het “Reglement van orde” zoals dat in alle voetbalstadions in Nederland geldt.

“Reglement van orde; spelregels voor het publiek”. Het betreden en verblijven op de terreinen van dit stadion geschiedt ondermeer onder de volgende voorwaarden en spelregels:

G.06 (I.14) ACCOMMODATIE – REGLEMENT VAN ORDE

• bij betreding van het stadion stemt met in met fouillering;

• het is verboden voorwerpen waarmee de orde verstoord kan worden, alsmede alcoholhoudende dranken en verdovende middelen mee op het stadionterrein te nemen;

• men volgt aanwijzingen van het ordepersoneel en de politie ten behoeve van de orde­handhaving onverwijld op;

• het ordepersoneel en de politie zijn te allen tijde gemachtigd om bij overtreding van één van deze spelregels of bij orde­verstorend gedrag personen, in het bezit van een geldig toegangsbewijs, onder inname hiervan zonder terugbetaling van het entreegeld, de toegang te weigeren of van het terrein te verwijderen;

• men is verplicht, desgevraagd, een geldig identificatiebewijs te tonen (Wet ID);

• ter beveiliging van goederen en personen wordt gebruik gemaakt van videocameratoezicht;

• de stadiondirectie en het bestuur van de club sluiten elke aansprakelijkheid voor schade door het betreden en verblijven op het stadionterrein uit;

• de standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002, zijn verbindend voor een ieder die een wedstrijd bijwoont waaraan een Nederlandse club of een vertegenwoordigend Nederlands elftal deelneemt, dan wel anderszins aanwezig is in of rond het stadion of in of rond de bijbehorende gebouwen en terreinen.

Een ieder die in strijd handelt met deze algemene voorwaarden wordt een stadionverbod opgelegd en verbeurt, conform artikel 10 lid 3 van de voorwaarden, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van:

• € 450 voor personen vanaf 18 jaar;
• € 250 voor personen in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar;
• € 100 voor personen in de leeftijdscategorie van 12-16 jaar
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn.
———————————————-

Hoe slecht dit KNVB-beleid ook is; Feit is dat NEC de richtlijnen van de KNVB verscherpt in gaat voeren. Zeker met betrekking tot het bier, want bier mag zelf niet meegenomen worden staat er, maar over de verkoop ervan staat niets in het nieuwe reglement van orde. Waarom?

En er is nog meer onduidelijkheid: NEC heeft in overleg met de gemeente besloten om… Waarom deze zin in de NEC-krant? Heeft NEC besloten na overleg met de gemeente om het nog strenger te doen? Op basis waarvan?

Verder maakt de KNVB ook geen duidelijk onderscheid tussen hard en softdrugs, maar alle drugs worden wel verboden, ondanks het gedoogbeleid. Misschien iets wat in strijd is met het gelijheidsbeginsel, ik weet het niet hoor.

Er blijven dus ondanks dit nieuwe KNVB reglement van orde een hoop vragen. Ik hoop echt dat NEC de moed op weet te brengen om in overleg met de HKN en de SV een meer “leefbare” situatie te maken in het stadion en ik hoop ook dat NEC zo snel mogelijk meer helderheid geeft!!
(ble)

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan