Een brief van NEC

Vandaag kwam NEC met een brief. De club is kennelijk erg geschrokken van de actie en is het, zo blijkt wel uit de brief, absoluut niet eens met de actie. Daar waar je zou verwachten dat het bestuur de actievoerders gaat uitnodigen om onder het genot van een bakje koffie alles eens goed te bespreken en elkaars mening kenbaar te maken, daar heeft dit bestuur gekozen om openlijk de tegenaanval te kiezen t.a.v. de supporters die de actie hebben georganiseerd! Verstandig? Ik betwijfel het ten zeerste!

De supportersvereniging krijgt er als eerste (en het lijkt ook haast als enige) van langs.
Ze vinden het onacceptabel en verwerpelijk dat de reguliere supportersvereniging deze actie heeft ondersteund.

Waarom onacceptabel? De supportersvereniging komt op voor de belangen van de supporters en kennelijk vond de SV dat het tijd was voor actie. Dat NEC hier niet mee eens is ok, maar door de term onacceptabel te gebruiken lijkt het alsof NEC nog steeds denkt dat de supportersvereniging een automatisch verlengstuk is van de club, maar gelukkig is dat niet meer zo en heeft de SV een eigen mening. Waarom is het van de SV onacceptabel en van de HKN niet trouwens? En waarom is dat wat de SV doet verwerperlijk en dat wat de HKN doet niet?
Het is helemaal niet onacceptabel en verwerpelijk van de beide supportersverenigingen, maar gewoon een manier om hun ongenoegen te uiten. Vroeger gingen de ruiten eruit, nu is er een ludieke actie en worden gelijk de termen onacceptabel en verwerpelijk uit de kast getrokken. Je zou eerder zeggen dat een bestuur die dat over supportersacties zegt onacceptabel en verwerpelijk bezig is! En wat wil NEC er eigenlijk mee bereiken? Nog meer afstand tussen de club en de supportersvereniging? Ze zijn zo hard op weg! NEC is ook boos, omdat de supportersvereniging niks heeft laten weten over haar deelname aan de actie. Het was misschien beter geweest om dat kenbaar te maken aan NEC, maar dat zal echt niet de reden zijn waarom NEC de termen onacceptabel en verwerpelijk heeft gebruikt.

Vervolgens komt NEC met het argument dat ze van een groot aantal supporters hebben vernomen dat zij de opzet van deze “rouwadvertentie” geheel ongepast en onacceptabel vinden. Als iets onacceptabel en verwerpelijk is, is het dit wel!
Als NEC meegezogen is in het brave normen en waarden wereldje van Balkenende en vind dat dit daarom niet kan, dan kan ik daar nog wel mee leven, dat is een mening die een club kan hebben namelijk. Voor het gemak vergeten ze wel even dat er vroeger totaal niet gereageerd werd toen veel directer en massaler een enge ziekte met een k werd geroepen gevolgd door bestuur. Maar ja in deze tijd waarin zelfs hi ha hondelul weer ter discussie wordt gesteld, is het kennelijk normaal voor een club om zo te reageren. Wat echter niet normaal en daarom ook zeer verwerpelijk is, is het feit dat NEC, die het duidelijk niet eens is met de actie, andere supporters gebruikt als argument! Als NEC de rouwadvertentie niet gepast vind, zeg dat dan, maar zeg niet dat ze van “andere” supporters gehoord hebben dat ze dat vervelend vonden, want op deze manier ben je bezig om supporters tegen elkaar uit te spelen!!!!!

Waar een goed bestuur absoluut NIET voor moet zorgen is dat er twee groepen supporters tegenover elkaar komen te staan, waarbij zij duidelijk laten merken dat ze achter de “goeden” staan. De “kwaden” krijgen trouwens op deze manier juist een extra gevoel van “het bestuur is ons liever kwijt dan rijk.” NEC zal dit laatste hevig ontkennen, maar wie de kant kiest van een bepaalde groep supporters, maakt vijanden bij de supporters die het eens zijn met de actie en in deze rouwadvertentie niets meer zagen dan een scherpe aandachttrekker ZONDER geweld te gebruiken. Of had NEC liever glas willen ruimen in de Gaanderij waar net sponsorsdeals werden gesloten? Ik dacht het niet!

Vervolgens vraagt NEC zich af of de actie “representatief” is voor de gehele supportersaanhang van NEC. Maar wat willen ze hiermee? Al is het een éénmansactie, dan nog moet je daar als bestuur serieus mee omgaan! Al is het dus één klant die ontevreden is, dan nog moet het bestuur begrip kunnen tonen voor de actie, ook al is het bestuur er totaal niet mee eens! De klant is immers koning toch?
Werkelijk waar een kul-argument! Het aantal boeit voor geen meter. Het gaat erom dat er supporters ontevreden zijn en actie voeren en de besturen van beide supportersverenigingen mogen het daar mee eens zijn, omdat zij op basis van hun gekozen positie recht hebben om namens een vereniging (en dus ook namens haar leden) te spreken! We leven in een democratisch land waar gedemonstreerd mag worden en bij een actie hoeft echt niet de meerderheid van de bevolking het met de actie eens te zijn! En ook hier gebruikt NEC weer “andere” supporters! Door te zeggen dat het niet representatief is, zeg je eigenlijk dat de meerderheid van de supporters het niet met de actie eens is! Wederom gebruikt NEC dus de “goeden” en vind men dat de “de kwaden” gelukkig niet representatief zijn voor het hele publiek. Een heel heel heel heel heel erg gevaarlijk spelletje waar NEC mee bezig is. Supporters tegenover elkaar opzetten kan dodelijk zijn voor een club en nog meer ellende brengen!

En over representatief gesproken: Ik vraag me dan bijvoorbeeld af of de mening van NEC dat de mensen van vak c,d en e terecht van hun vak zijn gehaald “representatief” is onder voormalige SCC-houders van die vakken!

Vervolgens zegt NEC in de brief dat er een discussie moet plaatsvinden op de supportersavond over clubcultuur en volksclub. Prima natuurlijk, misschien wel te laat, maar beter laat dan nooit. Wel is het natuurlijk zo dat de supporters de agenda op de supportersavond samenstellen en niet het bestuur, zoals ook in een discussie op het forum te lezen is.

Samengevat kunnen we zeggen dat NEC meer “kwaad” dan “goed” doet met deze brief. Wat het bestuur had moeten doen als het ballen had gehad is toenadering zoeken met de “boze klanten”, in gesprek gaan en de klachten serieus nemen, haar eigen mening geven en daarover van gedachten wisselen met de “boze supporters” en hopen dat op deze manier de rust wederkeert. De actie afdoen als niet representatief, verwerpelijk, onacceptabel en zelfs met argumenten van andere supporters komen is onprofessioneel en onverstandig. (ble)

Reageer via DTH Facebook of deel via social media of mail.
error: Het kopiëren van content is niet toegestaan